"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: środa, 17 kwietnia 2024 r.
Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego - 13.09.2020 r.

14 wrzesień 2020
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce40 - godzinne nabożeństwo, wprowadziło w klimat odpustu w naszej parafii.

Od piątku 11 września w naszej parafii gościliśmy ks. prał. dr Zbigniewa Rostkowskiego, który w naszej diecezji pełni funkcje: Wikariusza Generalnego Diecezji Drohiczyńskiego, Kanclerza Kurii, a także wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Ksiądz Wikariusz Generalny Zbigniew Rostkowski poprowadził w naszej parafii nabożeństwo czterdziestogodzinne, dzięki któremu nasi parafianie przygotowywali się do uroczystości odpustowej Podwyższenia Krzyża Świętego. Samo nabożeństwo czterdziestogodzinne polega na trzydniowej adoracji Najświętszego Sakramentu, o którym więcej można przeczytać na stronie zamieszczonej pod artykułem. W naszej parafii oprócz godzinnych czuwań poszczególnych wspólnot, ulic i osiedli przed Najświętszym Sakramentem, były celebrowane Godziny Miłosierdzia Bożego, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a także Msza Święta z sakramentem Namaszczenia Chorych. Również kapłani z naszej i sąsiednich parafii oczekiwali w konfesjonałach na chętnych do spowiedzi, a warto wspomnieć, że Sakrament Pokuty i Pojednania jest niezbędny do uzyskania odpustu zupełnego. Więcej na temat uzyskania odpustów można znaleźć na zamieszczonej poniżej stronie internetowej.

Suma odpustowa w naszej parafii odbyła się w niedzielę 13 września 2020 r. o godzinie 12.00, po której została odmówiona Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa oraz procesja eucharystyczna wokół kościoła. Sumie przewodniczył ksiądz Kanclerz, który w kazaniu poruszył fragment Mszy Świętej, w którym kapłan wypowiada słowa „Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący”. Kaznodzieja wskazał jaką ofiarę składa kapłan w swojej codzienności, jak wiele zła może wyrządzić szemranie na kapłanów również przy okazji świąt rodzinnych, a jak wiele więcej dobra może przysporzyć przebaczenie i modlitwa, a szczególnie Ofiara Mszy Świętej, w intencji krzywdzicieli. Ksiądz Rekolekcjonista poruszył także temat współczesnego nazewnictwa, gdzie zamiast słowa „ofiara”, używa się słowa „zapłata”. Wskazuje na Mszę Świętą, że jest to nasza ofiara, wedle słów kapłana „Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący”.

Historia Podwyższenia Krzyża Świętego, głównego wezwania naszej parafii, wiąże się ze zburzeniem świątyni w Jerozolimie przez Rzymian w roku 70 i rozpoczęciem prześladowań chrześcijan przez prawie 300 lat. Poszukiwania Krzyża Świętego zainicjowała św. Helena, matka cesarza Konstantyna. Krzyż został odnaleziony wedle źródeł 13 lub 14 września 320, 326 lub w 330 r. Krzyż został zabrany przez agresorów podczas najazdu Persów w 614 r., po czym został zwrócony w 628 r.

Warto również przyjrzeć się freskom nad prezbiterium w naszym kościele. Jedna ze scen nawiązuje do czytania z Księgi Liczb na Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego - „ o sporządzeniu miedzianego węża jako znaku ocalenia”. Freski przedstawiają również „Odnalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego”. Bardziej szczegółowy opis historii związanej ze świętem Podwyższenia Krzyża Świętego i historią tej świętej relikwii można znaleźć na stronie pod artykułem.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za przeprowadzenie nabożeństwa i uroczystości odpustowych ks. prał. dr Zbigniewowi Rostkowskiemu, Wikariuszowi Generalnemu naszej Diecezji, a także kapłanom przybyłym z sąsiednich parafii: ks. kan. Zygmuntowi Bronickiemu, proboszczowi Parafii Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce, ks. Grzegorzowi Kułakowskiemu, proboszczowi Parafii w Narewce, ks. Bogdanowi Popławskiemu, proboszczowi Parafii Białowieża, ks. Markowi Laszukowi, proboszczowi Parafii Narew, ks. Rafałowi Zbuckiemu, proboszczowi Parafii Kleszczele, ks. Krzysztofowi Domaraczeńko, proboszczowi Parafii Czeremcha, ks. Sandro Barbieri, Kapelanowi Sióstr Klarysek i Powiatowego Szpitala w Hajnówce, ks. Krzysztofowi Antolikowi, Prefektowi Parafii Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce oraz księżom Prefektom naszej parafii: ks. Mariuszowi Woltańskiemu i ks. Piotrowi Karwowskiemu, a także klerykowi Danielowi Konikowi, Liturgicznej Służbie Ołtarza, zakrystianowi Panu Kazimierzowi Smośnie, organiście Panu Konradowi Śledziowi, Chórowi Kameralnemu naszej parafii oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowywanie uroczystości: sypania kwiatków, niesienia baldachimu, chorągwi, feretronów, a także prowadzącym czuwania modlitewne.

GALERIA

Linki do stron:

TUTAJ     TUTAJ     TUTAJ

tekst i zdjęcia: al. Daniel Konik

 


 

 

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011