"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

ZNAKI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W HAJNÓWCE

11 sierpierń 2015
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce28 lipca wieczorem, o godz. 20.00 Znaki Światowych Dni Młodzieży przybyły do Hajnówki. W naszej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św., powitanie Znaków odbyło się przy figurze św. Jana Pawła II w parku, obok kościoła.

 

Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani Światowych Dni Młodzieży, pielgrzymująca w diecezji drohiczyńskiej 28 lipca br. dotarły do dekanatu hajnowskiego. W naszym dekanacie Znaki ŚDM nawiedziły każdą parafię, rozpoczynając od Narwi.

Wieczorem o godz. 2000 Znaki Światowych Dni Młodzieży przybyły do Hajnówki, gdzie w naszej Parafii  p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy figurze św. Jana Pawła II w parku obok kościoła obyło się  powitanie Krzyża i Ikony Matki Bożej, przeprowadzone przez tutejszego proboszcza ks. kan. Józefa Poskrobko. Następnie po powitaniu Znaków ŚDM ulicami miasta przeszła Droga Krzyżowa od naszego kościoła do kościoła zakonnego Sióstr Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji. Tam na zakończenie Drogi Krzyżowej przed kościołem SS. Klarysek ks. Sandro Barbieri – kapelan sióstr i naszego powiatowego szpitala przeprowadził Apel Jasnogórski. Następnie w kościele odbywało się czuwanie do godz. 2400.
 

29 lipca po Mszy św. w kościele Sióstr Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji, która została oprawiona o godz. 700 Ikona MB nawiedziła kaplicę Powiatowego Szpitala, tam zebrała się dość spora grupa pracowników Służby Zdrowia wraz z Dyrekcją i licznie przybyłymi chorymi. Tu  kapelana szpitala ks. Sandro Barbieri prowadził modlitwę za wszystkich chorych, połączoną z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych. Następnie Znaki ŚDM  nawiedziły Areszt Śledczy w Hajnówce. Tam spotkanie modlitewne z osadzonymi przeprowadził kapelana aresztu ks. kan. Zygmunt Bronicki.

W programie nawiedzenia Znaków ŚDM znalazły się też spotkania modlitewne w świątyniach parafialnych. W Parafii  p.w. Św. Cyryla i Metodego odnowiono przyrzeczenia chrzcielne i po godzinnych modlitwach pożegnano Ikonę MB i Krzyż ŚDM, które zostały przewiezione do naszej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Tu w świątyni Znaki ŚDM i księgę Kroniki Nawiedzenia przekazał ks. kan. Józefowi Poskrobko – proboszczowi naszej Parafii ks. Kan. Zygmunt Bronicki, życząc jak najowocniejszych duchowych przeżyć. Następnie ks. Józef powitał Krzyż i Ikonę. Po powitaniu przez ks. proboszcza Znaki ŚDM powitali rodzice – państwo Jolanta i Marek Krzycy następującymi słowami: „Bogu Wszechmogącemu niech będą dzięki, że możemy w naszej hajnowskiej parafii gościć omodlone przez Kościół młodych na całym świecie symbole Światowych Dni Młodzieży. Z woli umiłowanego świętego Jana Pawła II od trzydziestu lat ten Krzyż niesiony po całej ziemi jest znakiem miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głosi wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. Witamy cię drzewo krzyża, które jesteś tajemnicą wielkich dzieł Bożych, na które chcemy się otwierać, z których chcemy odkrywać bogactwo Bożej łaski i miłosierdzia dla każdego z nas. Pragniemy dziś pochylić się przed znakiem w którym jest nasza moc i zwycięstwo, i jak Maryja na Kalwarii trwać w modlitewnej adoracji. Matko Boża Opiekunko Ludu Rzymskiego, bądź pozdrowiona w naszej świątyni. W Ciebie wpatrzeni pragniemy uczyć się być wiernymi krzyżowi i Ewangelii. Twej Matczynej opiece zawierzamy w tajemnicach różańcowych nasze rodziny a szczególnie dzieci i młodzież przyszłość Kościoła i świata”.

Następnie Znaki ŚDM powitała młodzież z naszej Parafii. Po powitaniach licznie zebrani parafianie odmówili Różaniec pod przewodnictwem ks. Sylwestra Falkowskiego – wikariusza tutejszej Parafii.  Podczas modlitwy różańcowej obecni w kościele wierni podchodzili do Krzyża i Ikony całując je ze czcią. Na naszych uroczystościach byli obecni także duchowni wyznania prawosławnego ks. Mitrat Michał Niegierewicz – proboszcz Soboru Św. Trójcy w Hajnówce wraz z wikariuszem ks. Andrzejem Busłowskim oraz kapłani z naszego dekanatu na czele z ks. prał. Zbigniewem Niemyjskim, naszym dziekanem i ks. Bogdan Popławski – proboszcz z Białowieży. Podczas nabożeństwa byli także obecni: pan Jerzy Sirak – Burmistrz Hajnówki i pan Lech Michalak – Przewodniczący Rady Powiatu.

 

Przed godz. 1300 Krzyża ŚDM i Ikonę MB pożegnał ks. Proboszcz, po czym Znaki ŚDM żegnane przez parafian odjechały do kolejnych parafii naszego dekanatu: Kleszczel i Czeremchy, gdzie zakończono peregrynację Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani w dekanacie hajnowskim.

GALERIA.

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011