"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Fundacja Muzyki Organowej i Kameralnej

HAJNOWSKIE ORGANY
Już od 30 lat w Hajnówce znajdują się unikatowe organy firmy Schlag und Sohne zbudowane na przełomie XIX i XX wieku - jedyny instrument tej renomowanej firmy niemieckiej w północno- wschodniej Polsce oraz jedynym z niewielu tego typu instrumentów koncertowych w tym regionie kraju.
Zakupione w dniu 19.05.1976 r. organy przeniesiono ze zrujnowanego kościoła w Jedlinku koło Wrocławia do Hajnówki. Przez wiele lat nie zdawano sobie jednak sprawy z ich dużej wartości. Kiedy 30 wrześnial994 r. w ramach Hajnowskiej Jesieni Poetyckiej odbył się koncert organowy w wykonaniu Józefa Kotowicza, ten znany białostocki organista stwierdził, że organy nadają się do przeprowadzania koncertów organowych, lecz wymagają kapitalnego remontu. W następnym roku 29 września również w ramach Hajnowskiej Jesieni Poetyckiej wystąpiła z koncertem muzyki organowej Maria Terlecka z Akademii Muzycznej w Białymstoku po uprzednim strojeniu organów. Po objęciu parafii przez ks. Świerszczyńskiego podjęto decyzję o gruntownym remoncie organów z częściową przebudową, zlecając ją firmie organomistrzowskiej Zych z Wołomina. Wydatnej pomocy przy tej inwestycji udzieliła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. 3 maja 1998 r. biskup Antoni Dydycz poświęcił odnowione organy, a swoim koncertem Wiktor Łyjak zainaugurował drugą edycję Hajnowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.

HAJNOWSKA FUNDACJA MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ
Po objęciu stanowiska proboszcza, ks. Marian Świerszczyński w maju 1997 r. powołał Hajnowską Fundację Muzyki Kameralnej i Organowej. Tworzył ją przy współpracy z organistą Zbigniewem Maćkowiakiem i dzięki życzliwości władz miasta. Od maja do października w 1997 r. Fundacja zorganizowała w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego siedem koncertów. Wystąpili na nich soliści, chóry jak i koncertujący organiści. W październiku 1997 r. oficjalnie zarejestrowano Fundację w Sądzie Rejonowym w Warszawie. Za główne cele Fundacja stawia propagowanie muzyki kameralnej i organowej oraz organizowanie działań na rzecz zbliżania ludzi różnych narodowości, światopoglądów i wyznań. W skład zarządu weszło 9 osób: prezesem został ks. Marian Świerszczyński, wiceprezesem - Maria Krzyczkowska, sekretarzem - Grażyna Baziuta. Radę programową tworzyli: Zdzisław Wiatrowski - prezes, Grażyna Dymińska - wiceprezes oraz Danuta Dembowska i Stefan Trzaska. Fundacja uznała, że hajnowskie organy posiadające oryginalny zespół dźwięków powinny służyć nie tylko do celów liturgicznych, lecz również powinny rozsławiać Hajnówkę, a społeczeństwu dostarczać wrażeń kulturalno-muzycznych, Fundacja podjęła decyzję, by w okresie wiosenno-letnim organizować koncerty organowe w ramach hajnowskich Spotkań z Muzyką Kameralną i Organową.
Dziś w skład Zarządu Fundacji wchodzą: ks. kan. Józef Poskrobko - prezes, p. Maria Krzyczkowska - wiceprezes i sekretarz, członkami są: p. Zofia Artemiuk, p. Zdzisław Wiatrowski, p. Irena Kostera, p. Kazimierz Borowski i p. Elżbieta Dragun.
Koncerty w 1997 r.: Witold Łyjak z Warszawy, Tomasz Kalisz, wykładowca w Akademii Muzycznej w Warszawie, p. Konrad Gołębiowski, prof. Królewskiego Konserwatorium w Brukseli, p. Robert Grudzień, organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Radomiu, p. Zbigniew Maćkowiak z Białegostoku, chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją p. Barbary Rafałko, soliści: Barbara Abramowicz i Zofia Ziółkowska, solistka opery Kaiserlautern z Niemiec.
Koncerty w 1998 r.: nowy sezon koncertowy na odnowionych organach rozpoczął 3 maja Wiktor Łyjak z Warszawy. W ostatnim koncercie w dn. 27 września wzięły udział: Chór Kameralny pod dyrekcją Barbary Rafałko i schola młodzieżowa.
Koncerty w 1999 r.: 2 maja - Wiktor Łyjak, 16 maja - chór prawosławny z Soboru św. Trójcy w Hajnówce pod dyrekcją Mariana Maciuty, 13 czerwca-Zygmunt Strzęp z Niemiec, 4 lipca- Karol Gołębiewski, 18 lipca - Józef Koto-wicz, 1 sierpnia- zespół "Pro Musica Antiqua, 15 sierpnia - Henryk Gwardak z Finlandii, 19 września - Tomasz Kalisz, 24 października duet - Robert Grudzień (organy) i Georgij Agratina (fletnia Pana, cymbały i inne instrumenty), 7 listopada w ostatnim koncercie wystąpił Chór Kameralny i schola młodzieżowa prowadzona przez Magdę Gryc.
Koncerty w 2000 r.: 3 maja - Chór Kameralny, Maria Zientek (sopran)i Elżbieta Włosek (organy), 4 czerwca - duet: Robert Grudzień (organy) i Georgij Agrati-na (fletnia Pana, cymbały i inne instrumenty), Józef Kotowicz (organy), Henryk Gwardak (Organy) z Finlandii, Zygmunt Strzęp (organy) z Niemiec, 22 października - Wiktor Łyjak (organy).
Koncerty w 2001 r.: 3 maja - Chór Kameralny, 27 maja - duet Robert Grudzień-Georgij Agratina, 7 czerwca - Wiktor Łyjak. Następne koncerty zgodnie z propozycją p. Józefa Kotowicza odbywały się w ramach Podlaskich Koncertów Organowych. 8 lipca-Władysław Szymański, 22 lipca -Jan V Michalko, 29 lipca -Henryk Gwardak, 12 sierpnia - Arnd Pohlmann. 12 września - Józef Kotowicz.
Sezon koncertowy zakończył 14 października Chór Kameralny.
Koncerty w 2002 r.: 14 lipca-Gabriela Kluza (organy) i Aldona Ramotowska (harfa), 28 lipca- Henryk Wardak, 4 sierpnia - Józef Serafin, 25 sierpnia odbył się Koncert Charytatywny pod patronatem Caritas Polska, w którym wystąpił Chór Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją E. Kulikowskiego oraz Józef Kotowicz. Ponadto 7 lipca wystąpił reprezentacyjny chór z Izraela "Izrael Kibbutz Choir", a 27 października odbył się koncert śpiewającego księdza Stefana Ceberka z diecezji łomżyńskiej.
Koncerty w 2003 r.: 22 czerwca - Gieorgij Agretina (fletnia Pana) i Robert Grudzień (organy), 13 lipca -zespół wokalny "Gaudium" i Józef Kotowicz - organy, 27 lipca - Joanna Woszczyk-Garbacz (flet) i Jakub Garbacz (organy), 17 sierpnia -"Kwartet Podlaski" i Maria Terlecka - organy , 31 sierpnia-Jarosław Wróblew-ski - organy We wrześniu w ostatnim koncercie wystąpił Chór Kameralny
Koncerty w 2004 r.: 11 lipca - Johny Kash z USA (organy) , 25 lipca - Elsa Anna Stenson (organy) i Olov Wimark oboje ze Szwecji (puzon), 15 sierpnia - Katarzyna Bojaryn (marimba) i Józef Kotowicz (organy), 29 sierpnia - Waldemar Krawiec (organy) i Kwartet smyczkowy "Andante".
Koncerty w 2005 r.: 19 czerwca - Hajnowski Chór Kameralny, 10 lipca -Zespół Kameralny "Ars Ireneum", 2 sierpnia - Lise Lotte Kristesen (organy) oraz Rikke Kurch (Sopran), obie z Danii, 21 sierpnia Stanisław Surin (organy) ze Słowacji, 28 sierpnia - Józef Kotowicz (organy) i Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownictwem Edwarda Kulikowskiego, 11 września i 16 października Hajnowski Chór Kameralny.
Koncerty w 2006 r.: 9 lipca - Stanisław Kuk (skrzypce) i Józef Kotowicz (organy), 23 lipca - Helge Gramstrup z Danii (organy), 13 sierpnia - duo organowe "A piacere" z Łodzi: Irena Wisełka- Cieślar i Grażyna Fajkowska, 27 sierpnia - Christian Larsen z Danii (organy) i Joanna Sokołowska (wiolonczela), 10 września- Hajnowski Chór Kameralny.
Koncerty w 2007 r.: 29 lipca - w koncercie poświęconym pamięci zmarłego niedawno księdza prałata Mariana Świerszczyńskiego, wystąpili: Jolanta Sosnowska (skrzypce) oraz Józef Kotowicz - organy, 12 sierpnia - Tracey Ford (śpiew-sopran) i Johny Kash (organy), z USA, 26 sierpnia - Soren Christian Vestergaard z Danii oraz Katedralny Chór "Carmen" z Białegostoku pod dyrekcją Bożeny Bojarzyn - Przybyły.
Koncerty w 2008r: 13 lipca - Józef Kotowicz (organy) i ks. Krzysztof Łapiński (baryton), 27 lipca - Bartosz Jakubczak (organy) i Anna Jakubczak (sopran), 10 sierpnia - Elisabet Stenson ze Szwecji (organy) i Olaf Wimark ze Szwecji (puzon), 26 sierpnia - Soren Christian Vestergaard z Danii (organy) i Katedralny Chór Carmen z Białegostoku pod dyrekcją p. Bożeny Bojaryn - Przybyły.
Koncerty w 2009r: 12 lipca - Seth Nelson z USA (organy) i Włodzimierz Promiński z Warszawy (skrzypce), 26 lipca - Józef Kotowicz z Białegostoku (organy) i ks. Krzysztof Łapiński z Białegostoku (baryton), 09 sierpnia - Marek Stawicki z Krakowa (organy) i Elżbieta Dawidowicz z Krakowa (skrzypce), 23 sierpnia - Sylwester Trojanowski (organy) i Małgorzata Trojanowska (sopran) oboje z Białegostoku.
Koncerty w 2010r: 04 lipca - Urszula Grahm ze Szwecji (organy) i Kwartet Kameralny Brilliant, 25 lipca - Józef Kotowicz (organy) i Joanna Dudzik (wiolonczela), 01 sierpnia - Adam Owczarczyk (organy) i Przemysław Kummer (baryton), 15 sierpnia - Marta Drabowicz (organy) i Błażej Michna (altówka).

HAJNOWSKI CHÓR KAMERALNY
Z inicjatywy Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej w lutym 1998 roku przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce powstał Chór Kameralny nazwany później Hajnowskim Chórem Kameralnym. Pierwszy koncert chóru odbył się 3 maja 1998r. w obecności biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza. Ideą przyświecającą istnienie chóru jest przede wszystkim szerzenie kultury muzycznej, propagowanie piękna dawnej i współczesnej muzyki sakralnej Zespół tworzą młodzież i dorośli pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko. Pani dyrygent jest wykładowcą dyrygentury chóralnej w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku oraz emisji głosu na Podyplomowym Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Duża rozpiętość wiekowa-członków chóru czyni ten zespół interesującym, a dla dyrygenta stanowi nowe wyzwanie. Praca dyrygenta oraz członków zespołu zauważona została po raz pierwszy w rok po jego założeniu w II Festiwalu Muzyki Sakralnej "Łapskie Te Deum" w Łapach gdzie 11 kwietnia 1999 roku Hajnowski Chór Kameralny nagrodzony został główną nagrodą w kategorii chórów kościelnych, zaś dyrygentka otrzymała nagrodę dla najlepszego dyrygenta. Biorąc pod uwagę fakt - zaledwie rocznej działalności chóru sukces w Łapach nastrajał optymistycznie i zachęcał chórzystów do dalszej pracy, co zaowocowało dalszymi sukcesami. Chór ten systematycznie się rozwija czego najlepszym dowodem było opracowanie i wystawienie w 2002 roku Kantaty na Boże Narodzenie "Pierwsza kolęda" -J. W. Petersona. W 2003 roku na pięciolecie swojego istnienia wystawiony został dość ambitny utwór jakim jest "GLORIA" Antonia Vivaldiego na chór i orkiestrę symfoniczną. Kolejnym krokiem w rozwoju było włączenie w 2005 roku do swojego repertuaru muzyki cerkiewnej.

Więcej o Chórze Kameralnym

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011