"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Powołania z parafii

Ks. Marian Bednarczyk - ur. 01.10.1933 r. w Końskich. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Hajnówce. Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1953-1959). Święcenia kapłańskie 29.06.1959 r. w Drohiczynie z rąk ks. bp. Mariana Jankowskiego. Kolejne miejsca pracy: Bielsk Podlaski (1959), Ostrożany (1959-60), Węgrów (1960), Korytnica Łask. (1960-63), Międzyrzec Pódl. (1963), Łuków - kapelan Sióstr Nazaretanek (od stycznia 1964). Studia na KUL w Lublinie (1968-70), studia biblijne na ATK w Warszawie (1970-75). Obrona pracy doktorskiej (czerwiec 1978). Wykładowca Pisma Świętego w Instytucie Teologicznym i Seminarium Duchownym w Siedlcach (do 2007). W Łukowie założył Społeczną Szkołę Podstawową (1991) i Katolickie Liceum Ogólnokształcące (1992), gdzie uczył języka łacińskiego. Zmarł w Łukowie w 2010r.

Ks. Kazimierz Zoch - Chrabołowski - ur. 22.03. 1944 roku w Hajnówce. Szkoła Podstawowa (1951-58), LO nr 9 (1958-62) w Hajnówce. Wyższe Metropolitalne Seminarium św. Jana Chrzciciela w Warszawie (1962-69), święcenia kapłańskie 1.06.1969 roku w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wikariaty: Błędów k. Grójca, Postoliska, Warszawa-Zerzeń, św. Zygmunta na Bielanach w Warszawie. Studia katechetyczne na ATK w Warszawie. Magisterium z teologii pastoralnej (1979), w tym czasie posługuje przy rektoracie kaplicy Matki Bożej Matki Kościoła na Mokotowie w Warszawie. Prefekt Liceum św. Augusta w Warszawie (1981-82). Probostwa: parafia Urle (1982-91), parafia św. Jadwigi w Warszawie na Żeraniu (1991-94), parafia św. Marii Magdaleny na Bródnie w Warszawie (1994-99), sanktuarium diecezjalne M. B. Różańcowej w Wielgolesie (od 1999).

Br. Mieczysław Kędzierski - ur. 27.02.1934 r. w Borowisku gm. Narew, w 1940 r. z rodziną przeniósł się do Hajnówki, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. W latach 50-tych krótko pracował jako spawacz i monter urządzeń co. w Warszawskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych. 13.05.1957 r. wstąpił do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie k. Poznania. Po nowicjacie i złożeniu ślubów zakonnych 8.12.1958 r. pracował w różnych placówkach Zgromadzenia: Katedra Warszawska (1959-1960), Kuria Metropolitalna w Warszawie (1960-65), Katedra Poznańska (1965-66), Katedra Łomżyńska (1966-70), furtian w Sekretariacie Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1970-96). Po przejściu na emeryturę od 1996 roku pracował w Sekretariacie Konferencji Episkopatu w Warszawie. Od 1998 roku do chwili obecnej pracuje w Seminarium Arcybiskupim w Poznaniu. W czasie swego powołania zakonnego pełnił funkcje furtiana, zakrystiana. Przełożonego Domu Braci przy Rezydencji Prymasa Polski, z-cy Przełożonego Generalnego Zgromadzenia. Pełnił funkcję Cursora w kilku procesach beatyfikacyjnych, min. św. Maksymiliana Kolbe, wchodził w skład Sekcji Informacyjnej Warszawskiego Komitetu I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W 1998 roku został odznaczony srebrnym medalem prymasowskim Ecclesiae Populoqve Serwitum Prestantia (Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu). Zmarł 25 maja 2012r mając 78 lat. uroczystości pogrzebowe odbyły się w Domu Generalnym Zgromadzenia Braci Serca jezusowego w Puszczykowie k/Poznania dnia 30 maja 2012r.

Ks. Zbigniew Kazimierz Rycak, s. Zdzisława i Krystyny z d. Dembowska, ur. 25.07.1957 r. w Hajnówce. Szkoła Podstawowa (1964-72) i Technikum Drzewno - Mechaniczne w Hajnówce (1972-77). WSD w Drohiczynie (1977-83). Święcenia diakońskie - Bielsk Podlaski 20 czerwca 1982 r. Święcenia kapłańskie - Hajnówka 29 czerwca 1983 r., z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka. Kolejne miejsca pracy: wikariusz parafii: Brańsk (1983-85); studia z zakresu katechetyki na KUL (1985-89); prefekt w WSD w Drohiczynie (1989-93); studia z zakresu katechetyki na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (1993-94); dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej (1994-2005). Urzędy i funkcje diecezjalne: wykładowca katechetyki w WSD (1990-2005), w Diecezjalnym Studium Katechetycznym (1990-93), w Kolegium Teologicznym w Drohiczynie (1994-2000); dyrektor Kolegium Teologicznego w Drohiczynie (1994-2000); kapelan Domu Zakonnego Sióstr Sercanek przy ul. Kotlarskiej 9 w Drohiczynie (1990-93); diecezjalny referent ds. Środków Społecznego Przekazu (1992-93); diecezjalny duszpasterz ds. turystyki 3 pielgrzymek (od 1995); zastępca przewodniczącego Komisji ds. duszpasterskich Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna (1998-99); koordynator diecezjalny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" (2000-05); diecezjalny duszpasterz akademicki (2002-05); proboszcz parafii Winna Poświętna (od 17.08.2005 - 17.08.2011r).Obecnie proboszcz Parafii Sterdyń. Tytuły/odznaczenia: magister teologii (26.05.1987), licencjat z teologii pastoralnej (02.06.1987), doktor teologii pastoralnej (17.11.1993), kanonik honorowy (od 23.12.2005).

Ks. Marek Siekierko, s. Bolesława i Kazimiery z d. Wójcik, ur. 14.08.1958 r. w Hajnówce. Szkoła Podstawowa w Hajnówce (1965-1973). Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce (1973-1977). Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1977-1983). Święcenia diakońskie - Bielsk Podlaski 20 czerwca 1982 r. Święcenia kapłańskie - Hajnówka 29 czerwca 1983 r., z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka. Kolejne miejsca pracy: wikariusz parafii: Perlejewo (1983-85); Wyszki (1985-86); Drohiczyn (1986-87); Dziadkowice (1987-89); Łubin Kościelny (1989-91); pobyt w domu zakonnym w Przasnyszu (1990-91); pobyt w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Kombonianów i przygotowanie do misji (1991); praca na misjach w Afryce (od 01.01.1992).: Czad, obecnie Kamerun.

Ks. Zbigniew Domirski, s. Antoniego i Mirosławy z d. Kubacka, ur. 02.10.1966r. w Malborku. Szkoła Podstawowa (1973-1981). LO nr 1 w Hajnówce (1981-85). Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1985-91). Święcenia diakońskie - Drohiczyn 9.06.1990 r. Święcenia kapłańskie - Rudka 16.06.1991 r. z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka. Miejsca pracy: wikariusz parafii: Bielsk Podlaski - Matki Bożej z Góry Karmel (1991-94), studia z zakresu psychologii na KUL (1994-98), wikariusz parafii: Siemiatycze - św. Andrzeja Boboli (1999-2002), praca w Wikariacie Apostolskim Anatolii w Turcji (2002-03), wikariusz pomocnik parafii Narew (2003), proboszcz parafii: Niemirów (od 29.07.2003). Od 2010r proboszcz w Kożuchówku. Wykładowca psychologii w WSD w Drohiczynie, kapelan strażaków Powiatu Siemiatyckiego. Tytuły/odznaczenia: magister teologii (21.06.1991), magister psychologii (05.08.1998), kanonik honorowy Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (15.08.2012r).

Ks. Krzysztof Stanisław Kisielewicz, s. Ludwika i Antoniny z d. Czyżewska, ur. 12.08.1967 r. w Hajnówce. Szkoła Podstawowa (1974-1982). Technikum Mechaniczne w Hajnówce (1982-87). Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1987-93). Święcenia diakońskie - Hajnówka 13.06.1992 r. Święcenia kapłańskie - Bielsk Podlaski 13.06.1993 r. z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka. Miejsca pracy: wikariusz parafii: Bielsk Podlaski - Narodzenia NMP (1993-95), Węgrów- Wniebowzięcia NMP (1995-99), studia z zakresu pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Proboszcz parafii Gródek do 2009r. Obecnie Dyrektor Diecezjalny Caritas. Tytuły/odznaczenia: magister teologii (27.05.1993), kanonik honorowy Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (15.08.2012r).

Ks. Krzysztof Napiórkowski, s. Zdzisława i Stanisławy z d. Białobrodzka, ur. 24.09.1965 r. w Hajnówce. Szkoła Podstawowa (1972-80). LO nr 1 w Hajnówce (1980-84). Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1984-90). Święcenia diakońskie - Pobikry 10.06.1989 r. Święcenia kapłańskie - Hajnówka 10.06.1990 r. z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka. Miejsca pracy: wikariusz parafii: Ostrożany (1990-91), Ciechanowiec (1991- 93), Perlejewo (1993-95), Boćki (1995-2000), odbył studia z zakresu archeologii chrześcijańskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskując doktorat. Obecnie proboszcz parafii Wyrozęby (18.08.2011r -). Tytuły/odznaczenia: magister teologii (21.06.1991r),doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (06.12.2010r).

Ks. Rafał Roguziak, s. Jana i Teresy z d. Krągła, ur. 05.12.1973 r. w Hajnówce. Szkoła Podstawowa (1980-88). Zasadnicza Szkoła Zawodowa (1988-91). Technikum Mechaniczne w Hajnówce (1991 -94). Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1994-2000). Święcenia diakońskie - Drohiczyn 24.11.1999 r. Święcenia kapłańskie - Sokołów Podlaski 17.06.2000 r. z rąk ks. bp. Antoniego Dydycza. Miejsca pracy: wikariusz parafii Dziadkowice, Wyszki, Sterdyń i Sokołów Podlaski. Tytuły/odznaczenia: magister teologii (13.04.2000).

O. Norbert Kuczko, ur. 11.05.1978 r. w Hajnówce, s. Jerzego i Grażyny z d. Mazuruk, Szkoła Podstawowa (1985-93) i LO nr 1 (1993-97) w Hajnówce. W czasach szkolnych angażował się we wspólnoty parafialne, m.in. w Odnowę w Duchu Świętym, prowadził scholę parafialną. Po maturze wstąpił do Zakonu Dominikanów. Po odbyciu nowicjatu w Poznaniu ukończył studia filozoficzne w Warszawie, a następnie teologiczne w Krakowie. W 2003 r. przyjął święcenia diakońskie, a 22 maja 2004 r. w kościele dominikanów w Krakowie z rąk kardynała Franciszka Macharskiego przyjął święcenia kapłańskie. 30 maja 2004 r. odprawił mszę prymicyjną w parafii p.w. Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce. Obecnie pracuje w Krakowie w Klasztorze Ojców Dominikanów, prowadzi duszpasterstwo szkół średnich. Na jego niedzielne Msze św. o godz. 19.00 zjeżdża młodzież z całego Krakowa.

Ks. Rafał Pokrywiński, ur. 07.07.1981 r. w Hajnówce, s. Ireneusza i Teresy z d. Czarkowska. Szkoła Podstawowa nr 2 (1988-96), LO nr 1 (1996-2000) w Hajnówce. Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (2000-2006). Święcenia diakońskie w Drohiczynie (2005). Święcenia kapłańskie - Sokołów Podlaski 17.06.2006 r. z rąk ks. bp. Antoniego Dydycza. Miejsca pracy: wikariusz parafii Rudka. Od października 2010r podjął studia stacjonarne na KUL. Tytuły/odznaczenia: magister teologii, prezes Klubu Olimpijczyka "Pelikan" w Rudce.

Ks. Łukasz Kuźma, s. Jana i Anny zd. Szmidt Kuźma, (brak danych)

Ks. Karol Biegluk, ur. 03.07. 1985r. w Hajnówce, s. Jana i Janiny z d. Bożek. Dzieciństwo i młodość spędził w Hajnówce na Podlasiu. Uczęszczał do przedszkola w Hajnówce. Tam również ukończył Szkołę Podstawową nr 5 (1992 - 2000), a następnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie (2000 - 2004). Po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Pracę magisterską pt. "Narkomania jako problem moralno - społeczny w nauczaniu Jana Pawła II" napisał pod kierunkiem ks. dra Sławomira Mazura. Ma starszą siostrę Małgorzatę , starszych braci Zbigniewa i Marcina. Swięcenia kapłańskie z rąk J.E. Ks. Bpa Antoniego Dydycza otrzymał 12.06.2010r w Prostyni. Od sierpnia 2010r do sierpnia 2011r pracował w Ciechanowcu jako wikariusz. Obecnie pracuje jako wikariusz w Parafii Narodzenia NMP w Kosowie Lackim. Tytuły/odznaczenia: magister teologii (02.02.2010r).                                                                                                                                                                                                                         

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011