"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Koncert Papieski w naszej Parafii

15 czerwiec 2011
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce12 czerwca w hajnowskim kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się uroczysty Koncert muzyczno-słowny na cześć Błogosławionego Jana Pawła II.

W hajnowskim kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. artyści - muzycy z Opery i Filharmonii z Bydgoszczy w składzie: pierwsze skrzypce – Bolesław Siarkiewicz, drugie skrzypce – Grzegorz Kujawa, wiolonczela – Andrzej Syty, pianino/organy – Adam Pilarski i soliści z Opery: sopran – Marta Ustyniak oraz tenor – Paweł Krasulak po mistrzosku wykonali arcydzieła muzyki sakralnej i klasycznej od baroku do XIX w., skomponowane przez : G.F. Haendel, J.S. Bach, Ch. Gound, W.A. Mozart, A. Stradella, C. Franck, V. Bellini, Caccini, C. Donizatti i F. Schubert.

Prowadzący Koncert January Subocz przedstawił wspomnienia o Ojcu Świętym, Jego wiersze i fragmenty homilii. Powiedział: "...nigdy w dziejach świata śmierć człowieka nie wywołała takiego poruszenia, chyba nikt nigdy nie miał takiego wspaniałego pogrzebu. Jan Paweł II był bowiem naszym największym skarbem – nie tylko dla katolików, lecz także dla całego świata. To prorok pokoju, mąż Boży. Dla nas – kochany Ojciec, który potrafi zganić, ale też zaraz wziąć na kolana i przytulić. Każdy ma w pamięci Jego białą postać, uśmiech i gest błogosławieństwa. Każdy ma w uszach Jego słowa...", a wiersz Karola Wojtyły „Do sosny polskiej”, który przeczał prowadzący przypomniał nam tęsknotę za Ojczyzną, jaką przeżywał "Słowiański Papież" opuściwszy swój ukochany Kraków.

Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem przez artystów i hajnowską publiczność „Barki”– ulubionej pieśni Jana Pawła II  .

Po koncercie pani Marta Ustyniak - solistka naszego Koncertu była zachwycona "...cudowną publicznością i piękną świątynią ze wspaniałą akustyką oraz wspaniałą publicznością, która tak licznie zebrała się w hajnowskim kościele". 

Patronat honorowy nad Koncertem objęli: Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Antoni Dydycz – Biskup Drohiczyński, Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Starosta Powiatu Hajnowskiego, Burmistrz Miasta Hajnówka i Wójtowie Gmin Powiatu Hajnowskiego. Swoją zaś obecnością na Koncercie zaszczycili nas: pan Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk, pan Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak wraz z małżonką, pan Wiceburmistrz Bazyli Stepaniuk rówńież z małżonką, pan Wójt z Narwi Andrzej Pleskowicz oraz pan Wójt z Narewki Mikołaj Pawicz wraz z małżonką. Oni też wsparli finansowo nasz Koncert.

Wszystkim Sponsorom, dzięki którym mógł odbyć się nasz Koncert podziękował gospodarz miejsca ks. kan. Józef Poskrobko - proboszcz tutejszej Parafii.

Galeria.

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011