"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: piątek, 24 maja 2024 r.
Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

Chrzty

Przy zgłaszaniu chrztu dziecka w Kancelarii Parafialnej należy pamiętać, że:

  • Dziecko chrzcimy zawsze w Parafii do której należą jego rodzice.
  • Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
  • Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w Kancelarii Parafialnej na podstawie Aktu Urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.
  • Rodzice dziecka przedstawiają świadectwo ślubu kościelnego, jeżeli był zawarty poza naszą Parafią.
  • Należy wybrać dwoje chrzestnych. Kandydat(ka) na chrzestnego(ną) może być tylko ten(ta), którzy mają: ukończone 16 lat; są bierzmowani; są praktykującymi katolikami - tzn. uczestniczą regularnie we Mszy św., często korzystają z sakramentu pokuty i komunii św.; są stanu wolnego (kawaler lub panna) lub po ślubie kościelnym (ew. po ślubie w cerkwi prawosławnej) - tzn. żyją w związku sakramentalnym  (kan. 872 , 874 KPK)
  • Osoby pochodzące spoza naszej Parafii muszą dostarczyć Z A Ś W I A D C Z E N I E od swojego duszpasterza gdzie należą do Parafii, że mogą być dopuszczone do godności ojca lub matki chrzestnego(ej).
  • Chrzestnym nie może być osoba, która podlega kanonicznym karom, tzn. żyje w związku bez sakramentu małżeństwa lub jawnie wyparła się wiary i wystąpiła ze WSPÓLNOTY KOŚCIÓŁA KATOLICKIEGO.
  • Chrzestnym(tną) nie może być również ojciec lub matka dziecka.
  • Ewentualnie chrzestnym lub chrzestną może być tylko jedna osoba wyznania prawosławnego, ale druga osoba musi być wyznania rzymskokatolickiego. Obie osoby mają spełniać w/w warunki dla chrzestnego(tnej). Osoba wyznania prawosławnego ma także obowiążek dostarczyć zaświadczenie, że może dostąpić godności matki chrzestnej, czy ojca chrzestnego i że odbyła spowiedź u swego kapłana.
do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011