"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: piątek, 24 maja 2024 r.
Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

List pasterski Biskupa Drohiczyńskiego na XVI Niedzielę Zwykłą (A) 19 VII 2020 r.

19 lipiec 2020
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceDrodzy Kapłani, Drogie Osoby Konsekrowane, Umiłowani w Panu Diecezjanie!

1. Pragnę skierować do Was słowa umocnienia, okazać Wam uznanie za pełne spokoju i dojrzałości przeżywanie trudnego czasu epidemii oraz zapowiedzieć niektóre działania duszpasterskie na najbliższy czas. Na początku otwórzmy się jednak na słowo Boże. W I czytaniu Księga Mądrości (Mdr 12,13.16-19) mówi nam o Bogu, który ma pieczę nad wszystkim. W Jego ręku jest potężna władza, ale On używa jej z łagodnością. Autor natchniony mówi: Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie. Czyniąc tak, Bóg ma zaś na uwadze między innymi cel pedagogiczny - uczy swój lud, że sprawiedliwość polega na okazywaniu miłości. Sam Bóg jest cierpliwy i wielkiego miłosierdzia i tego też pragnie od nas, nawet, gdy do tej pory cierpliwości, łagodności i miłosierdzia nam brakowało. Bóg - jak słyszymy - wlewa synom swym wielką nadzieję, że mogą się nawrócić.

O cierpliwości Boga i czasie danym człowiekowi na nawrócenie mówi też dzisiejsza Ewangelia (Mt 13,24-30). Jezus przemawiając do tłumów, opowiada przypowieść o pszenicy i chwaście. Przed naszymi oczami rysuje postać człowieka, który działa z wielką starannością, przygotowuje pole. Następnie dobiera dobre nasienie i nic dziwnego, że jest pełen nadziei na uzyskanie obfitego plonu. Do gry włącza się jednak także jego nieprzyjaciel. Działa w ukryciu, gdy jest ciemno i ludzie śpią. Ma też zgoła odmienny cel: chce zniszczyć wysiłki człowieka, zniweczyć jego nadzieję. Człowiek dowiedziawszy się o tym, okazuje wielką cierpliwość i opanowanie. Nie odpowiada w emocjach, jak sugerują słudzy. Zależy mu na tym, by uratować jak najwięcej dobra, zachować go tyle, ile się da. Nieprzyjaciel nie uniknie sądu, ale nastąpi on dopiero w czasie żniwa. Wówczas nie zdoła już niczego ukryć, skończy się czas pomieszania dobrego i złego, nie będzie razem wiązana pszenica i chwasty - wszystko zostanie rozdzielone i trafi na miejsce swego przeznaczenia.

Z obydwu czytań wyłania się oblicze Boga łagodnego, cierpliwego i sprawiedliwego, Który i nasze serca chce kształtować na swoje podobieństwo. Niełatwe więc zadanie stoi przed nami. Jedynie z pomocą łaski Bożej możemy je wykonać. Ta pomoc płynie od Ducha Świętego. On - jak zawsze -  oświeca, porusza ku dobremu, uzupełnia nasze niedostatki i przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. O takim wsparciu Ducha Świętego napisał w dzisiejszym II czytaniu św. Paweł Apostoł (Rz 8,26-27). Wśród owoców rodzących się ze współpracy człowieka z Duchem Świętym, wylicza on w innym liście między innymi miłość, cierpliwość, dobroć, uprzejmość (por. Gal 5, 22n.).

2. Kochani! Przeżywaliśmy w ostatnich miesiącach i poniekąd ciągle jeszcze przeżywamy, czas próby naszej cierpliwości, miłości i opanowania. Zagrożenie epidemiczne, jakie zawisło nad nami, wymagało bowiem nie raz wzniesienia się na wyżyny ludzkich możliwości. Dzięki Bogu w zdecydowanej większości przypadków udało się nam tę próbę przejść pomyślnie. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za zanoszenie ufnych modlitw, za uczestnictwo we Mszach świętych i za trwanie na adoracjach. Dziękuję duszpasterzom za ich ofiarną pomoc, za oddanie się wiernym do dyspozycji, za posłuszne i odpowiedzialne organizowanie liturgicznych zgromadzeń, stosowanie nakazów sanitarnych. Dziękuję służbie zdrowia, która nie bacząc na niebezpieczeństwo świadczyła bezcenną samarytańską pomoc osobom zagrożonym, która z poświęceniem pełniła długie dyżury przy chorych. Dziękuję pracownikom Sanepidu, całej służbie sanitarnej, policji i straży pożarnej. Dziękuję wszystkim ludziom o otwartym sercu i otwartych dłoniach - pracownikom naszej diecezjalnej Caritas, oddziałom parafialnym tej charytatywnej organizacji kościelnej. W czasie, gdy wielu ludzi w obawie przed zarażeniem ograniczało do minimum swoje kontakty, oni starali się docierać do osób potrzebujących, dostarczając im potrzebne produkty i zawsze - choćby poprzez symboliczne gesty - budować poczucie wspólnoty i dawać chrześcijańskie świadectwo życzliwej pamięci o słabszych. Pragnę przy tej okazji przypomnieć, że w tym roku była - z wiadomych powodów - odwołana taca na Caritas, zbierana od lat w Niedzielę Miłosierdzia. Proszę niniejszym o przeznaczenie na potrzeby Caritas tacy z pierwszej niedzieli sierpnia br., jako że ta organizacja, zatrudniająca na stałe pewną liczbę pracowników, nie może funkcjonować bez naszego zaangażowania i materialnego wsparcia.

3. Kolejną ważną sprawą, ważnym przedsięwzięciem duszpasterskim, jest coroczna Piesza Pielgrzymka Diecezji Drohiczyńskiej na Jasną Górę. Podtrzymuję moją niełatwą decyzję, o której poinformowałem już w zarządzeniu z 20 maja br., że Pielgrzymka w formie tradycyjnej w tym roku nie wyruszy na pątniczy szlak. Tę decyzję podjąłem po wielu konsultacjach i w otwarciu na bieżące informacje. Sytuacja w dalszym ciągu nie jest jednak wystarczająco bezpieczna. W drogę wyruszy więc jedynie kilkuosobowa grupa, złożona wyłącznie z księży i alumnów naszego Wyższego Seminarium Duchownego, która będzie reprezentowała całą Diecezję Drohiczyńską i sprawi, że jubileuszowa, 30-ta Pielgrzymka odbędzie się, nie przerywając naszej tradycji. Hasłem będą słowa modlitwy „Pod Twoją obronę…”. Główny wszakże akcent położymy w tym roku na pielgrzymowanie duchowe. Serdecznie do niego zachęcam, a zaletą tej formy pielgrzymowania jest jego dostępność dla wszystkich, nawet dla tych, którzy nie byliby w stanie pielgrzymować fizycznie lub uzyskać urlopu. Zwyczajem lat ubiegłych, każdy będzie mógł podjąć tę duchową ofiarę, którą przez ręce Maryi złoży Chrystusowi Panu.

Duchowe pielgrzymowanie będzie składało się z kilku elementów. Ważne jest wzbudzenie intencji, w której będzie się pielgrzymowało. Ponadto, każdego dnia - w miarę możliwości - trzeba: 1) pozostając w stanie łaski uświęcającej uczestniczyć we Mszy świętej w swoim kościele i przyjąć Komunię świętą; 2) odmówić cząstkę różańca; 3) złączyć się w modlitwie Apelu Jasnogórskiego, dzięki transmisji internetowej z poszczególnych kościołów naszej Diecezji lub - jeśli okaże się to zbyt trudne - w modlitwie rodzinnej lub indywidualnej. Jest możliwość formalnego zapisania się w swojej parafii do tzw. Grupy Srebrnej i otrzymania znaczka i karty pielgrzyma, które będą miłą pamiątką naszego duchowego pielgrzymowania. Osoby, które mają dostęp do Internetu, zachęcam też do słuchania przygotowanych na każdy dzień konferencji i rozważań.

Zapraszam Was, Kochani, do Drohiczyńskiej Katedry na Mszę świętą rozpoczynającą duchowe pielgrzymowanie, w sobotę, 1 sierpnia br., na godz. 10.00. To zaproszenie kieruję szczególnie do tych, którzy co roku wyruszali w drogę i ta aktywna forma oddawania czci Matce Najświętszej, łącząca fizyczny trud z modlitwą i okazywaniem sobie nawzajem życzliwości, jest im bardzo droga. Jeśli nie napotkacie na przeszkody, przybądźcie do Drohiczyna!

Pragnę też zachęcić, aby - zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa - jakaś liczba diecezjan wybrała się na ostatni dzień pielgrzymowania do Częstochowy. Spotkajmy się na początku Alei Najświętszej Maryi Panny, 13-ego sierpnia, o godz. 8.00, aby następnie wspólnie wejść na Jasną Górę. Ufam, że będzie możliwość stanięcia - choć przez chwilę - przed cudownym Obliczem Czarnej Madonny, a potem, o godz. 11.30 uczestniczenia we Mszy świętej sprawowanej ze Szczytu Jasnogórskiego. Bardzo proszę kapłanów o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu i ewentualnym znalezieniu bezpiecznego noclegu w Częstochowie tym osobom, które zachcą pozostać, by uczestniczyć w głównej uroczystości Wniebowzięcia NMP i obchodach 100-nej rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej.

Bardziej szczegółowe informacje i materiały duchowego pielgrzymowania można będzie znaleźć na stronie internetowej Pielgrzymki Drohiczyńskiej (http://doczestochowy.pielgrzymuj.pl). Tam też będą pojawiały się bieżące komunikaty. Wszystkim nam zależy, by wyeliminować niepotrzebne ryzyko i by wyjazd na spotkanie z naszą Niebieską Matką na Jasną Górę był całkowicie bezpieczny.

Prosząc o modlitwę w intencji nowych, świętych powołań do służby kapłańskiej i życia konsekrowanego, wszystkim Drogim Diecezjanom udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

   + Piotr Sawczuk

                                                                                                          Biskup Drohiczyński

 

Drohiczyn, dnia 16 lipca 2020 r.

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011