"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: poniedziałek, 26 luty 2024 r.
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława

SPOTKANIE EKUMENICZNE W HAJNÓWCE.

31 styczeń 2017
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceModlitwy ekumeniczne z udziałem duchowieństwa i wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego i Cerkwi Prawosławnej miały miejsce w Hajnówce dnia 22 stycznia 2017r.

          Najpierw w prawosławnym Soborze Trójcy Świętej zostały odprawione Nieszpory, po których kazanie  wygłosił przedstawiciel Kościoła Rzymskokatolickiego ks. dr Arkadiusz Siergieju – wikariusz Parafii p.w. Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce. Wychodząc od św. Pawła użył terminu słowa „schizma” i wyjaśnił, że w pierwszym i najważniejszym sensie to słowo oznacza „rozdarcie”, w drugim znaczeniu to „podział”. Mówił: „… jeśli coś jest rozdarte np. ubranie to nie nadaje się do użytku i nie można się tym szczycić, trzeba to naprawić. Podobnie jest z rozdarciem w Kościele. Nie może ono być dla nikogo powodem do chluby. Raczej powinniśmy się wstydzić i być świadomi co straciliśmy. Pan Jezus nie chciał podziałów. Modlitwie arcykapłańskiej prosił Ojca << … spraw, aby byli jedno jak my…>>. Takie spotkanie jak dzisiejsze jest okazją, by łączyć się i odzyskać to co zostało utracone. W swojej modlitwie o jedność wśród uczniów Pana Jezus modlił się dalej: << Uświęć ich przez prawdę… (J 17,17), Ja poświęcam się za nich, aby i oni zostali uświęceni w prawdzie.>>  (J 17,19). Warunkiem więc trwania w jedności jest trwanie w prawdzie. Ludzie, którzy uważali się za odpowiedzialnych za wiarę w Izraelu, a nie chcieli stanąć w prawdzie, utracili kontakt z Jezusem i w konsekwencji doprowadzili do Jego śmierci. Dziś, my chrześcijanie nie możemy bardziej niż do Chrystusa, być przywiązani do swojego pojmowania Boga i swoich tradycji. Chrystus nie modlił się ani po polsku, ani po staro cerkiewno słowiańsku, święta też obchodził według innego kalendarza. Musimy więc wspólnie szukać tego co nas wszystkich – chrześcijan łączy, rezygnując być może nieraz ze swej  tradycji.”

           Na koniec nabożeństwa w cerkwi ks. kan. Józef Poskrobko – proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce podziękował za wspólne modlitwy prawosławnemu dziekanowi hajnowskiemu księdzu mitratowi Michałowi Niegierewiczowi, nestorowi modlitewnych spotkań ekumenicznych, które odbywają się w Hajnówce już od 38 lat.

            Następnie po Nieszporach w cerkwi, wierni obu wyznań udali się do  kościoła Podwyższenia Krzyża Św., gdzie została odprawiona Msza święta, koncelebrowana przez  proboszcza ks. kan. Józefa Poskrobko oraz ks. dr Arkadiusza Siergiejuka i ks. Pawła Hryniewickiego – wikariuszy hajnowskich.       

             Homilię podczas Mszy św. wygłosił współpracownik prawosławnego dziekana hajnowskiego ks. Paweł Zabrocki. Kaznodzieja nawiązał do myśli przewodniej tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, którą stanowiły słowa :  Miłość Chrystusa nas przynagla. Mówił, „…że to motto wyraża nieodwołalne wezwanie do pojednanie, które wypływa z wiary w Jezusa Chrystusa. Miłość Chrystusa staje się siłą napędową, która prowadzi ludzi poza podziały, w kierunku pojednania. To pojednanie powinno rozpocząć się wśród uczniów Chrystusa gromadzących się w imię Jezusa…  wielowyznaniowość i z nią związane tradycje,  mogą ubogacić Kościół Jezusa Chrystusa... Wzajemne zaś zaniedbania w budowaniu jedności są powodem podziału i ich następstw… Mamy stawać się sługami pojednania…”

              Na zakończenie Mszy św. ks. kan. Józef Poskrobko podziękował za wspólną modlitwę wszystkim uczestnikom Modlitw o jedność Chrześcijan w Hajnówce i wyraził nadzieję, że „… te wspólne modlitwy, odbywające się w naszym mieście już prawie od 40 lat, są małymi krokami zmierzającymi ku jedności…” i zachęcał, a zarazem przypomniał, że „… choć skończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – to każdy chrześcijanin ma obowiązek codziennie modlić w tej intencji.”            

              W modlitwach zarówno w cerkwi, jak też w kościele oprócz wyżej wymienionych kapłanów  uczestniczyli również księża katolicy: ks. Paweł Hryniewicki i ks. Mariusz Rosłon – wikariusze Parafii  Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce oraz duchowni Cerkwi Prawosławnej: ks. Paweł Sterlingow, ks. senior Eugeniusz Podgajecki, ks. Andrzej Busławski, ks. Marek Jurczuk,           ks. Paweł Korszak i ks. protodiakon Marek Maciuka. Były także na wspólnych ekumenicznych modlitwach o Jedność Chrześcijan Siostry Misjonarki Św. Rodziny oraz wierni obu wyznań chrześcijańskich – oprawę zaś muzyczną uświetniały swoim śpiewem: w cerkwi Chór Soboru Trójcy Świętej, w kościele Zespół „ Śpiewajmy Panu” .

 

GALERIA.

 

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011