"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

"JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM. KTO WE MNIE WIERZY, CHOĆBY I UMARŁ ŻYĆ BĘDZIE" (J 11,25)

6 listopad 2014
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceListopad to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest "przedsionkiem nieba".

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do Nieba,

daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią,

aby na wieki mogli oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Który z Tobą żyje i Króluje w Jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

„Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Opiera się na przesłankach zawartych w Piśmie Św. oraz na sięgającej II wieku tradycji kościelnej. Duży wkład w rozwój nauki o czyśćcu wniósł św. Augustyn. Dogmat podkreśla dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary za grzechy oraz możliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w intencji dusz czyśćcowych. Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają czyśćca, są już bezpieczni, bo znaleźli się w Bożych rękach. Mogą być pewni zbawienia, na którego pełnię muszą się jeszcze przygotować. Czyściec jest "przedsionkiem nieba". Jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości do Boba, bliźniego i samego siebie. Stan czyśćca nie należy pojmować jedynie jako kary, lecz jako przygotowanie do pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie. Aby zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią, oczyszczenie winno być całkowite. Przez czyściec przechodzą dusze, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich i nie odbyły jeszcze na ziemi całej doczesnej kary za grzechy. Istotą kary doświadczanej po śmierci wydaje się tymczasowa rozłąka z Bogiem i oczekiwanie na spotkanie z Nim. Dusza ludzka, poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości, pragnie zjednoczenia z Nim, a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i szuka możliwości oczyszczenia. Bóg w swoim miłosierdziu odpowiada na to pragnienie poprzez działanie, które nazywamy czyśćcem." [ekai.pl]

Pamiętając o naszych bliskich zmarłych, przez cały listopad gromadzimy się w naszym parafialnym kościele na modlitwie różańcowej, podczas której odczytywane są imiona naszych bliskich.

„Różaniec wypominkowy” – codziennie godz. 16.30.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Galeria

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011