"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

WIZYTACJA KANONICZNA W NASZEJ PARAFII

27 listopad 2017
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceW dniach 10, 12, 21 i 25 września 2017 roku obywała się Wizytacja Kanoniczna naszej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce.

I  DZIEŃ – NIEDZIELA  10.09. 2017r – ODPUST PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.

         W niedzielę 10 września br. rozpoczęła się Wizytacja Kanoniczna naszej Parafii. Przedstawiciele Rad Parafialnych: Admnistracyjo-Gospodarczej i Duszpasterskiej, państwo Alicja i Stanisław Ojdana powitali J.E. Ks. Bpa Prof. Tadeusza Pikusa na granicy naszego miasta, na Judzience, chlebem i solą i w konwoju Policji i Straży Granicznej ks. Biskup przybył do świątyni. Tu o godz. 1000 na progu kościoła powitał Naszego Pasterza ks. proboszcz – kan. Józef Poskrobko, przekazując Ks. Biskupowi klucze do świątyni. Następnie po krótkiej modlitwie nastąpiły oficjalne powitania Ks. Biskupa przez Proboszcza i delegacje: dzieci, rodzinę z osobą niepełnosprawną oraz przedstawicieli Rad parafialnych. Po powitaniach została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. proboszcz. W czasie Mszy św. zamiast kazania ks. proboszcz złożył sprawozdanie o życiu naszej Parafii od ostatniej Wizytacji kanonicznej, która miała miejsce we wrześniu 2010 roku. W sprawozdaniu znalazły się takie tematy jak: krótka historia naszej Parafii od jej powstania 1923 roku do czasów współczesnych; o terytorium parafii;  jej mieszkańcach; o duszpasterstwie i życiu moralnym  parafian; o pozytywnych cech z życia naszej wspólnoty parafialnej, ale też z troską ks. proboszcz przedstawił i cechy negatywne naszej wspólnoty.

        O godz. 1200 Ks. Biskup odprawił Sumę Odpustową – wyprzedzają o kilka dni nasz parafialny Odpust – tytuł Parafii i kościoła: Podwyższenia Krzyża Św. Po Mszy św. odbyła się eucharystyczna procesja wokół kościoła.

        W godzinach popołudniowych obyło się spotkanie u Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, a następnie o godz. 1600 w sali św. Jana Pawła II miało miejsce spotkanie z Radami Parafialnymi: Duszpasterską i Gospodarczą oraz katechetami pracującymi na terenie parafii.

II DZIEŃ – WTOREK  12.09.2017r

         Drugi dzień Wizytacji Kanonicznej przeznaczony był na zapoznawaniu się z Parafią. Ks. Biskup złożył wizytę w Urzędzie Gminy Czyże, spotykając się z p. Wójtem i pracownikami Gminy. Następnie odwiedził Szkoły Podstawowe: w Czyżach, w Nowokorninie, w Dubinach, Sz. P. Nr 2 na ul. Wróblewskiego w Hajnówce. Był też na spotkaniu w PSS „Społem” oraz odwiedził Przedszkole Nr 3 na ul. Rzecznej. We wszystkich placówka, które odwiedził nasz Pasterz spotkał się z życzliwym przyjęciem.

         Po południu nawiedził prawosławną cerkiew - Soboru Św. Trójcy spotykając się z Gospodarzem ks. Mitratem.

         O godz. 1800  w kościele parafialnym J. E. Ks. Bp Prof. Tadeusz Pikus odprawił Mszę św. dla Wspólnot: Akcji Katolickiej; Odnowy w Duchu Św., Domowego Kościoła,  KŻR, Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Zespołem Caritas. Podczas eucharystii wszystkie Wspólnoty podczas ofiarowania złożyły na ręce Ks. Biskupa na piśmie sprawozdania ze swojej działalności.

III  DZIEŃ – CZWATEK  21.09.2017r

         Kolejny trzeci dzień Wizytacji równie był dalszą kontynuacją spotkań z dziećmi i młodzieżą z naszej Parafii. O godz. 830 Ks. Biskup spotkał się z uczniami i gronem pedagogicznym w Szkole Podstawowej Nr 3 na Judziance. Następnie odwiedził Sz. P. Nr 4 na ul. Nowowarszawskiej w Hajnówce i Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Kolejnym spotkaniem ks. Biskupa był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  na ul. 3 Maja w Hajnówce, gdzie dzieci na swój sposób cieszyły się ze spotkania z tak dostojnym Gościem.

         W tym też dniu nasz Pasterz odwiedził zakłady pracy naszych parafian. Spotkał się w Zakładzie Drzewnym „ANDREEWPOL” u państwa Łucji i Andrzeja Pryczyniczów w Hajnówce. Wizytował też Gospodarstwo Rolne u Państwa Alicji i Stanisława Ojdana w Nowoberezowie.

        Ważnym punktem wizyty Ks. Biskupa było o godz. 1500 spotkanie w Powiatowym Szpitalu SP ZOZ na ul. doc. A. Dowgirda.  Cała sala konferencyjna wypełniona personelem medyczny gromkimi brawami powitała Pasterza. Po spotkaniu z personelem medycznym Ks. Biskup odwiedził chorych na oddziałach. Na zakończenie wizyty ks. Biskup odprawił kaplicy szpitalnej Mszę św. w intencji chorych i całego personelu szpitala.

 IV  DZIEŃ – PONIEDZIAŁEK 25.09.2017r – ZAKOŃCZENIE WIZYTACJI

            Ostatni czwarty dzień Wizytacji Kanonicznej w naszej Parafii rozpoczął się spotkaniem w Urzędzie Miasta z władzami: Powiatu, Miasta i Gminy oraz z delegacją Policji i ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej. Włodarze naszego powiatu, miasta i gminy z wielką ciekawością wsłuchiwali się w słowa, które Ks. Biskup kierował do nich.   

            Po wizycie u władz nasz Pasterz udał się do Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej na ul. Ptaszyńskiego w Hajnówce tam miało miejsce spotkanie z dorosłymi ludźmi, którzy z różnych przyczyn w tym ośrodku odnajdują dom i przyjazną, bratnią duszę. Społeczność tego Domu przywitała Ks. Biskupa przedstawieniem słowno – muzycznym. Miła atmosfera tego spotkania sprawiła, że czas bardzo szybko upłynął i trzeba było udać się na następne spotkanie.

             Kolejnym punktem były odwiedziny w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym na tzw. „Żabia Górka” ul. 11 Listopada w Hajnówce. Tu przebywają ludzie przewlekle chorzy, starsi potrzebujący fachowej opieki medycznej. Tu ks. Biskup po wspólnej modlitwie pochylał się nad łóżkami chorych błogosławiąc ich.

              W drodze na zasłużony obiad na plebanii ks. proboszcz pokazał plac pod nowy cmentarz grzebalny za wsią Starą Judzianką. 

              Pod wieczór odbyło się jeszcze w sali św. Jana Pawła II spotkanie z rodzicami księży i sióstr zakonnych, którzy pochodzą naszej z parafii. Przybyli prawie wszyscy. Ks. Biskup podziękował im za dar ze swoich dzieci Kościołowi.

         O godz. 1800 Mszą św. odprawianą razem z kapłanami pochodzącymi z Parafii zakończyliśmy Wizytację Kanoniczną. W imieniu parafian J. E. ks. Bpa Prof. Tadeusza Pikusa pożegnała; młodzież, pokoleniowa rodzina zastępcza państwa Tyl i ks. Kan. Józef Poskrobko – proboszcz naszej Parafii. Ks. proboszcz żegnają tak dostojnego Gościa powiedział:

 Najdostojniejszy nasz Arcypasterzu!

     Dobiegają końca chwile, Twojej Ojcze wizyty w naszej hajnowskiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św.. Mówię chwile, gdyż tych cztery dni tj. 10, 12, 21 i 25 września – choć rozłożonych prawie na cały miesiąc, które spędziłeś wśród  nas przeminęło tak bardzo szybko. Nadszedł czas może nie pożegnania – bo jesteś przecież zawsze naszym Pasterzem, a więc tym samym jesteś zawsze z nami – ale przede wszystkim nadszedł czas podziękowania, że  J. E. Ks. Biskup wśród tak licznych swoich pasterskich obowiązków znalazł czas, aby przybyć do nas do Hajnówki.

       Na długo pozostaną w pamięci spotkania, a szczególnie Twoje Ekscelencjo nauki zawarte w wygłoszonych kazaniach podczas Mszy św. i Twoje słowa, które kierowałeś na spotkaniach: zarówno do dzieci i do młodzieży w naszych szkołach; do władz naszego miasta, gminy i powiatu. Pozostaną też głęboko w pamięci słowa i twoje błogosławieństwo udzielone chorym w zakładzie opiekuńczo – pielęgnacyjnym na tzw. „Żabiej górce” i w naszym hajnowskim powiatowym szpitalu oraz rozmowy ze Służbą Zdrowia, a także budujące spotkania  z Radami Parafialnymi oraz z grupami i wspólnotami modlitewnymi działającymi w naszej parafii. Służba zaś Liturgiczna: ministranci i lektorzy budowali się duchowo doświadczając Twojej bliskości podczas celebracji Mszy św.

       Nie zapomnimy też tych chwil gdy, odwiedzałeś zakłady pracy – zarówno te uspołecznione, jak i te prywatne – wszystkim miałeś coś ważnego do powiedzenia i miałeś przede wszystkim dla wszystkich Twoje otwarte, kapłańskie, ojcowskie serce. Zaś pensjonariusze i personel w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej na ul. Ptaszyńskiego zapewne będą często wracali pamięcią do poniedziałkowych odwiedzin Waszej Ekscelencji w ich domu.

   Dziękujemy też za Twoją modlitwę zanoszoną za nas do Dobrego Boga i za Twoje pasterskie pouczenia – każdy na pewno w swym sercu zapamiętał, co do niego mówiłeś, jakie dawałeś rady i wskazówki, aby lepiej żyć i jeszcze bardziej kochać Pana Boga.

    Życzymy też Waszej Ekscelencji wielu Bożych łask, a przede wszystkim zdrowia i zapraszamy, aby częściej Ksiądz Biskup odwiedzał naszą Parafię p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce. Szczęść Boże! I raz jeszcze Bóg zapłać za wszystko!  

 GALERIA.

 

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011