"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: sobota, 2 grudnia 2023 r.
Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny

DEKRET BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

23 luty 2021
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceO PRZEŻYWANIU ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Ojciec Święty Franciszek postanowił, że rok 2021 będzie obchodzony w Kościele powszechnym jako Jubileuszowy Rok Świętego Józefa. Nakłania nas to do hojnej odpowiedzi na ten dar i jak najlepszego wykorzystania go w duszpasterstwie.

I. Przekazuję zatem, że w nawiązaniu do listu apostolskiego Patris corde Papieża Franciszka z 8 grudnia 2020 r. i na mocy wydanego tego samego dnia dekretu Penitencjarii Apostolskiej, w Roku Świętego Józefa wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca świętego oraz oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu). Zostaje on udzielony tym, którzy:

1) przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad Modlitwą Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie;

2) na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy;

3) odmówią Różaniec Święty w rodzinie lub z narzeczonym (-ą);

4) codziennie powierzają swoją pracę opiece Świętego Józefa oraz wszyscy wzywający Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za szukających pracy, aby mogli ją znaleźć lub o to, by praca wszystkich ludzi była bardziej godna;

5) odmówią Litanię lub inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom poddanym różnym formom prześladowania;

6) odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę (np. Do Ciebie, Święty Józefie) lub spełnią akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach 19 marca, 1 maja, w Święto Świętej Rodziny, a także 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego;

7) w trwającym obecnie publicznym zagrożeniu zdrowia są osobami w podeszłym wieku, chorującymi, konającymi lub ze zrozumiałych powodów nie mogącymi wyjść z domu, a które - odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków - odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje je przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, Pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności swojego życia.

II. Idąc za sugestiami Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, zawartymi w piśmie z 6 stycznia 2021 r., niniejszym ustanawiam w diecezji drohiczyńskiej kościoły jubileuszowe (stacyjne). Jako, że w diecezji jest tylko jeden kościół pod wezwaniem Świętego Józefa, dołączam ze względów duszpasterskich jeszcze inne kościoły:

1) pw. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach;

2) pw. Zwiastowania NMP w Miedznie;

3) pw. Narodzenia NMP w Ostrożanach;

4) pw. Trójcy Świętej w Rudce;

5) pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim.

Świątynie te powinny być otwarte dla wiernych w ciągu dnia (lub przynajmniej w określonych godzinach dnia), aby mogli trwać na adoracji Najświętszego Sakramentu i mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

III. Dni 19 marca i 1 maja 2021 r. niech będą w tym roku obchodzone bardziej uroczyście nie tylko w kościołach stacyjnych, ale we wszystkich parafiach, Wyższym Seminarium Duchownym i we wspólnotach zakonnych. Należy wygłosić w te dni okolicznościową homilię, a po Mszy świętej odmówić litanię do Świętego Józefa.

IV. Gorąco zachęcam, aby w okresie od 19 marca do 1 maja br., każdego dnia była w kościołach po Mszy świętej odmawiana modlitwa do Świętego Józefa (Do Ciebie Święty Józefie…). Ponadto, niech 19-ty dzień każdego miesiąca (począwszy od marca, aż do zakończenia Roku Świętego Józefa, 8 grudnia 2021 r.) będzie dniem szczególnej modlitwy do tego Wielkiego Patrona Kościoła i rozważania myśli zawartych w liście Ojca świętego Franciszka Patris corde. Zalecam też do odprawienia w tych dniach Mszy świętej wotywnej o Świętym Józefie.

V. Wszystkich katechetów proszę o nawiązywanie do postaci Świętego Józefa i korzystanie w katechezie z nauczania św. Jana Pawła II (Redemptoris Custos) i papieża Franciszka (Patris corde). Proszę też o zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w nabożeństwach ku czci Świętego Józefa organizowanych w kościołach.

Niech Jubileuszowy Rok Świętego Józefa będzie dla wszystkich szczególnym czasem łaski, wielkim darem, a jednocześnie wezwaniem do kształtowania swojej postawy na wzór Świętego Opiekuna Zbawiciela i do modlitwy za Kościół, za Parafie i za nasze Rodziny.

Wiernym diecezji drohiczyńskiej na przeżywanie Roku Świętego Józefa z serca błogosławię

/-/ + Piotr Sawczuk Biskup Drohiczyński

 

/-/ Ks. Zbigniew Rostkowski Kanclerz Kurii

 

L. dz. 113/2021 Drohiczyn, dnia 22 lutego 2021 r.

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011