"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

XV Jubileuszowy Piknik Rodzinny

4 maj 2023
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce03 maja 2023 r. w parku miejskim w Hajnówce miał miejsce XV Jubileuszowy Piknik Rodzinny, organizowany rokrocznie od 15 lat (w czasie pandemii koronawirusa piknik nie odbył się przez 2 lata).

Głównym  pomysłodawcą Pikniku Rodzinnego wspólnie z Akcją Katolicką  był śp. ks. prałat Marian Świerszczyński. W tym roku Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce obchodzi Jubileusz 100. - lecie powstania Parafii. Jubileusz był połączony
z uroczystością 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja. Wielu ludzi przybyło na to wydarzenie, by uczcić ważną rocznicę w historii Polski i spędzić czas w gronie rodziny
i przyjaciół. Konstytucja 3 Maja jest uznawana za jedną z najważniejszych kart w historii Polski, a jej uchwalenie jest obchodzone jako święto narodowe.

    Organizatorami Pikniku Rodzinnego byli:

- Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce

- Akcja Katolicka skupiająca członków z obu hajnowskich parafii (Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Cyryla i Metodego)

- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

- Parafialny Zespół Caritas z Parafii  Podwyższenia Krzyża Świętego

- Starostwo Powiatowe w Hajnówce

- Urząd Miasta Hajnówka

- Gmina Hajnówka

- Hajnowski Dom Kultury

     Ideą imprezy od samego początku jest podkreślenie wielkiej roli rodziny w społeczeństwie, która spełnia najważniejsze zadanie w wychowaniu młodego pokolenia. Rodzina
w dzisiejszych czasach powinna być silna Bogiem. Piknik miał na celu propagowanie tych wszystkich dobrych wartości, jakimi powinna odznaczać się każda rodzina oraz integrację całej rodziny poprzez wspólne i miłe spędzanie wolnego czasu.

      Honorowymi Patronami  XV Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego byli: J. E. Ks. Bp
dr Piotr Sawczuk - Biskup Drohiczyński, Pan Bogdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski, Pan Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego i Andrzej Józef Nowak – Dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

     Po oficjalnej części w kościele p.w.  Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie odbyły się główne uroczystości 100. – lecia powstania Parafii, potem w parku miejskim po uroczystościach 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja odbyło się oficjalne otwarcie XV Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego w amfiteatrze na terenie parku miejskiego.

    Otwarcia Pikniku Rodzinnego dokonali: wicepremier i minister Aktywów Państwowych Pan Jacek Sasin, Starosta Powiatu Hajnowskiego Andrzej Skiepko, Burmistrz Miasta Hajnówka Pan Jerzy Sirak i Wójt Gminy Hajnówka Pani Lucyna Smoktunowicz oraz ks. proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce prał. Zbigniew Niemyjski.

    Wicepremier i minister Aktywów Państwowych Pan Jacek Sasin w  swoim wystąpieniu podkreślił wielką rolę rodziny, jako najważniejszego fundamentu całego społeczeństwa, który staje się jeszcze bardziej mocniejszy i nienaruszalny poprzez integrację, jaką ma na celu organizowany po raz 15 - ty Piknik Rodzinny. Pan Wicepremier mówił o pomocy państwa rodzinie. W imieniu władz samorządowych wicepremiera Jacka Sasina powitał Pan Andrzej Skiepko, Starosta Hajnowski i wręczyli Panu ministrowi Aktywów Państwowych statuetkę żubra - „Króla Puszczy Białowieskiej”.

     W czasie trwania Pikniku Rodzinnego byli obecni: Pan Krzysztof Jurgiel – poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Jacek Bogucki – Senator RP, Pan Dariusz Piątkowski poseł na Sejm RP, Pan Mieczysław Baszko – poseł na Sejm RP, Pani Bogusława Szczerbińska - Wicewojewoda Podlaski, Pan Andrzej Nowak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pan Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego z Podlaskiego Kuratorium w Białymstoku, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Mikołaj Janowski oraz wielu innych zaproszonych kapłanów, gości, mieszkańców Hajnówki i naszego powiatu.

 

     Po oficjalnym otwarciu Pikniku  Rodzinnego na scenie Amfiteatru Miejskiego odbył się Koncert Patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Dętej przy OSP w Hajnówce na czele
z dyrygentem Panem Krzysztofem Romaniukiem. i Chóru Miasta Hajnówka prowadzonym pod kierunkiem Pani Marii Paszko. Koncert był poświęcony 232. rocznicy Uchwalenia  Konstytucji
3 – Maja. Orkiestra i chór miejski wykonali pieśni związane z Uchwaleniem Konstytucji Majowej, patriotyczne i wojskowe. Wykonawcy zostali nagrodzeni gorącymi brawami. Na scenie zaprezentował się zespół Mażoretek z Hajnowskiego Domu Kultury, który w tym roku w Chorwacji zdobyli tytuł mistrza świata. Piknik zapoczątkowały występy laureatów Konkursu Poezji Religijnej 2023 - poezja śpiewana oraz recytacja.

   Piknik Rodzinny poprowadziła doświadczona w prowadzeniu imprez masowych Pani Karolina Wysocka z Bielska Podlaskiego.

   Program imprezy rodzinnej był bardzo bogaty, uwzględniający różny wiek członków rodziny i różne zainteresowania. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, coś dla ducha i ciała.

W programie Pikniku Rodzinnego znalazło się:

 • podsumowanie Konkursu Poezji Religijnej
 • bajkowe animacje dla dzieci
 • atrakcje i konkursy
 • stoiska służb mundurowych
 • stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Hajnówka 
 • krwiobus
 • zabawa fantowa
 • zbiórka charytatywna na rzecz Hospicjum w Makówce
 • zupa gulaszowa

    Na scenie amfiteatru bogaty program zaprezentowały zespoły artystyczne z Hajnowskiego Domu Kultury prowadzonego przez Panią Barbarę Sadowską: zespoły wokalne, zespoły tańca towarzyskiego, tańca ludowego w różnych grupach wiekowych, od najmłodszych wykonawców, aż do solistek ze Studia Piosenki. Nad ich występami czuwała i zapowiadała kierownik artystyczny HDK Pani Marta Gredel – Iwaniuk:

 • Zespół Tańca Ludowego "Przepiórka"
 • Mażoretki SHOCK Hajnówka
 • Studio Piosenki HDK
 • Zespół Pieśni "Echo Puszczy"
 • Zespoły Tańca Nowoczesnego: "Iluzja", "Abrakadabra"
 • Pokaz tańca towarzyskiego HDK

     Na XV Jubileuszowym Pikniku Rodzinnym tak jak każdego roku wystąpił duet gitarowy
z Hajnówki Panowie Zbigniew Budzyński i Jarosław Kowalski z wokalem Pani Iwony Wachowicz. W mieście na skraju Puszczy Białowieskiej nie mogło też zabraknąć Chóru Leśników z pięknym repertuarem, gorąco przyjętym przez zgromadzonych w amfiteatrze.

     Na scenie wystąpił zespół "Cegiełki" z Gminy Hajnówka, który wykonał kilka utworów.
W czasie trwania Pikniku rodzinnego zaprezentowali się zespoły NEON, WAY, KORS&RELAKS oraz gwiazda wieczoru zespół FORTI z Białegostoku. Hajnowianie licznie zebrani w amfiteatrze gromkimi oklaskami nagradzali wspaniałą muzykę.

      Przed występem zespołu FORTI, jak i w trakcie, odbyło się losowanie nagród głównych
w zabawie fantowej, która od lat cieszy się ogromnym powodzeniem. Przy namiocie, gdzie można było zawsze coś wylosować ustawiły się długie kolejki, może dlatego, ze każdy los wygrywał, nie było pustych, a poza tym wszystkie losy miały swoje bliźniacze numery pozostawiane w urnie, które brały udział w losowaniu 25 głównych nagród. Na czele listy głównych nagród były: telewizor, rower, piła elektryczna i wiele innych atrakcyjnych nagród. Kolejki ustawiały się też przed namiotem KSM, gdzie młodzież artystyczne malowała twarze. Z usług korzystały głównie dzieci.

    Panie z Zespołu Parafialnego Caritas oferowały pyszny bigos, babkę ziemniaczaną
i kiełbaski z rożna. Miały ręce pełne roboty, bo zapachy kusiły na odległość. Nie zabrakło straganów ze słodyczami, lodami, watą cukrową, napojami, goframi. Były stanowiska gastronomiczne, gdzie można było zjeść coś smacznego.

     Obok amfiteatru były dmuchawce, qaady z Pustelni Sękalik z Dziadkowic oraz  różne atrakcje dla dzieci Animacje – Bajkowo Dzieciom z Ciechanowca. Komenda Powiatowa Policji w swoim namiocie oferowała materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa. Prawdziwą uciechą dla dzieci była możliwość zwiedzenia samochodu strażackiego, włożyć hełm, bądź lać wodę z małej hydronetki. Na Pikniku Rodzinnym swoje stanowiska promocyjne wystawili żołnierze Wojska Polskiego: 9 Brygada Kawalerii Pancernej
z Braniewa, 18 Pułk Rozpoznawczy z Białegostoku, 14 Batalion Lekkiej Piechoty 1 Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony terytorialnej oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji z Bielska Podlaskiego. Duże zainteresowanie budziły wojskowe wozy, a prezentowana przez żołnierzy broń cieszyła się nie tylko zainteresowaniem dzieci, także i dorośli chętnie zatrzymywali się przy tym stoisku. Nie zabrakło także grup rekonstrukcyjnych. Funkcjonariusze Straży Granicznej prezentowali swoje bojowe wyposażenie. Także swoje namioty i samochody wystawiła Powiatowa Komenda Policji w Hajnówce i Areszt Śledczy. Nie zabrakło także namiotu promującego Lasy Państwowe z Nadleśnictwa w Hajnówce. Swoje stoisko wystawiło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Na terenie parku miejskiego rozlokował się ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Jak zawsze, było wielu chętnych by oddać honorowo krew.

     Nie mogło zabrać tortu jubileuszowego z okazji 100. – lecia powstania Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce i 15. – lecia Pikniku Rodzinnego. Wszyscy  zostali poczęstowani wspaniałym tortem.

    XV Jubileuszowy Piknik Rodzinny, tak jak i poprzednie, nie mógł by się odbyć, gdyby nie było wspomagających imprezę. Lista imponująca - 60 wspierających w różny sposób organizację pikniku – to lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu, województwa, instytucji, osoby prywatne. Podczas trwania imprezy odbywała się prezentacja wspierających naszą imprezę. Nie zabrakło wszystkim darczyńcom podziękowań i wyrazów od organizatorów Pikniku Rodzinnego.

    XV Jubileuszowy Piknik Rodzinny zakończył się podziękowaniem Panu Bogu
i wszystkim grupom działającym przy naszej Parafii, parafianom zaangażowanym
w organizację Pikniku Rodzinnego,  za to, że wszystko się udało, pogoda sprzyjała; że miło było patrzeć na całe rodziny tak licznie zapełniające park miejskim amfiteatr; za to, że impreza rodzinna w Hajnówce kolejny raz spełniła swoje zadanie.

                                                                                                                         

  Ks. Zbigniew Niemyjski

 

GALERIA

Zdjęcia: Zbigniew Dzwonkowski, Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, ks. Rafał Oleksiuk, Animacje – Bajkowo Dzieciom z Ciechanowca, Karolina Wysocka

 

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011