"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Modlitwa o Jedność Chrześcijan 2021

24 styczeń 2021
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceHajnowskie modlitwy ekumeniczne z udziałem duchowieństwa, wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego i Cerkwi Prawosławnej miały miejsce dnia 24 stycznia 2021 r.

  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten zapoczątkował w 1908 roku - Paul Wattson z USA, pionier ruchu ekumenicznego. Chodziło o czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. W tym roku tydzień ten jest obchodzony pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc ”. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze.

   Od ponad 40 - lat również w Hajnówce jest obchodzony dzień jedności chrześcijan. W tym roku, pierwsza część spotkania miała miejsce w naszym kościele. Mszę św. sprawował ks. prałat Zbigniew Niemyjski. Kazanie wygłosił duchowny prawosławny Ks. mitrat Michał Niegierewicz - Dziekan i Proboszcz Soboru Trójcy Świętej w Hajnówce , który nawiązał do Przykazania Miłości.

Następnie w prawosławnym Soborze Trójcy Świętej w Hajnówce zostały odprawione Nieszpory, po których kazanie wygłosił ks. proboszcz Zbigniew Niemyjski, który mówił o potrzebie jedności chrześcijan. Wspomniał twórców Tygodnia Ekumenicznego w Hajnówce  zmarłych kapłanów: katolickiego duchownego - ks. kan. Alfonsa Trochimika z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce i prawosławnego duchownego - ks. mitrata Antoniego Dziewiatowskiego, dziekana i proboszcza Soboru Trójcy Świętej w Hajnówce a także kontynuujących to dzieło nieżyjącego ks. prał. Mariana Świerszczyńskiego,  obecnego ks. mitrata Michała Niegierewicza - Dziekana i Proboszcza Soboru św. Trójcy w Hajnówce, który był świadkiem zapoczątkowania obchodzenia Tygodnia Ekumenicznego w naszym mieście., a także byłego wieloletniego proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce - ks. kan. Józefa Poskrobko.

   Na koniec nabożeństwa w cerkwi ks. prałat Zbigniew Niemyjski – proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce podziękował za wspólne modlitwy prawosławnemu dziekanowi hajnowskiemu, ks. mitratowi Michałowi Niegierewiczowi, nestorowi modlitewnych spotkań ekumenicznych, które odbywają się w Hajnówce już od kilkudziesięciu lat.

W modlitwach  w kościele uczestniczyli:

Ks. prałat mgr Zbigniew Niemyjski - Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża  Świętego w Hajnówce i dziekan hajnowski.

Ks. mgr Mariusz Woltański - Prefekt Parafii Podwyższenia Krzyża  Świętego w Hajnówce.

Ks. mgr lic. Piotr Karwowski - Prefekt Parafii Podwyższenia Krzyża  Świętego w Hajnówce.

Ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz - Proboszcz Soboru św. Trójcy.

Ks. protodiakon mgr Marek Maciuka.

 

W modlitwach  w cerkwi uczestniczyli:

Ks. prałat mgr Zbigniew Niemyjski - Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża  Świętego w Hajnówce i dziekan hajnowski.

Ks. mgr lic. Piotr Karwowski - Prefekt Parafii Podwyższenia Krzyża  Świętego w Hajnówce.

Pan Konrad Śledź - organista.

Ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz - Proboszcz Soboru św. Trójcy.

Ks. prot. mgr Marek Jurczuk - Wikariusz Soboru św. Trójcy.

Ks. mgr Paweł Korszak - Wikariusz Soboru św. Trójcy.

Ks. Nikita Kazakiewicz - Wikariusz Soboru św. Trójcy.

Ks. protodiakon mgr Marek Maciuka.

GALERIA

tekst: ks. Mariusz Woltański

zdjęcia: Konrad Śledź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011