"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: sobota, 9 grudnia 2023 r.
Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

Napełnieni Duchem Świętym na Jasnej Górze

23 maj 2022
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceRelacja jednej z uczestniczek.

Dnia 23.05.2022r odbyło się XXVI Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie modlitewne przebiegało pod hasłem :

,,Posłanie”. W modlitwie o nowy powiew Ducha Św. , który da przebudzenie wierzącym brało udział kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów w różnym wieku, między innymi także z diecezji drohyczyńskiej. Wspólnie modlili się także goście z objętej wojną Ukrainy bp Witalij Krywicki z diec. kijowsko- żytomirskiej i siostry karmelitanki z Kijowa i Charkowa, które w Częstochowie znalazły schronienie przed wojną. Program czuwania obejmował uwielbienie, konferencje, świadectwa, Koronkę do Bożego Miłosierdzia , Mszę Świętą. Spotkaniu towarzyszył zespół muzyczny ,,Zwiastowanie” - przepięknym śpiewem wprowadzał w nastrój modlitewny.

Po zawiązaniu Wspólnoty pierwszą konferencję na temat ,,Wyznaczył Pan jeszcze siedemdziesięciu dwóch” wygłosił ks. Krzysztof Krzaczek. Zaczął od pytania ,,Kim jest Jezus dla ciebie ?”. Przypomniał, że podstawą w naszym życiu jest Pismo Święte i tak jak Jezus miał plan na swoje życie, rozdzielał zadania tak i my powinniśmy mieć plan i być mu wiernym, formować swoich następców, którzy mają głosić pokój. Wskazał, że zadaniem dla Odnowy jest głoszenie pokoju. Ważne aby jasno wyznaczać cele, rozmawiać, zarządzać konfliktami, dbać o wyniki i zachować wrażliwość wspólnotową. W tych działaniach nie jesteśmy sami. Jesteśmy u tronu Matki Bożej, która jest wspierającą liderką, jest blisko, ma serce, czas, jest wsparciem dla Kościoła.

Świadectwo o swoim wzrastaniu w wierze powiedział Mariusz Mycielski lider wspólnoty ,,W drodze” ze Świerklańca. Podkreślił, że ważne jest abyśmy najpierw sami odnaleźli Jezusa, a potem swoje miejsce we wspólnocie. Mówił także o naszym zaangażowaniu w Kościele, abyśmy przyjrzeli się czego każdy z nas oczekuje od Kościoła, a wtedy będziemy wiedzieli co trzeba zrobić. Zaznacza, że w parafii istotna jest postawa duszpasterzy. W swojej posłudze uczy się na błędach i jak mówi ,,Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych”. Ludzie z Odnowy, to ludzie bogaci w Ducha świętego, a Duch Święty odpowiada na wszystkie potrzeby duchowe i materialne.

Podczas drugiej konferencji na temat ,, Patrzcie jak oni się miłują” ks. Sławomir Siewkowski przedstawił obraz Jezusa jako sługi, który służy nam w naszych lękach, ograniczeniach, obawach. Mówimy, że Jezus jest Panem, Bogiem ,ale także sługą, który umywa nogi. Jezus uczy nas wrażliwości oczu na potrzeby innych, że pomaganie jest zaszczytem. Podkreślił, że miłość zawsze będzie związana ze służbą, ale żaden rodzaj zmęczenia nie upoważnia nas abyśmy sobie folgowali. Przytoczył taki swój dowcip, że gdy pyta Pana Boga ,, dlaczego ja?” Bóg odpowiada ,, bo ja cię kocham”. Na zakończenie zachęcał, abyśmy pozwolili Jezusowi działać w naszym życiu. ,, Jezu Ty się tym zajmij”.

Siostra Monika zakonnica posługująca w Cartas w Lublinie opowiedziała w swoim świadectwie o działaniu Jezusa w ich wspólnocie. Jak bardzo trzeba wsłuchiwać się w głos Boga, aby rozeznać czego od nas oczekuje, zaufać mu.

Mówiła także o tym, jak trudne jest doświadczenie bezsilności w ostatnim czasie wobec uchodźców np. brak mieszkania, nie ma co dać i o wołaniu Jezusa ,,Monika zaufaj mi, ze mną możesz wszystko”. Głośno zastanawiała się jaka jest różnica pomiędzy tym, co robi ona taka malutka, a tymi którzy mają dużo pieniędzy, a nie wierzą w Jezusa. Jej przesłanie to ,,Bóg ma serce”i ,,Bóg cię kocha”, czasem można zrobić wszystko za uśmiech, czas.

O nowym nurcie ,, Toronto blessing”, który wystąpił w Kościele pod koniec XX wieku mówił ks Mirosław Cholewa. Zjawisko to występuje podczas modlitwy do Ducha Świętego- jedni padają na ziemię, inni wybuchają śmiechem, krzyczą , trzęsą się. Podstawowa zasada to nie panikować,ufać Panu i powierzyć mu swoje życie, nie bać się. Trzeba powoli rozeznawać czy są to przejawy działania Ducha Świętego, ważne czy przeżywamy pokój wewnętrzny. Ksiądz odwołał się do reguł św. Ignacego- jaki wpływ na nas ma działanie złego ducha a jaki dobrego ducha, jaki jest przebieg naszych myśli od początku, przez środek, do końca. Charyzmaty mają być badanie, rozeznawane nie tylko w grupie modlitewnej, ale także przez księży, biskupów. Zasadą istotną jest nie skupiać się na samym zjawisku, ale skupiać się na samym Panu Bogu. Ważne aby w centrum był dawca darów, a nie charyzmatyk.

Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą Świętą. Biskup Andrzej Przybylski w homilii dziękował nie we własnym imieniu ale w imieniu Pana, za to co Odnowa czyni i czego jeszcze dokona. Odwołał się do Papieża Paweł VI , który prosił Odnowę, aby była w sercu Kościoła, z którego wypływa źródło łaski, szczególnym sercem miłości, służbą Kościołowi. Biskup mówił, że Duch Święty przychodzi do Kościoła, potrzebuje naszego bycia w Kościele. Na zakończenie wypowiedział słowa ,, Proszę cię Duchu Święty posłuż się nami, każdym człowiekiem, który przeżył chrzest w Duchu Świętym, abyśmy dla tego byli tchnieniem Ducha Świętego”.

 

Uczestniczka spotkania Elżbieta

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011