"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Rady Parafialne

I. PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Parafialna Rada Duszpasterska istniejąca od 21.09.2004 r., wybrana na okres 5 lat jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej. Spotyka się kilka razy do roku rozważając aktualne sprawy związane z życiem kościoła. Pierwszym przewodniczącym Parafialnej Rady Duszpasterskiej został ks. proboszcz Marian Świerszczyński, sekretarzem - Janina Kozłowska. W skład Rady weszli: Maria Borowska, Janina Darska, Małgorzata Galuchowska, Lech Michalak, Kazimierz Norek, Barbara Prześniak, Jarosław Schabowski, Kazimierz Smosna, Barbara Sosnowska, Marianna Skibicka, Ludwik Wasilewski, Ewa Winnicka, Zdzisław Wiatrowski, Józef Wyszyński, Krystyna Ziuzia. Na dotychczasowych spotkaniach zastanawiano się między innymi: dlaczego jest coraz mniej ministrantów przy ołtarzu i coraz mniej dziewcząt do białej procesji. Zwracano uwagę na potrzebę współpracy poszczególnych wspólnot, wymianę doświadczeń. Problemem naglącym jest wychowanie w rodzinie - jak dotrzeć do rodzin i sprawić, by więcej dzieci i młodzieży uczęszczało do kościoła, by więcej parafian było praktykującymi katolikami? Początkowo zaproponowano, by raz w tygodniu odprawiać Mszę Św. w intencji danej dzielnicy, później zmieniono na termin raz w miesiącu, zapowiadając go wcześniej na nabożeństwach niedzielnych w kościele i w gazetce parafialnej "Dobra Nowina", mającej dobre oddziaływanie religijne. Ze sprawami rodziny związane jest kultywowanie tradycji intencji mszalnych z okazji zawarcia sakramentu małżeństwa, odnawianie ślubowań małżeńskich z racji okrągłych rocznic.

Na ostatnim spotkaniu z udziałem ks. Mariana Świerszczyńskiego podjęto przedsięwzięcia, by angażować parafian do modlitwy i działalności w ramach wspólnot, ruchów i stowarzyszeń oraz zachęcić do uczestnictwa w imprezach katolickich organizowanych w HDK i innych miejscach na terenie miasta. Kadencja tej Rady Duszpasterskiej wygasła na początku 2009r.

NOWA PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA
W marcu 2010r została wybrana nowa Parafialna Rada Duszpasterska na okres pięciu lat tj. do 2015r. zatwierdził skład nowej Rady Ks. Biskup Dr Antoni Pacyfik Dydycza dn. 10 marca 2010r.
W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej weszły z wyboru następujące osoby:

 1. Aleksiuk Beata
 2. Drewnowski Bogumił
 3. Kozłowska Janina
 4. Krzycka Jolanta
 5. Lach Jadwiga
 6. Norek Kazimierz
 7. Sikora Karolina
 8. Skibicka Maria
 9. Sosnowska Barbara
 10. Stachulec Wojciech
 11. Szczerba Marek
 12. Szerszunowicz Aleksandra
 13. Tarasiuk Jadwiga
 14. Teresiak Mariola
 15. Wiatrowska Elżbieta
 16. Wyszyńska Anna
 17. Ziuzia Krystyna
 18. Żedź Teresa
oraz radni z racji piastowanego urzędu: s. Gabriela - organistka, Smosna Kazimierz - zakrystian i księża pracujący w Parafii.

Na swoim I spotkaniu nowa Rada ukonstytuowała się i wybrała zarząd Parafialnej Rady Duszpasterskiej do którego weszli:

 • przewodniczącą została wybrana p. Beata Aleksiuk
 • sekretarzem wybrano p. Janinę Kozłowską.

Uroczyste zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej obyło się podczas uroczystej Mszy św. w niedzielę 23 maja 2010r w Uroczystość Zesłania Ducha Św. Radni złożyli wyznanie wiary ślubowanie, podpisali także podchodząc do ołtarza Przysięgę Radnego.
Parafialna Rada Duszpasterska ma służyć rozwijaniu i pogłębianiu życia religijnego w parafii, w duchu jedności i szczerej współpracy duchowieństwa ze świeckimi. Przedmiotem obrad Rady Duszpasterskiej może być niedzielny i codzienny porządek odprawiania Mszy św. i nabożeństw, sposób przygotowywania i obchodzenia szczególnych uroczystości, a ponadto ocena sytuacji moralnej w parafii i przede wszystkim kwestie związane z wychowaniem nowego pokolenia.
Każdorazowo Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradcy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

II. PARAFIALNA RADA ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZA

W czerwcu 2008r została wybrana Parafialna Rada Administracyjno - Gospodarcza na okres pięciu lat tj. do 2013r. Zatwierdził skład nowej Rady Ks. Biskup Dr Antoni Pacyfik Dydycza dn. 22 sierpnia 2008r.
W skład Parafialnej Rady Administracyjno - Gospodarczej weszli następujące panowie:

 1. Antoniuk Marek
 2. Kozłowski Tomasz
 3. Michalak Lech
 4. Mieczyński Jerzy
 5. Odjdana Stanisław
 6. Pater Ryszard
 7. Pryczynicz Andrzej
 8. Sokołowski Ryszard
 9. Wiatrowski Zdzisław
Przewodniczącym Rady został wybrany p. Zdzisław Wiatrowski.
Należy zaznaczyć iż jest to pierwsza Rada Administracyjno - Gospodarcza w naszej parafii, gdyż do tej pory takiej Rady w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. nie było. Prawdopodobnie zadania w/w wybranej Rady były sprawowane przez Radę Duszpasterską.
Rada Administracyjno - Gospodarcza jako organ doradczy będzie doradzała Ks. Proboszczowi w sprawach administracyjno - gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Parafii.

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011