"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: poniedziałek, 25 września 2023 r.
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa

Festyn Misyjny

7 listopad 2012
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceMisjonarki Świętej Rodziny w swoim charyzmacie zakonnym mają troskę o dzieło jedności i ekumenizmu, a także dzieło misyjne. Siostra Faustyna postanowiła to wszystko połączyć organizując Festyn Misyjny

Szanowni Państwo!

Motywy, które skłoniły mnie do podjęcia organizacji IV Festynu Misyjnego przy bramie Puszczy Białowieskiej, były bogate i złożone. Do priorytetowych należą: historyczna wizyta Patriarchy Moskwy i Rusi Cyryla I w Polsce i wynikające z niej przesłanie Ewangelii – w sercu której jest obecna modlitwa Chrystusa o jedność Kościoła (J 17, 1–26), kult błogosławionego Jana Pawła II i jego głęboka troska o losy rodziny ludzkiej, Rok Wiary w Kościele Powszechnym otwarty 11 X 2012 r. z okazji 50. rocznicy Soboru Watykańskiego II, a także szlachetność osób – mieszkańców Hajnówki gotowych do dzielenia się talentem swego człowieczeństwa przy tworzeniu tegorocznego Festynu Misyjnego. To dzięki ich altruizmowi dane nam było otworzyć się na sferę ducha ludzkiego i doświadczyć wartości stojących na straży godności człowieka. Jako koordynator całości programu – z serca dziękuję za wkład pracy i poświęcenie czasu dla tego rodzaju idei.

 Dziękuję także sponsorom za zrozumienie rangi spotkań kulturalno-religijnych w naszym środowisku lokalnym i okazane wsparcie materialne. Należą do nich instytucje i osoby prywatne:

Urząd Miasta Hajnówka; Starostwo Powiatowe Hajnówka; Zakład Opieki Zdrowotnej Hajnówka: dyrektor Grzegorz Tomaszuk, kierownik Oddziału Żywności i Żywienia Maria Stelmach; Zakład Drzewny ANDREWPOL Hajnówka: Łucja i Andrzej Pryczynicz – w bieżącym roku najbardziej znacząco ustosunkowali się do potrzeb organizacji Festynu Misyjnego; Zakład Cukierniczy GATO Hajnówka: Maria Mazur; Zakład Stolarstwa Ogólnego „KON-STOL" Hajnówka: S.C.M.H.W.R. Kondratiuk; Hurtownia Owoców Cytrusowych MANGO Hajnówka: Mirosław i Iwona Popow; Piekarnia PODOLSZYŃSCY: Zbigniew i Zeneida Podolszyńscy; Ciastkarnia: Lucjan Wiśniewski; Rodzina Ewy i Mirosława Ignatowicz; Siostry Misjonarki świętej Rodziny.

Dziękuję pracownikom Hajnowskiego Domu Kultury za otwartość i współpracę przy organizowaniu Festynu Misyjnego. W bieżącym roku w sposób szczególny: dyrektorowi Rościsławowi Kuncewiczowi, kierownikowi artystycznemu Jadwidze Kuczkin, plastyk Annie Tarasiuk, akustykom – Włodzimierzowi Gredelowi i Władysławowi Trusiewiczowi, Pawłowi Sakowskiemu.

Wyrażam głęboką wdzięczność ruchowi katolickiemu „Odnowa w Duchu Świętym" za solidarność i wsparcie w wypełnianiu misji Kościoła. Po raz kolejny, w sposób niezawodny na każdym odcinku włącznie z pełną troski obsługą uczestników Festynu Misyjnego w Hajnowskim Domu Kultury, służyli swoją pomocą i ofiarnością: Aleksandra Jankowska, Krystyna Ziuzia, Wanda Wrzesińska, Janusz Zając.

Pan Arkadiusz Mróz – nauczyciel informatyki Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce w bieżącym roku przygotował profesjonalną prezentację multimedialną, która wzbogaciła całość programu artystycznego IV Festynu Misyjnego. Jako córka duchowa błogosławionej Bolesławy Lament – Założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek świętej Rodziny o charyzmacie ekumeniczno-misyjnym, wyrażam Panu dodatkową wdzięczność za osobiste poszukiwanie zdjęć naszej Matki, która w tajemnicy świętych obcowania z miłością w sercu spoglądała na nas podczas projekcji multimedialnego programu. Dziękuję Pani Sylwii Szpakowicz – rodzicowi z Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce, która w zastępstwie Pana Arkadiusza przejęła na Festynie Misyjnym odpowiedzialność za ekranizację programu.

Z serca dziękuję Państwu Janowi i Wandzie Krynickim oraz Państwu Aleksandrowi i Katarzynie Ignatowicz – rodzicom pochodzenia Ewy i Mirosława Ignatowicz, którzy jako przedstawiciele rodzin hajnowskich prezentowali na tegorocznym Festynie Misyjnym pełne troski myśli Ojca Świętego Jana Pawła II o losy rodziny ludzkiej – najistotniejszej komórki społecznej. Można uznać, że żółto – biało – niebieskie balony z załączonym rulonem adresów stron internetowych dokumentujących przemówienia Papieża – Polaka wygłoszone z okazji Światowych Dni Spotkań z Rodzinami stanowiły pozdrowienie BŁOGOSŁAWIONEGO skierowane do rodzin naszego środowiska lokalnego.

Dziękuję Pani Teresie Litwin – pracownikowi Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce za prezentowanie na scenie Hajnowskiego Domu Kultury poszczególnych punktów programu artystycznego.

W sposób wyjątkowo serdeczny pragnę podziękować dzieciom i młodzieży, którzy pod opieką nauczycieli i wychowawców stanowią centrum programu artystycznego w Hajnowskim Domu Kultury. Są to:

Chór z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce pod kierunkiem nauczyciela – muzyka Pani Ali Sajewicz. Liczna obecność uczniów i ich talent wokalny sprawiły, że niejako spontanicznie otwieraliśmy nasze serca na przesłanie wykonywanych przez nich utworów muzycznych: „Zjednoczeni w Duchu", „Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię", „Abyśmy byli jedno – podajmy sobie ręce". Występ Chóru Szkolnego dodatkowo wzbogacił laureat festiwalu „Śpiewajmy Panu" Filip Rejent, prezentując utwory „Zabielały kłosy" oraz „Piękna historia".

Dzieci z Przedszkola nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce. Z całą pewnością można stwierdzić, że laureatem w dziedzinie utworów tanecznych prezentowanych przez dzieci na Festynie Misyjnym w Hajnowskim Domu Kultury jest Pani Aniela Kot, która systematycznie zaszczepia w sercach swoich wychowanków ideały ekumeniczno-misyjne. W tym roku przygotowane przez nią dzieci w wieku 5 i 6 lat wykonały polski taniec „Krakowiak" i taniec rosyjski „Walionki".

Swój występ na Festynie Misyjnym zainaugurowała w bieżącym roku także Pani Iwona Zaniewska-Ciep we współpracy z Panią Alicją Jurczak, pod opieką których pięciolatki wykonały symboliczny taniec „Polkę lubelską".

Jak zawsze, dzieci z Przedszkola nr 5 dostarczyły publiczności miłych wzruszeń, czego dowodem były gromkie owacje.

Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce. Łączy mnie z nimi szczególna więź ze względu na wspólne przeżycia związane z przygotowaniem do Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w poprzednim roku szkolnym. Jako nauczyciel-katecheta inicjujący rozwój wiary chrześcijańskiej w sercach wychowanków wyrażam radość z faktu, że tak licznie i z entuzjazmem włączyli się w przygotowanie inscenizacji „Historia Papieskiego Dzieła Misyjnych Dzieci". Jej celem było kształtowanie wrażliwości na symbole religijne, solidarność z dziećmi całego świata, a także wprowadzanie w uniwersalne wartości chrześcijańskie.

Uczniowie – przedstawiciele klas IV Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce. Priorytetową rolę odegrał tutaj Maciej Ignatowicz, występując w roli francuskiego biskupa Forbina Jansona – Założyciela Papieskiego Dzieła Misyjnych Dzieci. Pozostali uczniowie w symbolicznych szarfach poszczególnych kontynentów na zaproszenie uczniów klas III włączyli się w śpiew „Hymnu Papieskiego Dzieła Misyjnych Dzieci".

Drużyna Zuchów „Przyjaciele Zielonego Lasu" i przedstawiciele klasy VI – Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce. Ich bezpośrednim opiekunem i wychowawcą jest Pani Mariola Kędyś. Pod jej opieką uczniowie w interesującej aranżacji zaprezentowali na scenie Hajnowskiego Domu Kultury różaniec misyjny w językach pięciu kontynentów, uwrażliwiając publiczność na znaczenie modlitwy w intencjach misjonarzy i tych, do których Jezus Chrystus ich posyła.

Drużyna Harcerska „Płomienie" z Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce. W bieżącym roku pod kierunkiem Pani Aliny Nesteruk „PŁOMIENIE" miały za zadanie wtajemniczyć publiczność w tajniki Słowa Bożego, które w świetle nauki Jezusa Chrystusa kryje w sobie życie wieczne. Bogactwo Słowa Bożego ukazane zostało w metaforach, takich jak: lampa, miecz, młot, woda i deszcz, miód, ziarno. Harcerki uzasadniły, że Słowo Boże wpływa na strukturę psychiczno-duchową chrześcijanina analogicznie do właściwości i funkcji wymienionych powyżej obrazów. To, w jaki sposób chrześcijanin przeżywa i doświadcza Słowa Bożego, zależy od etapu jego psychiczno-duchowego rozwoju. W podsumowaniu ukazane zostało znaczenie rozważanego Słowa Bożego w dialogu ekumenicznym rozumianym jako podejmowanie kroków miłości w prawdzie.

Powołując się na sentencję błogosławionego Jana Pawła II: „ŻYCIE JEST TALENTEM, KTÓRY TRZEBA NIEUSTANNIE ROZWIJAĆ I POMNAŻAĆ, ABY CORAZ PEŁNIEJ STAWAĆ SIĘ DAREM DLA INNYCH", dziękuję uczestnikom konkursu plastycznego „Podróże Apostolskie Jana Pawła II – 1981 rok".

W bieżącym roku wzięli w nim udział uczniowie z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce

 • Klaudia Litwin – klasa IV
 • Zuzanna Łabędzka – klasa IV

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce

 • Nikola Lubowicka – klasa IV
 • Patrycja Nazaruk – klasa IV
 • Izabela Androsiuk – klasa V
 • Aleksandra Głowacka – klasa V
 • Gabriela Kirpsza – klasa VI
 • Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce
 • Milena Wołonciej – klasa I gimnazjum

Zespół Szkół z Dodatkowym Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce

 • Mateusz Bedkowski – klasa I gimnazjum
 • Karolina Mirek – klasa I gimnazjum

Podsumowując podziękowanie, przywołam słowa Jana Pawła II skierowane do dzieci i młodzieży: WY JESTEŚCIE NADZIEJĄ ŚWIATA I KOŚCIOŁA.

Wdzięczność wobec wszystkich zaangażowanych w ewangelizację zamykam w wierszu:

DNIA KAŻDEGO

Szukać każdego dnia siebie prawdziwego. Słyszeć własne myśli nie przyćmione, zobaczyć więcej niż widzą oczy. Poznać dobrych ludzi i nie móc ich zliczyć. Zamienić tęsknotę za przeszłością na ciekawość duchowego świata. Śpiewać, malować, tańczyć choćby w myślach. Otwartym być na szczęście najbardziej kruche i ulotne. Pamiętać, jaki pokój może być w ciszy. Słuchać ludzi – ich życiowej opowieści. Zrozumieć, że jest się dzieckiem stwórczej miłości i wszechświata nie mniej niż gwiazdy...

Z pozdrowieniami,

                                                                  s. Faustyna Dorota Ordak - Misjonarka świętej Rodziny

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011