"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

9 luty 2013
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceTradycją już jest wspólna modlitwa wiernych Kościoła Rzymsko-katolickiego i Prawosławnego w Hajnówce. Podczas trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wierni obu Kościołów spotkali się na wspólnej modlitwie w niedzielę 20 stycznia.

              Wspólna modlitwa duszpasterzy i wiernych rozpoczęła się od nabożeństwa w Soborze Świętej Trójcy. Ks. Mitrat Michał Niegierewicz powitał wszystkich zebranych i zachęcił do wspólnej modlitwy. Na wspólną modlitwę przybył ks. prał. Zbigniew Niemyjski dziekan dekanatu hajnowskiego, ks. Krzysztof Kościelecki - kapelan SS. Klarysek  i ks. kan. Józef Poskrobko wraz z wikariuszami - ks. Andrzejem Falkowskim i ks. Marcinem Chudzikiem.   Kazanie wygłosił ks. kan. Józef Poskrobko - proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Na wstępie  przypomniał bł. Jana Pawła II i nabożeństwa ekumeniczne z jego udziałem w Drohiczynie w 1999 roku. Odwołał się do słów przewodnich obchodzonego Tygodnia Modlitw o Jedność Kościoła - „Czego Pan od Ciebie oczekuje?”. Odpowiadając na to pytanie mówił - Pan chce aby wszyscy byli jedno, jedno w Chrystusie. Przypomniał też, że wspólne modlitwy zapoczątkowali ks. Mitrat Antoni Dziewiatowski i ks. kan Ignacy Wierobiej. Kaznodzieja ukazywał to co łączy, wspólne akcje dla potrzebujących - wigilijne dzieło pomocy, przy którym współpracuje katolicki Caritas, prawosławny Eleos i protestancka Diakonia. Różne wydarzenia i imprezy muzyczne, podczas których gromadzą się i jednoczą wyznawcy różnych religii chrześcijańskich. Przypomniał, że w Hajnówce i okolicach jest dużo małżeństw mieszanych, które poprzez dobre i zgodne życie, pokazują że możliwe jest porozumienie i jedność wyrastająca i prowadząca do Chrystusa. Tym co ma być pierwsze w jedności, co ma łączyć te wszystkie małe kroki do jedności to modlitwa - abyśmy byli jedno między sobą i w Chrystusie.

                Druga część modlitewnego spotkania odbyła się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.  Na tą część przybył ks. mitrat Michał Niegierewicz wraz ze księżmi i diakonami posługującymi w Soborze Świętej Trójcy. Mszę Święta w intencji o jedność chrześcijan sprawował ks. kan. Józef Poskrobko. Kazanie wygłosił ks. prot. Andrzej Busłowski. Ukazał on dramat człowieka, który odrzuca Boga i sam chce zająć Jego miejsce. Poprzez grzech pierworodny, budowę wieży Babel, ale także i czasy współczesne człowiek pokazuje swoją pychę i brak pokory. Istota stworzona jako wolna i powołana do wolności - oddaje się różnym zniewoleniom. Bardziej liczy się  „mieć” niż „być”. Człowiek przestaje szukać Boga, sam chce nim być. Kaznodzieja nawiązując do przeżywanej niedawno uroczystości Narodzenia Syna Bożego podkreślił, że oto Bóg staje się człowiekiem, aby człowieka zbawić. I właśnie chrześcijanie są posłani do świata, aby ten świat zbawić, nie mogą od tego uciekać. To jest zadaniem wszystkich. Mamy być solą ziemi i światłością świata. Pomimo ufności w technikę, w mądrość człowieka - Chrystus czeka aż Go zaprosimy do naszego życia. Bo źródłem naszego życia i jego kresem jest zawsze Bóg.

                Wspólne modlitwy zgromadziły wiernych obu Kościołów, choć obaj Proboszczowie wyrazili chęć, aby w kolejne lata wiernych było więcej. Aby ze wspólnej modlitwy najpierw rodziła się jedność w rodzinach, potem w sąsiedztwach, na danych ulicach a w końcu i w całej Hajnówce. Aby takimi małymi krokami dążyć do tej jedności o której mówił Jezus w Wieczerniku - aby byli jedno.

 

Galeria

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011