"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: sobota, 18 września 2021 r.
Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

Ogłoszenia: na XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 12.09.2021 r.

1. Dziś przeżywaliśmy radosną uroczystość: beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej, niewidomej założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, która odbyła się w Warszawie o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej. Bóg mógł przez nich dokonać wielkich rzeczy, bo otworzyli się na Jego łaskę i z odwagą podjęli swoje powołanie, służąc innym.

    Bł. ks. kard. Stefan Wyszyński urodził się 3sierpnia 1901 r. w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 r. w Warszawie. Biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita ggnieźnieski i warszawski oraz Prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953, zwany Prymasem Tysiąclecia. Niezłomny Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński wpisał się na trwałe w dzieje Kościoła i Narodu Polskiego. Wspominamy go z szacunkiem jako Księcia Kościoła, Sługę Bożego, wielkiego Patriotę, Społecznika, Męża Stanu. Był nieustraszonym obrońcą praw człowieka, narodu i Kościoła oraz nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

     Wspominamy go z szacunkiem jako Twórca akcji duszpasterskich: Jasnogórskich Ślubów Narodu Poskiego czy Wielkiej Nowenny Tysiąclecia,inwiigilowany przez służby bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz umieszczony w miejscu odosobnienia przez władze komunistyczne PRL.

    Pamiętne słowa Prymasa Tysiąclecia "Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno". Świadomi obowiązków, jakie spoczywają na nas, wierzymy, że godnie możemy realizować ideały, w które wierzył nasz Wieli Prymas. Starajmy się propagować wartości cenne w każdym czasie: miłość, dobroć, sprawiedliwość.

    Uchwałą Sejmu i Senatu RP bł. Prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku. W ten sposób władza ustawodawcza Rzeczypospolitej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego jego życia i dokonań. W tym roku obchodziliśmy 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prosimy o wywieszenie w dniu dzisiejszym flag biało-czerwonych z okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

2. W dniach 12 - 15 września Ojciec Święty Franciszek odbywa Pielgrzymkę Apostolska do Węgier na zakończenie Kongresu Eucharystycznego a potem do Słowacji. Módlmy się o dobre owoce tej pielgrzymki i potrzebne łaski dla papieża.

3. W dniu dzisiejszym w naszej Ojczyźnie rozpoczyna się XI Tydzień Wychowania, którego hasłem jest wezwanie „W blasku ojcostwa”. Modlimy się o dobrych rodziców i wychowawców.

4. Dziś kończymy 40 - godzinne nabożeństwo w naszej parafii związane z odpustem Podwyższenia Krzyża Świętego. Nabożeństwo 40 - godzinne prowadzi Ks. Rafał Oleksiuk - Prefekt naszej Parafii. Dziś ofiary na tacę są przeznaczone dla ks. Rafała. Bóg zapłać ks. Rafałowi za przeprowadzenie nabożeństwa 40 - godzinnego.

      Suma odpustowa o godz. 10.00, a potem procesja eucharystyczna.

5. W dniu dzisiejszym na Mszy św. o godz. 10.00 Pierwsza Rocznica Komunii św. (uczniowie kl. V).

6. Dziś o godz.18.40 - Koncert „Wszystko postawiłem na Maryję” naszego chóru parafialnego w ramach Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej jako podziękowanie za beatyfikację. Serdecznie zapraszamy wszystkich na koncert.

7. Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w ubiegły piątek w Drodze Krzyżowej po terenie naszej Parafii.

8. W przedsionku kościoła jest wystawa o Słudze Bożym Ks. kard. Stefanie Wyszyńskim. Zachęcamy do zapoznania się z wystawą o Wielkim Prymasie Tysiąclecia.

9. W zakrystii są do nabycia albumy o pobycie Prymasa Wyszyńskiego w Drohiczynie w cenie 35;00 zł. Zachęcamy do nabycia pamiątkowego albumu.

10. W tym roku spotkanie młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej odbędzie się w Drohiczynie 14 września.

11. W tym tygodniu będziemy przeżywali:

- w miesiącu wrześniu codziennie przed Mszą św. o godz. 06.20 i 17.50 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego za poległych w obronie naszej Ojczyzny i o pokój na świecie.

- kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców (poniedziałek, piątek i sobota).

- w poniedziałek, 13 września - wsp. Św. Jana Chryzostoma, Biskupa i Doktora Kościoła;

- we wtorek, 14 września - święto Podwyższenia Krzyża Świętego;

- w środę, 15 września - wsp. NMP Bolesnej;

- w czwartek, 16 września - wsp. Św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa;

- w piątek, 17 września przypada 82 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W naszych modlitwach pamiętajmy o poległych za Ojczyznę;

- w sobotę, 18 września - święto św. Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. Zapraszamy w tym dniu na godz. 18.00 dzieci i młodzież, aby uczcić ich patrona;               

 - w niedzielę, 19 września przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. W naszej diecezji jest zbiórka do puszek na Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej (telewizja internetowa).

- w następną niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00 poświecenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży. 

12. Przypominamy rodzicom o obowiązku zapisywania swoich dzieci od najmłodszych lat – tj. już w przedszkolu na lekcje religii. Prosimy również rodziców, aby sprawdzili, czy młodzież, szczególnie z klas I ze Szkół Średnich i pozostałych złożyła swoje oświadczenia, że będzie uczęszczała na lekcje religii.

13. Za  tydzień w niedzielę 19 września:

- po Mszy Św. o godz. 10.00 spotkanie dla młodzieży z kl. VIII  z naszej Parafii, która w tym roku szkolnym chce przystąpić do Sakramentu Bierzmowania. Prosimy zgłaszać się do Ks. Mariusza, Prefekta po deklaracje w szkole lub w zakrystii.

- natomiast po Mszy św. o godz. 12.00 pierwsze spotkanie dzieci i ich rodziców, którzy w tym roku szkolnym będą przygotowywali się do I Komunii Św. Przypominamy, że obecność zarówno dzieci i ich rodziców na takich spotkaniach jest obowiązkowa. Będzie to spotkanie organizacyjne.

14. W następną niedzielę 19 września o godz. 18.40 odbędzie się kolejny koncert w ramach Muzyki Organowej i Kameralnej - Arcydzieła Muzyki Światowej. Wystąpią: Grażyna Mondroch - sopran, Michał Skiepko - tenor i Monika Polaczek - Przestrzelska - akompaniament.

15. Ks. Mariusz Woltański zaprasza dziewczęta i chłopców, aby zapisali się do scholi. Zajęcia ze scholą w  sobotę o godz. 09.00 w salce za kościołem

16.Zapraszamy do nabycia tygodnika „Niedziela” w zakrystii.

17. Pielgrzymki:

- w dniach 18 i 19 września SOLIDARNOŚĆ organizuje Pielgrzymkę Świata Pracy na Jasną Górę

- w dniach 24 i 25 września Odnowa w Duchu Świętym organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę. (bliższe informacje na tablicy ogłoszeń).

18.  Ludzi chorych i w starszym wieku, którzy nie mogą przybyć do kościoła, prosimy zgłaszać, aby mogli skorzystać z sakramentów. Wielu ludzi umiera bez pojednania i spotkania z Bogiem  w sakramentach świętych.

19. W kościołach i kaplicach jest  obowiązek zakrywania ust i nosa.

20. Trwa remont organów, których koszt wynosi ok. 250 tys. zł. W tym roku rozpoczynamy III etap remontu organów. Otrzymaliśmy dofinansowanie 30 tys. zł  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego a drugą część kosztów remontu 36 tys. zł musi dołożyć nasza Parafia. Prosimy o dalsze ofiary na ten cel, które można wpłacać  w zakrystii, w kancelarii parafialnej, w kopercie na tacę (podać imię i nazwisko oraz adres), a także można wpłacać na konto Parafii z  dopiskiem „Organy” Konto jest na końcu ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.    

18. Panująca epidemia koronawirusa i wynikające z tego ograniczenia są przyczyną drastycznego zmniejszenia dochodów naszej parafii. Musimy na bieżąco opłacać rachunki za wywóz nieczystości, energię elektryczną, podatki, na utrzymanie Pana Kościelnego i Pana Organisty. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do naszych Parafian i ludzi dobrej woli o dalsze ofiary na utrzymanie kościoła i naszej parafii. Ofiary można wpłacać w zakrystii, kancelarii parafialnej, w kopercie na tacę (podać imię i nazwisko oraz adres),a także można wpłacać na konto Parafii.

                        Bóg zapłać Ofiarodawcom za każdy Dar z Serca!

                                    Konto Parafii:

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Św., ul. Ks. P. Ściegiennego 7
PKO BP o/Hajnówka  - Nr rachunku - 54  1020 1332 0000 1102 0184 2756.

21. Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim Ofiarodawcom za okazane wsparcie i pomoc, zapewniamy o naszej bezustannej modlitwie w Waszych intencjach. Co tydzień w niedzielę jest sprawowana Msza św. za Parafian i Dobrodziejów

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011