"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Wizytacja i Jubileusz 75 - lecia pobytu Sióstr Misjonarek w Hajnówce.

7 wrzesień 2020
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceW dniu 04 września 2020 r. w Hajnówce odbyła się wizytacja Domu Sióstr Misjonarek od Świętej Rodziny.

W dniu 04 września 2020 r. w Hajnówce odbyła się wizytacja Domu Sióstr Misjonarek od Świętej Rodziny przez Matkę Generalną Ewa Korbut wraz z Matką Wikarią Siostrą Jolantą Jankowiak.  W tym roku Siostry Misjonarki rozpoczęły obchody jubileuszu 75 – lecie pobytu w Hajnówce. Z Parafii Podwyższenie Krzyża pochodzi 6 sióstr. W naszej kaplicy zakonnej Mszy święte na rozpoczęcie  jubileuszu i wizytacji przez Matkę Generalną w dniu 04.09.2020 r. przewodniczył Pasterz Diecezji Drohiczyńskiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr Sawczuk wraz z ks. prał. Zbigniewem Niemyjskim, proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Ks. Biskupowi towarzyszył Sekretarz ks. dr Tomasz Szmurlo, który pracował w naszej Parafii jako neoprezbiter w latach 2004 - 2007.

Założycielką Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny jest bł. Bolesława Maria Lament, która urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Wolę Bożą co do swego powołania zakonnego rozpoznała Bolesława na rekolekcjach zamkniętych. Mając 22 lata, wstąpiła do organizującego się  w konspiracji Zgromadzenia Rodziny Maryi. Była gorliwą zakonnicą, odznaczała się darem modlitwy, skupienia, powagą i wiernością w wypełnianiu swoich obowiązków. Pracowała na różnych placówkach zgromadzenia: w Warszawie, Petersburgu, Odessie, Iłłukszcie i Symferopolu na Krymie, pełniąc funkcje wychowawczyni i nauczycielki w szkołach podstawowych. Jednak przed złożeniem profesji wieczystej, odczuwając niepewność co do kierunku swojej drogi życiowej i za radą spowiednika powróciła do domu rodzinnego w Łowiczu. Po śmierci ojca z całą rodziną przeniosła się do Warszawy, gdzie poświęciła się pracy społecznej - objęła kierownictwo domu noclegowego na Pradze, oddając się całkowicie na usługi ludziom bezdomnym, troszcząc się nie tylko o ich zabezpieczenie materialne, ale i o ich odnowę moralną, o powrót do Boga i Kościoła przez sakramenty święte.

W czasie pobytu w Warszawie pod kierunkiem o. bł. Honorata Koźmińskiego i za jego sugestią opuściła Ojczyznę w 1903 roku, udając się na Białoruś, do Mohylewa nad Dnieprem. Tam w 1905 roku założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny pod nazwą Towarzystwa Świętej Rodziny, którego celem jest wspomaganie dzieła zjednoczenia chrześcijan i umacnianie katolików w wierze. Zgromadzenie obrało za swych patronów Jezusa, Maryję i Józefa, wyrażając tym samym gotowość kształtowania swojej duchowości na wzorze Świętej Rodziny. Celem Zgromadzenia jest "uświęcenie własne w życiu wspólnym przez dążenie do miłości doskonałej drogą ślubowanych rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa", szczególnym charyzmatem jest praca nad powrotem chrześcijan odłączonych zwłaszcza wschodnich do jedności Kościoła oraz umocnienie katolików w wierze. Zgromadzenie urzeczywistnia ekumeniczny charyzmat pragnień Chrystusa "Aby byli jedno…". Trudna sytuacja zgromadzenia po rewolucji październikowej w 1917 roku niejako zmusiła Matkę Bolesławę do opuszczenia w 1921 roku Petersburga i powrotu do Polski.

Po kilkumiesięcznym kierowaniu przejściową pracą sióstr na Wołyniu, w 1922 roku założyła dom w Chełmnie na Pomorzu. Zgodnie jednak ze swoim programem ideowym za główny teren działalności zgromadzenia obrała wschodnie tereny Polski, zamieszkałe przez ubogą ludność, w przeważającej części prawosławną. Dnia 29 stycznia 1946 roku w Białymstoku bł. Boleslawa Lament, nasza Założycielka bez żadnych oznak agonii, spokojnie zasnęła w Panu, przeżywszy 84 lata. Jej zwłoki przewieziono do klasztoru w Ratowie i pochowano w krypcie pod kościołem św. Antoniego.

Dnia 5 czerwca 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Sł. Bożej Bolesławy Lament na siódmym etapie swojej IV Pielgrzymki do Ojczyzny w Białymstoku.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w wyniku II wojny światowej poniosło dotkliwe straty materialne. Po zakończeniu działań wojennych, Matka Łucja Czechowska ówczesna przełożona generalna zgromadzenia przystąpiła do organizowania nowych domów zakonnych. Jeden z nowo utworzonych domów powstał w Hajnówce. Na utworzenie tego domu zakonnego wpłynął fakt, iż w mieście tym zamieszkują prawosławni. Otwierało to dla Zgromadzenia pole pracy apostolsko-ekumenicznej zgodnie z charyzmatem "aby byli jedno".

Dnia 3 kwietnia 1945r. Matka Generalna skierowała do Hajnówki 3 siostry ewakuowane z Prużan w wyniku ogólnej repatriacji Polaków ze Wschodu. Po przybyciu do Hajnówki siostry podjęły pracę w różnych formach działalności apostolskiej w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Działalność katechetyczna jest jednym ze sposobów oddziaływania apostolskiego sióstr w Hajnówce. Od września 1945 r. siostry podjęły nauczanie religii w dwóch państwowych szkołach średnich, Państwowej Szkole Mechanicznej i Publicznej Zawodowej Szkole Dokształcającej Wieczorowej przy ulicy 1 Maja w Hajnówce.  W 1957 r. siostry podjęły pracę katechetyczną w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy 1 Maja 54. Oprócz nauczania religii  i przygotowywania dzieci i młodzieży do sakramentów świętych, siostry organizowały grupy modlitewne przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Siostry założyły koła Żywego Różańca, Krucjatę Eucharystyczną i Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Dla tych grup siostry organizowały regularne spotkania o charakterze modlitewnym i dokształcającym. Spotkania te odbywały się w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego, gdyż władze oświatowe zabroniły prowadzenia tych organizacji na terenie szkół. W okresie wakacji siostry organizowały i prowadziły półkolonie przy kościele parafialnym. Polityka władz sprawiła konieczność zorganizowania punktów katechetycznych przy parafii. Należy podkreślić, iż siostry nie zaniechały działalności katechetycznej pomimo represji władz państwowych. W 1953 r. siostry zorganizowały nauczanie religii dzieci i młodzieży w zakrystii przy kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego. Siostry katechetki były zatrudnione przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce od 1958 r. przez ówczesnego proboszcza ks. kan. Ignacego Wierobieja. Od 1969 r. nauczanie religii przy parafii odbywało się w podziemiach kościoła. W 1990 r. zakres i miejsce pracy katechetycznej sióstr w Hajnówce uległy zmianie
w związku z powrotem religii do szkół. W roku szkolnym 1990/1991 siostry podjęły pracę katechetyczną w dwóch szkołach podstawowych w Hajnówce: nr 1 i nr 5. Siostry organizowały również nauczanie religii dla dzieci przedszkolnych w sali katechetycznej przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Dnia 10 września 1973 r. siostry zamieszkały w domu parafialnym przy ulicy 1 Maja 61 obok cmentarza grzebalnego. Stało się to możliwe dzięki staraniom ówczesnej przełożonej generalnej Zgromadzenia Matki Łiliozy Rojeckiej i decyzji ordynariusza diecezji drohiczyńskiej księdza biskupa Władysława Jędruszuka. Po otrzymaniu tejże decyzji w sierpniu 1973 r. proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce ksiądz Alfons Trochimiak przeprowadził remont części domu parafialnego dostosowując go do potrzeb domu zakonnego sióstr. W domu tym siostry zamieszkały we wrześniu 1973 r. W trosce o rozwój duchowy sióstr dnia 11 października 1973 r. podczas poświęcenia domu zakonnego przy ulicy 1 Maja 61,ksiądz proboszcz Alfons Trochimiak podjął wraz z siostrami decyzję o założeniu w nim kaplicy. Kaplica pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli została poświęcona dnia 31 stycznia 1976 r. przez księdza Tadeusza Tararuja z Bielska Podlaskiego, delegowanego przez biskupa Władysława Jędruszuka. Tegoż dnia została odprawiona pierwsza Msza Święta w domu zakonnym przy ulicy 1 Maja 61. Od lutego 1976r do czerwca 1986r w każdą niedzielę i święta była odprawiana Msza Święta w kaplicy sióstr, a od lipca 1986r co dwa tygodnie. Posługę duszpasterską pełnili księża z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Należy podkreślić, iż w latach 1976-1995 w tejże kaplicy były udzielane także sakramenty święte, chrztu, pokuty, bierzmowania i małżeństwa dla osób z różnych stron Polski. Organizowano tu też zjazdy dla osób głuchoniemych, rekolekcje dla młodzieży oazowej i grupy Apostolstwa Modlitwy w okresach letnich i zimowych oraz spotkania modlitewne. Siostry Misjonarki służyły także w parafii przez wiele lat jako Organistki, prowadziły chór i scholę. Poprzez śpiew i muzykę pomagały ludziom modlić się.

W sierpniu 1995 r. siostry wyprowadziły się z mieszkania parafialnego przy ulicy 3 Maja 65 w Hajnówce. Dom ten decyzją Kurii Biskupiej w Drohiczynie został przeznaczony na plebanię i kancelarię organizującej się samodzielnie parafii pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego Współpatronów Europy. Tym samym dom zakonny przy ulicy 3 Maja 65 przestał istnieć. Siostry od sierpnia 1995r zamieszkały na plebanii przy ul. Ściegiennego 7, z założeniem tymczasowości. Od listopada 1996r siostry zamieszkały przy ul. 3 Maja 37.

W Polsce aktualnie siostry służą Kościołowi świętemu na 25 placówkach, głównie jako nauczycielki - katechetki, organistki, kancelistki, zakrystianki, przedszkolanki, opiekunki w świetlicach, pielęgniarki w szpitalach i hospicjum, opiekunki parafialne, w posłudze bezdomnym i samotnym. Obecnie Zgromadzenie liczy 347 sióstr pracujących w Polsce, we Włoszech,  w Zambii, w Kenii, w Stanach Zjednoczonych, na Białorusi, na Litwie i w Rosji.

Siostry Misjonarki od Świętej Rodziny pochodzące z Hajnówki:

- s. Irena Mariola Dawidziuk, zmarła 6.03.2004 r. w Legionowie,

- s. Bogna Jadwiga Szysz  - przełożona Domu Zakonnego Sióstr Misjonarek od św. Rodziny w Zakopanem,

- s. Gabriela Marzanna Mierzwińska jest organistką w  Parafii Św. Anny
w Różanie,

- s. Marianna Sylwana Dawid - emerytka, zamieszkała w Białymstoku,
- s. Elżbieta Ostrowska - pracuje w Rzymie w Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa,

- s. Angela Grażyna Tabuła - pracuje w Zambii.

W Hajnówce obecnie pracują dwie Siostry: Siostra Letycja w Szkole Podstawowej Nr 1, zaś Siostra Marta w Przedszkolach: Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz
w Szkole Nr 4 w Hajnówce.  Prosimy o modlitwę w intencji nowych i świętych powołań do Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, a także byśmy mogły jak najlepiej służyć społeczności, w której żyjemy i pomagać ludziom w drodze do Boga.

GALERIA

                                                            tekst i zdjęcia: S. Marta Anna Borkułak

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011