"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: niedziela, 3 grudnia 2023 r.
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Szlakiem V Brygady Wileńskiej AK - 14-17.08.2020 r.

18 sierpierń 2020
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceWyjazd o charakterze patriotycznym...

Wyjazd o charakterze patriotycznym zorganizowany w ramach projektu "Pamiętamy - cykl działań propagujących dokonania Polskiego Podziemia Niepodległościowego" przez Stowarzyszenie Skarbiec w Miedznie i Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce współfinansowany przez MON.

14 sierpnia pięćdziesięcioosobowa wielopokoleniowa grupa z Hajnówki i Miedzny ruszyła na Szlak V Brygady Wileńskiej. Rozpoczęliśmy od Mszy świętej w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu sprawowanej przez ks. Mariusza Woltańskiego w intencji żołnierzy V Brygady. Tam też zwiedziliśmy Kaplicę Pamięcipomnik ku czci Polakom, którzy z narażeniem życia, własnego i rodziny, ratowali Żydów podczas II wojny światowej.

Następnie po krótkim spacerze po Toruńskiej Starówce i zaopatrzeniu się w pierniki ruszyliśmy do Bartla Wielkiego. W tej niewielkiej wsi znajduje się pomnik ku czci żołnierzom 5 Brygady, którzy 11 maja 1946 roku stoczyli tam bitwę z oddziałami milicji i ludowego wojska polskiego. Kolejnym miejscem na naszym szlaku był Sopot.

W Sopocie uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Wojska Polskiego zorganizowanych pod pomnikiem AK z udziałem kompanii reprezentacyjnej. W pobliżu pomnika żołnierzy Armii Krajowej znajduje się symbolicznie rozbity głaz, poświęcony młodziutkiej sanitariuszce AK. Napis na przytwierdzonej do niego tablicy oznajmia: Pamięci Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” rozstrzelanej w 18 roku życia z wyroku komunistycznego sądu 28 VIII 1946 r. w Gdańsku. Mieszkańcy Sopotu. Instytut Pamięci Narodowej. Podkomendni „Majora Łupaszki”. Po odśpiewaniu hymnu udaliśmy się na spacer ulicami miasta, gdzie Pani Przewodnik wskazała miejsca ukrywania się Zagończyka i innych Niezłomnych. W drodze powrotnej przeszliśmy przez Park im. Sanitariuszki Inki .

W Gdańsku dotarliśmy na ul. Wróblewskiego 7, gdzie w nocy z 19 na 20 lipca 1946 roku została aresztowana Danuta Siedzikówna. Następnie pojechaliśmy pod budynek aresztu śledczego przy ulicy Kurkowej, w którym rozstrzelano min. Inkę i Zagończyka. Na Cmentarzu Garnizonowym złożyliśmy kwiaty na grobach Feliksa Selmanowicza ps. Zagończyk i Danuty Siedzikówny ps. Inka. Na znajdujących się tam tablicach pamiątkowych- miejscach odnalezienia szczątków doczesnych zapaliliśmy znicze. Minutą ciszy i krótką modlitwą uczciliśmy ich pamięć. Na cmentarzu odwiedziliśmy inne miejsca pamięci poległych o niepodległą Polskę. Zwiedzanie Gdańskiej Starówki rozpoczęliśmy od Bazyliki Mariackiej, gdzie znajdują się min.: Tablica epitafijna Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK poświęcona dowódcom rozstrzelanym 8 lutego 1951 roku w Warszawie: ppłk. Antoniemu Olechnowiczowi "Podhoreckiemu, mjr. Zygmuntowi Szendzielarzowi "Łupaszce" oraz poległym żołnierzom zgrupowania "Łupaszki" oraz Tablica epitafijna poświęcona Danucie Siedzikównie "Ince" sanitariuszce Zgrupowania mjr. "Łupaszki" rozstrzelanej przez funkcjonariuszy UB 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku.

Zaznaczyliśmy swoją obecność na Westerplatte. Na naszym patriotycznym szlaku znalazły się pomniki ku czci ofiar Obławy Augustowskiej w Suwałkach i Augustowie.

W Białymstoku zatrzymaliśmy się przed Pomnikiem Bohaterów Ziemi Białostockiej –  o wysokości około 22 m znajdujący się na terenie parku Centralnego, który upamiętnia poległych i pomordowanych za wolną Polskę mieszkańców Białostocczyzny oraz przed pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki.

W miejscowości Gruszki stanęliśmy przed pomnikiem Inki - według miejscowej ludności miejsce mało znane, a w Narewce przed tablicą upamiętniającą młodziutką bohaterkę.

W naszym programie wyjazdu znalazły się inne atrakcje takie jak: spacer po sopockim molo, chwila "oddechu " nad naszym polskim morzem, rejs statkiem z Augustowa do Studzienicznej, wizyta w Sanktuarium w Studzienicznej, spacer po ogrodach przy Pałacu Branickich. Znaleźliśmy też czas na codzienną modlitwę i Mszę świętą. Uczestnicy wycieczki z dwóch województw: mazowieckiego (Miedzna) i podlaskiego (Hajnówka) integrowali się podczas smacznych posiłków w hotelach: Ren w Starogardzie Gdańskim, Zatoka w Gdańsku i Hańcza w Suwałkach. Po czterech dniach wspólnego poznawania historii przykro było się rozstawać.

GALERIA

tekst: Bożenna Kopania (kierownik wycieczki)

zdjęcia: Krzysztof Gerej i Tomasz Dziubiela

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011