"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: piątek, 21 czerwca 2024 r.
Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Akcja Katolicka w Hajnówce

Akcja Katolicka jako publiczne stowarzyszenie wiernych, w sposób zorganizowany współpracuje z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Jej celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, kształcenia działaczy katolickich i przygotowania ich do aktywnego udziału w życiu publicznym. Została powołana do istnienia przez papieża Piusa X w roku 1905. W odpowiedzi na wezwanie Ojca świętego w latach 20-tych XX wieku Episkopaty wielu krajów zaczęły tworzyć ramy organizacyjne Akcji Katolickiej. W Polsce prace te rozpoczęły się w 1928 r. a 24 listopada 1930 r. ówczesny Prymas Polski kard. August Hlond powołał Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Sam Prymas zredagował Statut Akcji Katolickiej, a zatwierdził go Papież Pius XI pismem z 27 listopada 1930 r. Statut ustanowił patrona dla Stowarzyszenia katolików Świeckich, którym został św. Wojciech oraz przyjął święto Chrystusa Króla jako święto patronalne AK w Polsce. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Akcji Katolickiej. Po zakończeniu wojny komunistyczne władze nie pozwoliły reaktywować organizacji. AK odrodziła się w latach 90. ubiegłego stulecia za sprawą Ojca Świętego.
Diecezjalna Akcja Katolicka w Drohiczynie została powołana 21.06.1995 r. przez ks. bp. Antoniego Dydycza. Patronem Instytutu jest bł. Honorat Koźmiński.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego został utworzony w listopadzie 2000 r. W dniu 26 listopada w uroczystość Chrystusa Króla w Drohiczynie podczas uroczystej Mszy św. członkowie AK z Hajnówki złożyli przysięgę i otrzymali legitymacje z rąk ks. bp. Antoniego Dydycza, diecezjalnego asystenta AK. Byli to: Lech Michalak, Lukrecja Mi-chalak, Krzysztof Michalak, Halina Organek, Maria Orzechowska, Edward Prześniak, Józef Sawicki, Karolina Sikora, Barbara Sosnowska, Krystyna Szczerba, Jan Szczerba, Jan Taryma, Ludwik Wasilewski, Elżbieta Wiatrowska i Zdzisław Wiatrowski. Asystentem parafialnym AK został ks. prałat Marian Świerszczyński.
W dn. 5 grudnia odbyło się zebranie członków AK, na którym wybrano zarząd w składzie: prezes - Edward Prześniak, wiceprezes - Jan Taryma, sekretarz i kronikarz - Karolina Sikora, skarbnik - Barbara Sosnowska, członkowie - Lech Michalak, Zdzisław Wiatrowski.

W 2002 r. za zgodą proboszczów obu parafii hajnowskich utworzono jeden Oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. W dn. 8 grudnia odbyły się wspólne wybory, na których ustalono nowy skład zarządu: prezes - Lech Michalak, wiceprezes - Romuald Kacprzak, sekretarz - Grażyna Michalak, kronikarz - Karolina Sikora, skarbnik - Elżbieta Wiatrowska, członek - Zdzisław Wiatrowski.
Kolejne wybory odbyły się 16 kwietnia 2007 r. W skład zarządu weszli: prezes - Lech Michalak, wiceprezes - Grażyna Dymińska, sekretarz - Aldona Olejnicka, kronikarz - Karolina Sikora, skarbnik - Elżbieta Wiatrowska. Członkowie AK spotykają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w celu pogłębienia swojej formacji katolickiej, wspólnej modlitwy, omówienia spraw dotyczących stowarzyszenia, parafii i naszego społeczeństwa.

Zakres dotychczasowej działalności:
1)Wymiar modlitewny: wspólne rozważania Pisma Świętego, pogłębianie wiedzy dotyczącej liturgicznej celebracji Mszy św., udział w rekolekcjach diecezjalnych, we wspólnym opłatku, udział raz w roku w spotkaniu członków AK trzech diecezji: białostockiej, drohiczyńskiej i łomżyńskiej, udział w krajowej pielgrzymce AK do Częstochowy, pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych.
2) Wymiar intelektualny: udział w prelekcjach pogłębiających duchowość członków AK, np. "Miłosierdzie w nauczaniu Jana Pawła II" oraz "Duchowość świecka i katolicka w oparciu o adorację apostolską Jana Pawła II Christi fioleles Laici", przegląd diecezjalny książki katolickiej.
3) Organizowanie uroczystości przy współpracy z Hajnowskim Domem Kultury: Święto Niepodległości 11 listopada; Święto Konstytucji 3 Maja; konkurs poezji ks. Jana Twardowskiego, wieczór kolęd katolickich a od 2008r konkurs ten przyjął nazwę jako: konkurs poezji katolickiej im. ks. prał. Mariana Świerszczyńskiego; piknik rodzinny.
4) Inne prace: pomoc przy zakupie placu przeznaczonego na park przykościelny; pomoc finansowa przy wykonaniu nowych schodów i podjazdu do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św.; budowa bramy powitalnej na przyjęcie Figury Matki Boskiej Fatimskiej; wydanie 5 tys. widokówek naszego kościoła, z których dochód ze sprzedaży przeznaczono na potrzeby obu parafii; włączenie do pakietu w telewizji kablowej programu TV "Trwam"; adopcja na odległość chłopca z Kenii i opłata jego edukacji; zorganizowanie uszycia 100 flag narodowych i ich sprzedaż.
5) Interwencje:
-pismo protestacyjne do Marszałka Sejmu w sprawie projektu Ustawy "O świadomym macierzyństwie", która legalizowała zabijanie poczętych dzieci, środki antykoncepcyjne,
-apel do władz miasta w sprawie: a) nielegalnej sprzedaży alkoholu w centrum miasta, b)nadawania bardziej uroczystego charakteru świętom narodowym dekorując flagami budynki i ulice, c) zaniechanie organizowania w tym czasie imprez sportowych,
-protest do władz powiatu w sprawie zbyt małego przydziału środków finansowych na organizację Fundację Muzyki Kameralnej i Organowej.

Skład Oddziału Akcji Katolickiej w Hajnówce (2014r):
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego:
1. Aleksiuk Beata.
2. Dembowska Danuta
3. Karolkiewicz Teresa
4. Kozłowska Janina
5. Michalak Grażyna
6. Michalak Lech - prezes

7. Ojdana Alicja
8. Rynkowska Alicja
9. Sikora Karolina
10. Wiatrowska Elżbieta - skarbik
11. Wiatrowski Zdzisław

Do wieczności odeszli: w 2001 r. Krzysztof Michalak, w 2005 r. Lukrecja Michalak i ś.p. Prześniak Edward w 2013r.

Parafia p.w. Cyryla i Metodego:
1. Kasprzak Roman - wiceprezes
2. Kowalska Maria
3. Łapiński Witold
4. Olejnicka Aldona - sekretarz
5. Szczerbakow Małgorzata

Do wieczności odeszła: w 2010r śp. Leokadia Topolska. Wyjechała z Hajnówki w 2010r Grażyna Dymińska

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011