"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Bierzmowanie

1. Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Przyjęcie tego sakramentu poprzedzone jest minimum rocznym przygotowaniem. Konferencja Episkopatu Polski zaleca (nie nakazuje) przygotowanie trzyletnie.

2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii, rozpoczyna młodzież w VIII klasie szkoły podstawowej lub starsza (jeśli wcześniej nie przystąpiła do tego sakramentu). Przebiega ono w kilku płaszczyznach:

 • Przygotowanie intelektualne:
  • systematyczny udział w katechezach
  • zgłębienie wiadomości katechizmowych
 • Przygotowanie duchowe:
  • systematyczny udział we Mszach Świętych
  • regularne korzystanie z sakramentu pokuty
  • aktywny udział w nabożeństwach: różańcowym, majowym, w roratach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach
 • Przygotowanie liturgiczne:
  • aktywny udział w Liturgii w ciągu roku
  • zgłębienie Liturgii Sakramentu Bierzmowania (udział w próbach)

3. Postępy w przygotowaniu do tego sakramentu, odnotowuje się w „ Indeksie kandydata do Bierzmowania”. Przygotowanie kończy się egzaminem.

4. Zgłaszając się do tego sakramentu należy:

 • Złożyć kartę zgłoszeniową z danymi osobowymi oraz deklarację, o chęci rozpoczęcia przygotowania do sakramentu bierzmowania
 • Przedstawić świadectwo chrztu (osoby, które zostały ochrzczone w innej parafii)
 • Wybrać świadka sakramentu bierzmowania, który spełnia następujące warunki:
  • należy do Kościoła Katolickiego
  • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
  • jest osobą wierzącą i praktykującą, będącą wzorem wiary dla kandydata
  • zaleca się aby świadkiem bierzmowania był jeden z rodziców chrzestnych kandydata
  • zgodnie z KPK świadkiem bierzmowania nie może być rodzic kandydata
 • Wybrać sobie świętego patrona, którego imię otrzymuje się w tym sakramencie

 

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011