"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: środa, 18 lipca 2018 r.
Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Chrzty

Przy zgłaszaniu chrztu dziecka w kancelarii parafialnej należy pamiętać, że:

  • Sakrament chrztu w naszej Parafii udzielany jest w DRUGĄ i CZWARTĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA podczas Mszy św. o godz. 10.00.
  • Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
  • Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w Kancelarii Parafialnej na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.
  • Rodzice dziecka przedstawiają świadectwo ślubu kościelnego, jeżeli był zawarty poza naszą Parafią.
  • Należy wybrać dwoje chrzestnych. Kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 16 lat, a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej.
  • Osoby pochodzące spoza parafii muszą dostarczyć zaświadczenie od swojego duszpasterza, że mogą być dopuszczone do godności ojca lub matki chrzestnego(ej).
  • Chrzestnym nie może być osoba, która podlega kanonicznym karom, tzn. żyje w związku bez sakramentu małżeństwa lub jawnie wyparła się wiary i wystąpiła ze WSPÓLNOTY KOŚCIÓŁA KATOLICKIEGO.
  • Chrzestnym nie może być również ojciec lub matka dziecka.
  • Chrzestnym lub chrzestną może być osoba wyznania prawosławnego, ale druga osoba musi być wyznania rzymskokatolickiego. Obie osoby mają spełniać w/w warunki. Osoba wyznania prawosławnego ma także dostarczyć zaświadczenie, że może dostąpić godności matki chrzestnej, czy ojca chrzestnego i że odbyła spowiedź u swego kapłana.
  • Rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczyć w jednym spotkaniu przygotowującym ich przed chrztem dziecka. Takie spotkania odbywają się w pierwszą lub trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 16.00 w salce parafialnej.
do góry
powered by: enterpw.com
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011