"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: poniedziałek, 26 luty 2024 r.
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Życzenia świąteczne Księdza Proboszcza na Boże Narodzenie 2016.

24 grudzień 2016
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce„Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. " Ew. Św. Łukasza 2, 10-12

Dobry Bóg daje nam możność kolejny raz przeżywać Uroczystość Bożego Narodzenia – to najpiękniejsze święto, pełne miłości, zgody i ciepła rodzinnego. W kończącym się roku 2016 przeżywaliśmy w Kościele wiele niezwykłych zdarzeń, w których uczestniczyliśmy – choćby takich, jak Jubileuszowy Rok Miłosierdzia Bożego, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, czy  1050 Rocznica Chrztu naszego Narodu, a w kościele lokalnym świętowaliśmy 25 Rocznicę utworzenia naszej Diecezji Drohiczyńskiej. Tegoroczne zaś Święta Bożego Narodzenia wprowadzą Kościół w Polsce w Rok Św. Brata Alberta Chmielowskiego, który na przełomie XIX i XX wieku w Krakowie świadczył pomoc najbardziej potrzebującym, opuszczonym i ubogim. Nazwano Go „Apostołem ubogich”. Będziemy też dziękować Matce Bożej za 100 lat, jakie upływają 2017 roku od pierwszych objawień w Fatimie. W naszej zaś Parafii od pierwszego dnia Wielkiego Postu tj. od Środy Popielcowej rozpocznie się nawiedzenie naszych rodzin przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

                 Moi kochani! Jak każe nam tradycja chrześcijańska podczas wieczerzy wigilijnej będziemy się łamać Opłatkiem – „Symbolem” Jezusa, który jak dobry, dzielony Chleb daje człowiekowi siłę i moc do dalszego życia – sprawia też to,  że możemy stawać się coraz lepsi, otwarci na Pana Boga i drugiego człowieka – taka  jest moc tej odrobiny śnieżnobiałego Opłatka i dobrze przeżytej Uroczystości Bożego Narodzenia. Ale to Boże Narodzenie może mieć też inny wymiar – duchowy. Św.  Matka Teresa z Kalkuty mówiła : „Zaw­sze, ilek­roć uśmie­chasz się do swo­jego bra­ta i wy­ciągasz do niego ręce – jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy mil­kniesz, aby wysłuchać innych – jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy re­zyg­nu­jesz z za­sad, które jak żelaz­na obręcz ucis­kają ludzi w ich sa­mot­ności – jest  Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy da­jesz od­ro­binę nadziei "więźniom", tym, którzy są przytłocze­ni ciężarem fi­zyczne­go, mo­ral­ne­go i ducho­wego ubóstwa – jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy roz­pozna­jesz w po­korze, jak bar­dzo zni­kome są two­je możli­wości i jak wiel­ka jest two­ja słabość –  jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, ilek­roć poz­wo­lisz by Bóg po­kochał in­nych przez ciebie, zaw­sze wte­dy – jest Boże Na­rodze­nie.”

                  Dziś chcę przełamać się Opłatkiem – tym „niebiańskim Chlebem” –  ze wszystkim Parafianami i ludźmi dobrej woli, a szczególnie z ludźmi samotnymi, bezdomnymi, chorymi, opuszczonymi przez najbliższych, przeżywającymi smutek z powodu odejścia do wieczności kogoś bliskiego – mam Was Kochani wszystkich zawsze w moim sercu i modląc się polecam Was Panu Bogu.

         W imieniu własnym i moich współpracowników: ks. Pawła Hryniewickiego i ks. Mariusza Rosłona składam serdeczne i szczere życzenia świąteczne.

          Parafianom i wszystkim Mieszkańcom naszego miasta Hajnówki oraz Gościom spędzającym u nas Święta Bożego Narodzenia życzę błogosławieństwa od Bożej Dzieciny, a przed wszystkim: szczęścia, zdrowia, radości, spokoju ducha, spokoju i zgody w naszej Ojczyźnie i na całym świecie oraz wszelkich pomyślności w nadchodzącym  Nowym 2017 Roku. Niech nowo narodzone Dziecię znajdzie godne mieszkanie w Waszych sercach.

          Raz jeszcze  życzę wszystkim  WESOŁYCH i BŁOGOSŁAWIONYCH  ŚWIĄT  BOŻEGO NARODZENIA!  SZCZĘŚĆ  BOŻE!

ks. kan. Józef Poskrobko - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce.

 

 

 

 

 

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011