"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

W modlitwie siła!

10 grudzień 2021
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceW I Niedzielę Adwentu, 28.11.2021 r. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce modlono się w intencji służb mundurowych.

    O godz. 17.00 sprawowana była  Msza św. przez ks. por. dr. Rafała Pokrywińskiego, kapelana 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i miejscowego ks. proboszcza prał. Zbigniewa Niemyjskiego, kapelana Powiatowej Policji w Hajnówce, Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach o zgodę i pokój w naszej Ojczyźnie, a szczególnie na granicy polsko - białoruskiej.

      Modlono się w intencji polskich służb mundurowych broniących granicy: funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, żołnierzy regularnego Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, a także o rozwiązanie problemu migracyjnego. W Mszy świętej uczestniczyli kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele służb mundurowych: Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Wojska Polskiego, Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, władze Miasta Hajnówka, goście
i parafianie.                              

       We wstępie do Mszy św. ks. proboszcz Zbigniew Niemyjski powitał wszystkich przybyłych na modlitwę w intencji Służb Mundurowych strzegących naszej granicy wschodniej i zaprosił do wspólnej modlitwy.

     Natomiast ks. kapelan 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w kazaniu nawiązał do tego, że żyjemy w czasach bardzo niespokojnych. Na pewno chcemy podziękować wszystkim służbom i żołnierzom, wyrazić wdzięczność, ale również sobie samemu powiedzieć, co się dzieje. Cała sytuacja, w której jesteśmy zmuszeni brać udział, czy to z powodu służby, czy zamieszkania, stanowi ostatecznie szansę, aby wyzyskać dla łaski tę chwilę. W trudnościach człowiek szybciej dojrzewa, powinien odnawiać w sobie pragnienie rzeczy wzniosłych: miłości Boga i ojczyzny, umiejętności obrony granic nie tylko geograficznych, ale także i moralnych, strzeżenia tożsamości: kim jesteśmy oraz wzmocnić ducha odwagi z miłości dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci. Czyż dawni bohaterowi mogli być świadomi, w jak wielkich rzeczach uczestniczyli w samym ich trakcie?

     Ks. kapelan mówił dalej, że do tego wszystkiego potrzebujemy światła z nieba, bo ludzkie kalkulacje są zawodne. Wzmocnienie odwagi to trudna sprawa. Dla ludzi wierzących największą zachętą do rozwijania w sobie odwagi jest widok Chrystusa Króla, który przychodzi na obłokach, aby ostatecznie pokonać wszystkich wrogów. „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą”. Zło ma wyznaczony czas i granicę, której nie może przekroczyć i ostatecznie zostanie pokonane. Zasadniczą kwestią jest nasza postawa wobec niego. Chrześcijanie dokonywali z miłości do Chrystusa i pod Jego panowaniem nadzwyczajnych czynów aż po męczeństwo. Tam właśnie okazywała się heroiczna odwaga i nadprzyrodzone męstwo. W tym wszystkim przyświeca nam hasło: „abyśmy mogli stanąć przed Synem Człowieczym”. Znaczy to, że każdy będzie musiał przed Nim stanąć w ramach sądu, ale chcielibyśmy przed Nim stanąć jako Jego rycerze. Codziennie stajemy przed trybunałem naszego sumienia, kiedy musimy podejmować decyzje moralne, trwamy w wierności naszym obowiązkom, nie ulegamy chwilowym zachciankom.

      Składnikiem męstwa jest cierpliwość. Wielkość męstwa nie mierzy się jednorazowym czynem, ale zdolnością do stałej walki, obrony, przetrwania, cierpliwości, cierpienia. Dlatego właśnie Chrystus objawił apostołom i wszystkim wierzącym prawdę o czasach ostatecznych. One przecież będą dotyczyć tylko niektórych, ale stałe zwalczanie zła, umiejętność walki z nim na wszystkich frontach jest obowiązkiem każdego. Można dodać, że potrzeba dwóch rzeczy: stałej gotowości oraz cierpliwości w walce. Kiedyś coś na nas spada znienacka, to nie wiemy, jak długo będzie trwało. Komunizm męczył nas przez 50 lat. Trzeba było dużo determinacji, aby się nie dać złamać. Znienacka spada na nas próba mająca na celu sprawdzenie, na ile jesteśmy zdeterminowani jako naród do obrony własnych granic. W czasach, o których już od dawna się mówi, że nie mają granic. Można powiedzieć, że obecna sytuacja jest w pewnym sensie opatrznościowa. Przypominamy sobie, jak ważne są granice i ich obrona. Nie myślę tylko o granicach państwa, choć właśnie w tym kontekście się spotykamy, aby się modlić, ale powiązane są z nimi granice rodzinne, moralne, religijne, tak bardzo niszczone. Na zakończenie kazania ks. kapelan nawiązał do tego, że Polska ma długie tradycje obrony wschodnich granic. Tutaj walczyli nasi najmężniejsi wodzowie. Nasz naród ma także bronić swoich granic.

        Na apel naszego ks. Biskupa Piotra Sawczuka, Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej o podjęcie dodatkowej modlitwy w parafiach i rodzinach w intencji rozwiązania kryzysu w naszej Ojczyźnie nasza Parafia odpowiedziała Nowenną do św. Andrzeja Boboli, jednym  dziesiątkiem różańca w niedzielę po każdej Mszy świętej. Grupa mężczyzn z Hajnówki podjęła  oddolną inicjatywę cotygodniową czterogodzinnego czuwania modlitewnego w naszym kościele „W intencji Ojczyzny, obrońców kraju i spokoju na granicy”. Modlitwa rozpoczyna się Mszą świętą, a potem adoracją  Najświętszego Sakramentu. W modlitwie siła!

       Koła Żywego Różańca oraz inni wierni modlą się w intencjach pokoju na wschodniej granicy,  polskich służb broniących granicy: funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, żołnierzy regularnego Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, aby Pan Bóg błogosławił ludzi, którzy narażają swoje zdrowie i życie, by inni obywatele mogli czuć się bezpiecznie w swoich domach. 

     Modlitwą, dobrym słowem, naszą postawą okazujemy wdzięczność i wsparcie dla Służb Mundurowych. Także w listopadzie  parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce zorganizowała akcję „Ciasto dla Policjantów”. Hajnowscy parafianie ochoczo odpowiedzieli na apel ks. proboszcza Zbigniewa Niemyjskiego, by w ramach gestu solidarności podziękowania ludzie w powiecie hajnowskim  mogli czuć się bezpiecznie. Upiekli ciasto Policjantom z Polski, którzy obecnie stacjonują i pełnią służbę w Hajnówce i okolicach.  Jesteśmy Murem Za Polskim Mundurem!

GALERIA

ks. Zbigniew Niemyjski

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011