"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: wtorek, 17 września 2019 r.
Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza

Kościół Domowy

Domowy Kościół jest rodzinną gałęzią Ruchu "Światło - Życie". Wspólnota ta jednoczy małżonków pragnących pogłębienia wiary i osobistej więzi z Bogiem oraz pogłębienia małżeńskich relacji w ramach rodziny budowanej na głęboko chrześcijańskim fundamencie. Wspólnota zakłada permanentną formację należących do niej małżonków. Nie jest przeznaczona dla "świętych" małżeństw, lecz mężczyzn i kobiet poszukujących wspólnej drogi do Boga, umacniających się wzajemnie w tej drodze, uczących się akceptacji siebie i tego co przynosi życie - miłości cierpliwej, łaskawej... która wszystko przetrzyma. Wspólnota stawia wymagania, ale właśnie przez nie obdarza pary w niej trwające wielkim duchowym dobrem. Pierwsze kręgi Domowego 'Kościoła powstały w parafii w 1988 roku z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu ks. Romana Kowerdzieja. Na pierwsze spotkanie przybyli animatorzy Domowego Kościoła z Białegostoku. Wzięło w nim udział ok. 50 osób zainteresowanych wspólnotą. W listopadzie 35. osobowa grupa parafian wyjednała na 3-dniowe rekolekcje ewangelizacyjne do domu rekolekcyjnego Księży Werbistów w Kleosinie. Po roku ewangelizacji, prowadzonej przez białostockich animatorów, w parafii zawiązały się trzy kręgi małżeńskie i jeden krąg osób samotnych (wdowy, matki samotnie wychowujące dzieci). Pierwszymi animatorami małżeńskich kręgów byli: Halina i Stefan Trzaska, Barbara i Kazimierz Norek, Agnieszka i Dariusz Pieśluk, a nieco później Marianna i Mirosław Borowscy. Animatorką kręgu osób samotnych była Grażyna Kuczko. Przez lata animatorem muzycznym wspólnoty był Andrzej Ro-manowski. Po kilku latach osoby samotne przeszły do nowo powstałej Odnowy w Duchu Świętym. Z czasem rozwiązały się również pozostałe kręgi. Część małżeństw zjednoczyła się w Kółku Żywego Różańca. Wraz z pojawieniem się w parafii ks. Mariana Swierszczyńskiego w 1997 roku powstał nowy krąg rodzin.
Pierwszym moderatorem Domowego Kościoła w parafii był ks. Roman Kowerdziej. Kolejno kręgami opiekowali się: ks. Andrzej Witerski, ks. Ryszard Zalewski, ks. Mariusz Tołwiński oraz ks. proboszcz Marian Swierszczyński, który do 2005 roku pełnił jednocześnie funkcję diecezjalnego moderatora Domowego Kościoła.
Parą rejonową na dekanat hajnowski w latach 1989-2001 byli Halina i Stefan Trzaska. Po nich posługę tę przejęli Małgorzata i Leszek Galuchowscy. Kręgi rodzin Domowego Kościoła uczestniczyły w różnych rekolekcjach formacyjnych: 15-dniowych oazach w Dolistowie, Ostrożanach, w Ochotnicy, poza tym w 3-dniowych w Siemiatyczach, Samułkach, Krościenku, Nurcu, Sokołowie Podlaskim. Organizowane były wyjazdy na pielgrzymki do Lichenia, Kałkowa i Częstochowy. Domowy Kościół czynnie brał udział we wszelkich uroczystościach, w dniach skupienia, czuwaniu całonocnym przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę, w uroczystych oprawach Mszy świętej przy różnych okazjach. Obecnie nie ma w parafii żadnego kręgu Domowego Kościoła. Osoby pragnące trwać we wspólnocie włączyły się w pracę kręgu w Bielsku Podlaskim. W pracę tego kręgu włączyło się również małżeństwo z Ciechanowca. Opiekunem kręgu jest ks. dr Romuald Kosk, diecezjalny moderator Domowego Kościoła, aktualnie proboszcz parafii w Łubinie Kościelnym, a jednocześnie wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Trwanie we wspólnocie wymaga od skupionych w kręgu małżeństw oraz opiekującego się wspólnotą ks. Romualda gotowości do podróży - spotkania odbywają się bowiem na zmianę w Bielsku Podlaskim, w Hajnówce, w Ciechanowcu i na zaproszenie moderatora w Łubinie Kościelnym.
do góry
powered by: enterpw.com
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011