"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: poniedziałek, 25 września 2023 r.
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa

Międzytory 2021

15 sierpierń 2021
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceUroczystości liturgiczno-patriotyczne na Cmentarzu Żołnierzy Polskich z 1920 r. w Hajnówce.

   Tegoroczna Uroczystość Wniebowzięcia NMP to szczególny czas dla Kościoła i Polski. Prawda o Wniebowzięciu NMP stanowi dogmat naszej wiary. Od początku Kościół Rzymskokatolicki był przekonany, że Jezus Chrystus nie pozostawił Ciała swojej Matki na ziemi, lecz je uwielbił i zabrał do nieba.

   101 lat temu, 15 sierpnia  wydarzył się Cud nad Wisłą, gdzie dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej, nawała bolszewicka została powstrzymana. Bitwa Warszawska jest zaliczana do jednej z decydujących bitew w dziejach świata, o  dużym znaczeniu dla Europy i Polski. Dzięki zwycięstwu została postawiona tama ekspansji bolszewizmu na zachód.

    Również dla Hajnówki jest to szczególny dzień pamięci. Na terenie miasta na osiedlu Międzytory znajduje się Cmentarz Żołnierzy Polskich, którzy zginęli w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. według  mieszkańców zostali tam również pochowani żołnierze walczący prawdopodobnie w I wojnie światowej.

   Ludność upamiętniła to wydarzenie kilkumetrowym drewnianym krzyżem, pod którym ustawiano  świece i kwiaty. Jednak na początku 1940 r. zdewastowano mogiłę i zrąbano krzyż, a później zrobiono tam wysypisko śmieci.

   W 1991 r. parafianie wraz z ks. kan. Alfonsem Trochimiakiem, ówczesnym proboszczem usypali symboliczną mogiłę, postawili metalowy krzyż nagrobny i ogrodzili mogiłę drewnianym płotem. Na krzyżu znajdował się napis: „W hołdzie Żołnierzom Polskim poległym w czasie pierwszej wojny światowej 1914-1929”.

   W 2007 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. kan. Józefa Poskrobko i osób zaangażowanych w obronę tego miejsca, powstał społeczny Komitet Budowy Pomnika. W 2010 r. wykonano ponad 6 metrowy, metalowy krzyż oraz odlewy żeliwne tablicy – epitafium i orła. Na tablicy widnieje napis:

„CHWAŁA  POLEGŁYM

WOLNOŚĆ  ŻYWYM

NIE  POJDZIE  NA  MARNE

PRZELANA  KREW

NA  STRAŻY  STANIEMY

MOGIŁY”

   Uroczyste otwarcie i poświęcenie Krzyża – Pomnika odbyło się 15 sierpnia 2014 r.

   15 sierpnia  przypada Wniebowzięcie Najświętszej Mari Panny inaczej Matki Boskiej Zielnej oraz święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Te święta zawsze były ważne dla nas Polaków. Społeczność hajnowska spotyka się co roku przy mogile Żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r., by oddać hołd poległym, walczącym o wolność państwa polskiego. O godz. 10.00 na Międzytorach odbyły się uroczystości religijno - patriotyczne. Obchody rozpoczęły się przemarszem ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce i przybyłych na uroczystości religijno - patriotyczne. Po wprowadzeniu wartyi pocztów sztandarowych odegrany został Hymn Państwowy. Na uroczystości przybyło wielu zaproszonych gości: samorządowcy, służby mundurowe, mieszkańcy Hajnówki. Po  odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę w imieniu Burmistrza Miasta  Hajnówki Pana Jerzego Siraka, wiceburmistrza Pana Ireneusza Kendyś i Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce, przybyłych gości powitał i pozdrowił ks. prał. Zbigniew Niemyjski, proboszcz i dziekan hajnowski. Następnie była sprawowana uroczysta Msza Święta polowa pod przewodnictwem  ks. prał. Zbigniewa Niemyjskiego – proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Homilię wygłosił ks. kan. Zygmunt Bronicki, proboszcz Parafii Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce, który nawiązał do uroczystości Wniebowzięcia NMP, a także podkreślił, że „nie można zapomnieć o ofierze tych, którzy walczyli za naszą Ojczyznę. Zachęcił do budowania coraz to piękniejszej Ojczyzny, bliższej dla każdego z nas. Pod koniec Mszy Świętej ks. proboszcz pobłogosławił i poświecił zioła, kwiaty i zboże.

   Honorową Wartę przy Krzyżu Mogile wystawiła 1 Podlaska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej 14 Batalionu Lekkiej Piechoty, a także poczty Sztandarowe Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej a także Aresztu Śledczego w Hajnówce, które uświetniły uroczystości.

   Po zakończonej Mszy świętej przemówił Burmistrz Miasta Hajnówka Pan   Jerzy Sirak, który nawiązał do uroczystości Wniebowzięcia NMP i Bitwy Warszawskiej. W swoim przemówieniu podkreślił: „…Święto Wojska Polskiego to okazja do refleksji nad rolą wojska i żołnierzy w wolnej Polsce, ale również do podziękowania tym, którzy obecnie pełnią żołnierską służbę, za codzienną pracę na rzecz zapewnienia nam bezpieczeństwa i gotowość do obrony Ojczyzny. Dzisiejsze uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przypominają nam o takich wartościach jak odwaga, honor, poświęcenie…”. Pan Burmistrz podziękował wszystkim za przybycie na uroczystości. Następnie Pani Leokadia Koszelewska – hajnowska poetka amatorka przeczytała patriotyczny wiersz poświęcony Żołnierzom, którzy oddali życie za Ojczyznę.

  Symboliczną cześć i pamięć ofiarom wojny polsko-bolszewickiej oddały delegacje składające wieńce i zapalone znicze: Powiatu Hajnowskiego, Urzędu Miasta i Gminy Hajnówka, służb mundurowych: Powiatowej Komendy Policji, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Aresztu Śledczego w Hajnówce i Straży Granicznej w Białowieży, Nadleśnictwa Hajnówka, Akcji Katolickiej z obu Parafii Hajnowskich oraz szkół, instytucji i zakładów działających w mieście i powiecie.

    Jednym z punktów programu był koncert w wykonaniu orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej przy OSP Hajnówka. Natomiast po wieczornej Mszy Św. o godz. 18.45 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce wierni mogli wysłuchać Koncertu upamiętniającego wydarzenia z 1920 roku oraz ku czci Matki Bożej Zespołu „Les Femmes” (czyt. Le Fam) w ramach Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej. W repertuarze m. in. były pieśni patriotyczne z okazji 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej nazywanej „Cudem nad Wisłą” i pieśni maryjne. Wystąpili goście z Gdańska: Joanna Sobowiec-Jamioł / sopran, Natalia Krajewska-Kitowska / sopran, Emilia Osowska / mezzosopran, Piotr Jamioł / skrzypce.

   Kilka dni wcześniej w dniu 06 sierpnia 2021 w Hajnówce w amfiteatrze odbył się Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego poświęconej 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Już po raz kolejny zespół zaprezentował się na hajnowskiej scenie w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. Pieśni w duchu patriotycznym wyśpiewane zostały mocnymi głosami (tenor, baryton). Gościnnie z zespołem wystąpił tenor Michał Skiepko.

    Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego od ponad 60-ciu lat ukazuje bogactwo kultury narodowej oraz innych państw cudzoziemskich. Upowszechnia ją w środowisku wojskowym oraz cywilnym – w kraju oraz poza jego granicami. Przedmiotem jego działalności jest opracowywanie programów artystycznych i organizowanie koncertów m.in. estradowych, plenerowych, kameralnych, symfonicznych, solistycznych, chóralnych. Współpracują z nim uznani artyści – śpiewacy, piosenkarze, tancerze i aktorzy. Zespół prowadzi działalność promocyjną i wydawniczą oraz upowszechnia twórczość artystyczną kierowaną do wielopokoleniowej widowni. W swoim repertuarze odwołuje się do wielkiej tradycji narodowo-patriotycznej, która rozwijała się w duchu chrześcijaństwa.

   Dzięki TV Kablowej Hajnówka wielu mieszkańców naszego miasta i Bielska Podlaskiego mogło obejrzeć relację z tych uroczystości. Tegoroczne obchody były nieco skromniejsze niż zazwyczaj, ze  względy na stan pandemii Covid- 19. Wierzymy i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w większym gronie, a także z pokazami sprzętu wojskowego oraz  tradycyjną grochówką i bigosem wojskowym.

GALERIA 

tekst: ks. Mariusz Woltański i dk. Daniel Konik

zdjęcia: Zbigniew Dzwonkowski

 

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011