"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: niedziela, 3 marca 2024 r.
Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Civitas Christiana

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest ogólnopolską organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności. Zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako stowarzyszenie katolickie dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 19997 r. Stanowi ono integralną część wspólnoty Kościoła jako organizacja ludzi świeckich mająca na celu w swoich działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko – społecznej w Polsce.

Ojciec Święty Jan Paweł II w kwietniu 1994 roku słowami „Budujcie Civitas Christiana” wyznaczył misję Stowarzyszenia i jego posłannictwo.

Podejmujemy problematykę rodziny i wychowania, stoimy w obronie prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Poruszamy sprawy kultury narodowej, godnych warunków życia człowieka i narodu oraz niepodległości Polski i jej godnego miejsca we wspólnocie międzynarodowej. Jesteśmy organizatorem i współorganizatorem wielu projektów lokalnych i ogólnopolskich. Również w naszej parafii od 2002 roku czynnie uczestniczymy w Piknikach Rodzinnych, Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej, uroczystościach narodowych, prelekcjach i spotkaniach dyskusyjnych.

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011