"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: piątek, 21 czerwca 2024 r.
Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Zespół Caritas

Caritas jest to organizacja ustanowiona przez Konferencję Episkopatu w celu dawania dowodów miłości przez wspólnotę kościelną, w formach dostosowanych do czasów i potrzeb. W Polsce do powołania ogólnokrajowego organu pod nazwą Caritas doszło w 1929 r.
Oddział Caritas przy naszej parafii powstał 7 grudnia 1998 r. z inicjatywy ks. proboszcza Mariana Świerszczyńskiego „by przez działalność charytatywną pełnić posłannictwo Kościoła w dziele Miłosierdzia”.
Praca w Caritas opiera się na zaangażowaniu wolontariuszy. Wolontariusz chrześcijański odznacza się gotowością służenia ludziom na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”(Mk 10,45)- z Dekalogu Wolontariusza Diecezji Drohiczyńskiej
Pierwszymi wolontariuszami, którzy tworzyli parafialny Oddział Caritas były: siostra Filomena, przełożona Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Hajnówce, Janina Darska, Małgorzata Karman, Janina Kozłowska, Janina Lewsza, Wanda Smosna, Teresa Żedź. Później do pracy włączały się panie: Jadwiga Mierzwińska, Alina Orzechowska, Maria Ukowska, Elżbieta Koszelewska, Alina Tomaszewska, Halina Jancewicz, Grażyna Borowa, Aleksandra Szerszenowicz.
Nasza parafia jako cząstka Kościoła powszechnego poprzez Oddział Caritas włącza się w pomoc osobom, które żyjąc obok nas potrzebują pomocy. Problemów do podjęcia i osób wołających o pomoc jest coraz więcej. W naszym mieście spotykamy się z wieloma problemami dotyczącymi rodziny: bezrobocie, małe zarobki, problemy alkoholowe, wyjazdy rodziców „za chlebem”. W naszej parafii jest wiele rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dzieci niepełnosprawnych potrzebujących pomocy i odrobiny radości, dzieci z rodzin patologicznych, którym trzeba pomóc, a także osób samotnych, znajdujących się w potrzebie, bezdomnych.
Część pieniędzy przeznaczonych na działalność pochodzi z akcji ogólnopolskich Caritas Polska, w które włącza się Oddział Parafialny takich jak: „Akcja Znicz” przed Świętem Zmarłych; sprzedaż świec wigilijnych w ramach akcji adwentowej - „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”; Jałmużna Wielkopostna skarbonka; rozprowadzanie chlebków wielkanocnych, baranków, kartek świątecznych. Część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży pozostaje do wykorzystania w oddziałach parafialnych. Ale to za mało, ze względu na ogrom potrzeb. Istnieje konieczność szukania sponsorów, poszukiwania środków w inny sposób Liczą się różne pomysły. Stąd akcje organizowane przez Parafialny Oddział Caritas: np. „Świąteczna pomoc dzieciom” - polegająca na zbiórce darów od kupujących w sklepach; zbiórka przykościelna do puszek i koszy - odzieży, żywności. Są też ofiary zbierane przy ze święceniu pokarmów wielkanocnych oraz w Tygodniu Miłosierdzia Bożego na cele Caritas.
Każdego roku część zebranych środków podczas akcji i od ofiarodawców przeznaczana jest na organizację wypoczynku letniego dla dzieci biednych i niepełnosprawnych - wysyłane są na kolonie letnie, uczęszczają na półkolonie letnie organizowane przy naszej parafii. Rokrocznie przed świętami Bożego Narodzenia panie z Caritasu przygotowują paczki żywnościowe dla dzieci z szkół podstawowych, osobom samotnym, uzależnionym, bezdomnym i biednym rodzinom.
W ostatnich latach wolontariuszki z Caritas rozprowadzają dary z Unii Europejskiej: mleko, ryż, ser żółty, ser topiony, cukier, kaszę jęczmienną, mąkę, makaron. Rozprowadzały też konserwy z rezerwy państwowej.
Pomoc ze strony Parafialnego Oddziału Caritas to nie tylko trud włożony w pozyskiwanie funduszy, środków materialnych, rozprowadzanie darów, ale konkretna pomoc, która np. przy półkoloniach czy zimowisku polegała na posłudze gospodarczej - na organizacji zaopatrzenia, przygotowywaniu posiłków. A podczas Dnia Dziecka panie z Caritas prowadzą punkt gastronomiczny. Były współorganizatorkami zabawy choinkowej, przygotowały słodki poczęstunek i paczki. Z okazji Dnia Chorego corocznie odwiedzają chorych w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, aby sprawić im radość, wręczają upominki i słodycze.
Bowiem pomoc nie zawsze polega tylko na wsparciu finansowym, obdarowywaniu środkami materialnymi. Często potrzebne jest wsparcie duchowe, modlitwa, odwiedziny, rozmowa, dobre słowo. Caritas przy naszej parafii stanowi fundament bycia dla drugiego nie tylko od święta, od akcji do akcji, ale na co dzień. Współpracuje z Bractwem Prawosławnym, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z innymi wspólnotami i stowarzyszeniami istniejącymi przy naszej parafii. My wszyscy możemy włączyć się do służby braciom. Możliwości jest wiele. Dobrze byłoby wesprzeć wolontariuszki z Caritas w ich działalności. Zadań jest bardzo wiele, choć może nie zawsze to sobie uświadamiamy. Największym i najpiękniejszym powołaniem człowieka jest pomoc drugiemu. Każda forma pomocy jest cenna, np. im więcej zakupimy w parafii zniczy, świec, baranków... .itp., tym więcej pieniążków zostanie zebranych na pomoc innym. Ofiarowując artykuły żywnościowe, odzież składając ofiarę na tacę w Tygodniu Miłosierdzia Bożego - pomagamy potrzebującym. Czasami cenna będzie nasza pomoc we wskazaniu, dotarciu do najbardziej potrzebujących.
Obecnie w Caritasie służą:
1. Grażyna Koc
2. Jancewicz Halina
3. Karman Małgorzata
4. Samosiuk Zosia
5. Szczepanowska Wanda
6. Smosna Wanda
7. Żedź Teresa
8. Kruszewska Irena

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011