"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Wigilia Paschalna

3 kwiecień 2021
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceWielkanocna Wigilia Paschalna rozpoczęła się w naszej parafii o godz. 19.00.

   Liturgia Niedzieli Zmartwychwstania Pana Jezusa zaczyna się już dzień wcześniej. Wielkanocna Wigilia Paschalna rozpoczęła się w naszej parafii o godz. 19.00. Przepisy liturgiczne nakierowują wiernych na tradycyjne czuwanie z zapalonymi świecami, abyśmy byli jak ewangeliczne Panny roztropne - czuwający z zapaloną świecą w ręku.

    Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się Liturgią Światła celebrowaną przez ks. prał. Zbigniewa Niemyjskiego- proboszcza naszej parafii i dziekana dekanatu hajnowskiego oraz koncelebrowana przez ks. Mariusza Woltańskiego - prefekta naszej parafii. Przy wygaszonych światłach w kościele, zostało rozpalone ognisko na zewnątrz. W tym miejscu nastąpiło poświęcenie ognia. Ten obrzęd jest związany z udzieleniem światła chwały nam, wiernym, przez Chytrusa. Po poświęceniu ognia nastąpiło przygotowanie paschału. Kapłan wyżłobił rylcem krzyż, nad nim literę alfa, a pod krzyżem literę omega. Ksiądz również żłobi w odpowiednich miejscach cyfry roku bieżącego. Podczas żłobienia rylcem celebrans wypowiedział "Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Następnie paschał został procesyjnie wniesiony i podnoszony z trzykrotnym zatrzymaniem i podniesieniem z zawołaniem. Nastąpiło zapalenie świateł i przekazanie od paschału poświęconego ognia. Kolejnym krokiem jakie powzięło zgromadzenie liturgiczne, było odśpiewanie orędzia wielkanocnego, którego się podjął ks. Mariusz Woltański.

    Po orędziu wielkanocnym nastąpiła Liturgia Słowa składające się z czterech czytań i Ewangelii. Odczytane zostały fragmenty Księgi Rodzaju dotyczące Stworzenia świata, Księgi Wyjścia dotyczące Przejścia przez Morze Czerwone i Księgi Izajasza mówiące o Zbawieniu dostępnym dla wszystkich oraz Epistoły - fragment List do Rzymian. Księga Izajasza należy do Starego Testamentu, a List do Rzymian - do Nowego Testamentu, dlatego między tymi czytaniami nastąpiło zapalenie świec ołtarzowych oraz intonacja "Chwała na wysokości Bogu" podczas którego zadźwięczały wszystkie dzwony. Warto dodać, że po czytaniach następowały psalmy i wezwania modlitewne kapłana.

    Kolejnym elementem Wigilii Paschalnej była Liturgia Chrzcielna podczas której była śpiewana Litania Do Wszystkich Świętych oraz odmówione błogosławieństwo wody chrzcielnej. W trakcie litanii ksiądz Zbigniew - proboszcz naszej parafii - zanurzał trzy razy paschał.

    Później nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy zapalonych świecach oraz aspersja - pokropienie wodą święconą. Dalej została odczytana modlitwa wiernych, a następnie - Liturgia Eucharystyczna przypominała codzienny porządek Mszy Świętej. Na zakończenie zgromadzenia liturgicznego, ksiądz odesłał lud słowami dodając alleluja, a następnie został wystawiony Najświętszą Sakramentu w Grobie Pańskim.

GALERIA

tekst i zdjęcia - al. Daniel Konik

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011