"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

ZMIANY WIKARIUSZOWSKIE W PARAFII

28 sierpierń 2017
W tym roku w naszej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce nastąpiła zmiana wikariuszy. Ks. Bp Tadeusz Pikus odwołał z pracy duszpasterskiej w naszej Parafii obu wikariuszy: ks. mgr Pawła Hryniewickiego i ks. mgr Mariusza Rosłona.

Od 01 lipca br został odwołany ks. mgr Paweł Hryniewicki. Ten kapłan pracował w Hajnówce przez ostatnie dwa lata i dał się poznać parafianom jako gorliwy i dobry duszpasterz. Opiekował się KSM , Wspólnotą Odnowy w Duchu Św., Domowym Kościołem i scholą. Nauczał religii w Zespole Szkół Zawodowych, Zespole Szkół w Czyżach oraz w Szkole Podstawowej w Nowokorninie. Opiekował się świetlicą środowiskową „Promyk dnia” działającą przy naszej Parafii. Pomagał organizować półkolonie dla naszych dzieci oraz bal charytatywny. Niedzielę 24.06 br podczas głównej Mszy św. ks. Proboszcz kan. Józef Poskrobko podziękował ks. Pawłowi za pracę w Parafii. Swoje podziękowanie wyrazili także parafianie z Ruchów, którymi opiekował się ks. Paweł. Nie zabrakło przy podziękowaniu także dzieci  i młodzieży. Ks. Paweł został przeniesiony do pracy duszpasterskiej w Bielsku Podlaski w Parafii Opatrzności Bożej. Bóg zapłać ks. Pawłowi za dwuletnią pracę w kościele hajnowskim.

01 lipca br powitaliśmy w naszej Parafii nowego wikariusza ks. mgr Mariusza Muchę, który w pracy duszpasterskiej zastąpił ks. Pawła Hryniewickiego. Ks. Mariusz Mucha jest neoprezbiterem – w czerwcu br został wyświęconym na kapłana, pochodzi z Brańska.  W tym roku na wiosnę odbywał praktyki duszpasterskie jako diakon. Nowemu ks. prefektowi Mariuszowi życzymy wielu łask Bożych potrzebnych do pracy duszpasterskiej w Hajnówce.

W niedzielę 20 sierpnia 2017r pożegnaliśmy ks. mgr Mariusza Rosłona– prefekta naszej Parafii. Ks. Mariusz Rosłon przez 10 miesięcy pracował w naszej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Przez ten krótki czas dał się poznać jako dobry i gorliwy kapłan, który swoimi kazaniami oraz wspaniałym kontaktem z wiernymi zjednywał wszystkich dla Chrystusa. Za pracę w Parafii podczas niedzielnej Mszy św. ks. Mariuszowi podziękował ks. Proboszcz kan. Józef Poskrobko oraz dzieci, które nauczał religii. Ks. Mariusz Rosłon został skierowany do dalszej pracy duszpasterskiej w naszej Diecezji do Parafii p.w. Wniebowzięci NMP w Siemiatyczach. Ks. Mariuszowi  życzymy wielu Bożych łask w jego dalszej pracy dla dobra Kościoła! Szczęść mu Boże!

Niedziela 27 sierpnia br. była dniem powitania drugiego nowego pracownika w naszej Parafii – wikariusza ks. mgr Mariusza Woltańskiego, który w pracy duszpasterskiej zastąpił ks. Mariusza  Rosłona. Ks. Mariusz Woltański jest kapłanem od 8 lat i przez ostatnie cztery lata pracował jako wikariusz w Parafii Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach, pochodzi z Łochowa. Nowemu ks. prefektowi Mariuszowi życzymy wielu Bożych łask potrzebnych do pracy duszpasterskiej w Hajnówce.

 

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011