"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE KSIĘDZA PROBOSZCZA

24 grudzień 2017
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceKsiądz Proboszcz składa Parafianom i Mieszkańcom Hajnówki życzenia świąteczne.

„Zwiastuję wam radość wielką… dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was:  znajdziecie Niemowlę  owinięte w pieluszki i leżące w żłobie…”.

                                                                 Ewangelia wg. Św. Łukasza 2, 10-12

Drodzy Parafianie Hajnowscy i Mieszkańcy naszego miasta!

        Kolejny raz Dobry Bóg daje nam możność przeżywać Uroczystość Bożego Narodzenia – to najpiękniejsze święto, pełne miłości, zgody i ciepła rodzinnego. W kończącym się roku 2017 przeżywaliśmy w Polsce w Rok Św. Brata Alberta Chmielowskiego, który na przełomie XIX i XX wieku w Krakowie świadczył pomoc najbardziej potrzebującym, opuszczonym i ubogim. Nazwano Go „Apostołem ubogich”. Dziękowaliśmy też Matce Bożej za 100 lat, jakie upłynęły w 2017 roku od pierwszych objawień w Fatimie. W naszej zaś Parafii trwa już prawie rok nawiedzenie naszych rodzin przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

        Moi kochani! Jak każe nam tradycja chrześcijańska podczas wieczerzy wigilijnej łamaliśmy sie Opłatkiem – „Symbolem” Jezusa, który jako dobry, dzielony Chleb daje człowiekowi siłę i moc do dalszego życia – uzdalnia nas, do tego, abyśmy stawali się coraz lepsi, otwarci na Pana Boga i drugiego człowieka – taka  jest moc tej odrobiny śnieżnobiałego Opłatka.

         Dziś chcę przełamać się tym „niebiańskim Chlebem” – Opłatkiem  ze wszystkim Parafianami i ludźmi dobrej woli, a szczególnie z ludźmi samotnymi, bezdomnymi, chorymi, opuszczonymi przez najbliższych, przeżywającymi smutek z powodu odejścia do wieczności kogoś bliskiego – dziś ich wszystkich mam w moim sercu i polecam ich Panu Bogu, modląc się za nich.

         W imieniu własnym i moich współpracowników: ks. Mariusza Woltańskiego i ks. Mariusza Muchy składam serdeczne i szczere życzenia świąteczne.  Parafianom i wszystkim Mieszkańcom naszego miasta Hajnówki oraz Gościom spędzającym u nas Święta Bożego Narodzenia życzę błogosławieństwa od Bożej Dzieciny, a przed wszystkim: szczęścia, zdrowia, spokoju ducha i radości oraz wszelkich pomyślności w nadchodzącym  Nowym 2018 Roku. Niech nowo narodzone Dziecię znajdzie godne mieszkanie w Waszych sercach.

        „…Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…”  ja dodam –   błogosław całą naszą Hajnówkę, błogosław jej Mieszkańców i wszystkich Gości.  Życzę wszystkim  WESOŁYCH i BŁOGOSŁAWIONYCH  ŚWIĄT  BOŻEGO NARODZENIA!  SZCZĘŚĆ  BOŻE!

          ks. kan. Józef Poskrobko - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce.

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011