"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Sakrament małżeństwa

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy: Zgłosić zamiar zawarcia ślubu w kancelarii parafialnej, właściwej dla przynajmniej jednej ze stron narzeczonych, spełniając następujące warunki:

 1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to pierwsza rozmowa z duszpasterzem w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokółu przedślubnego oraz ustalenie daty jego sporządzenia.
 2. Dla ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (należy przynieść dokument z USC).
 3. Pozostałe Dokumenty:
  • zaświadczenia:
   • udziału w spotkaniach przedmałżeńskich (Kurs Przedmałżeński)
   • z rozmów indywidualnych w Poradni Rodzinnej
  • dowody osobiste narzeczonych
  • świadectwo chrztu (Metryka) oraz bierzmowania (jeśli narzeczeni nie są z parafii, wktórej dokonują zgłoszenie ślubu)
  • ostatnie świadectwo z katechizacji
  • dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, daty urodzenia, dokładny adres zamieszkania)
 4. Jeśli chrzest narzeczonych był w innej parafii należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (data wystawienia nie dłuższa niż trzy miesiące)
 5. Druga rozmowa z duszpasterzem odbywa się w terminie wcześniej uzgodnionym i dotyczy sporządzenia protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty wygłoszenia zapowiedzi.
 6. Trzecia rozmowa odbywa się na tydzień przed ślubem w celu omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.
do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011