"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: sobota, 2 grudnia 2023 r.
Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Diecezjalna Modlitwa o Jedność Chrześcijan

6 luty 2015
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceDiecezjalne modlitwy ekumeniczne diecezji drohiczyńskiej z udziałem duchowieństwa i wiernych Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej miały miejsce w Hajnówce 1 lutego.

W prawosławnym Soborze Trójcy Świętej zostały odprawione Nieszpory, podczas których zabrał głos przedstawiciel Kościoła katolickiego ks. Krzysztof Kościelecki - kapelan sióstr klarysek z Hajnówki. Nawiązał w nim do słów patriarchy Konstantynopola Atenagorasa, który do papieża bł. Pawła VI,   powiedział : „Idźmy razem spokojnie, a wszystkich teologów zgromadźmy na wyspie, aby ze sobą dyskutowali.  My idźmy razem w życiu.” Podkreślił, że zostało to również przypomniane przez obecnego patriarchę Bartłomieja, podczas spotkania z papieżem Franciszkiem.

Ks. Kościelecki nawiązując też do spotkań z mieszanymi wyznaniowo rodzinami, których w Hajnówce i całym rejonie jest wiele, powiedział, że wielką rolę w ich wspólnym życiowym podążaniu razem odgrywa miłość, biorące swe źródło z Jezusa Chrystusa. „ To ona pozwalała im przechodzić nieporozumienia,  burze, zachwiania i to wszystko, co wiązało się z trudem bycia razem w życiu małżeńskim.” Modlitwa ekumeniczna i takie spotkania mają również świadczyć o tym, że łączy nas miłość Chrystusa, który nie jest podzielony oraz umiłowanie jednego Kościoła, który ma swoje źródło w tajemnicy Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie powinni nawzajem brać na siebie odpowiedzialność za prowadzenie się do zbawienia, kontynuował. Dalej ukazał nadzieję wspólnej drogi, widocznej w codziennym życiu ludzi regionu i wymownych znakach, gdy obok siebie stoją - krzyż lub kapliczka katolicka oraz krzyż lub kapliczka prawosławna, wskazujące na tego samego Chrystusa. Przypomniał także dwa wydarzenie z 2014 roku, które złączyły na wspólnej modlitwie mieszkańców Hajnówki obu wyznań : katolicka procesja w dniu kanonizacji św. Jana Pawła II z jego relikwiami oraz prawosławna peregrynacja relikwii św. Marii Magdaleny i Krzyża Świętego. Swe rozważanie zakończył słowami : „ My zwykli kapłani i zwykły lud wierny gromadzimy się, aby modlić się i patrzeć na siebie i w swoje oczy, tak jak patrzą bracia i siostry”, cytując zaś słowa prekursora ekumenizmu Paula Gautiera, powiedział, że gdy chrześcijanie gromadzą się na wspólną modlitwę, to świat zamienia się w niewidzialny klasztor.  Podziękował on także za wspólne modlitwy prawosławnemu dziekanowi    hajnowskiemu księdzu mitratowi Michałowi Niegierewiczowi, nestorowi modlitewnych spotkań ekumenicznych, które odbywają się w Hajnówce od 36 lat.                   

Po cerkiewnych nieszporach w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego została odprawiona Msza święta, koncelebrowana przez tamtejszego proboszcza ks. kan. Józefa Poskrobkę i dziekana hajnowskiego ks. prał. Zbigniewa Niemyjskiego. Homilię podczas niej wygłosił współpracownik prawosławnego hajnowskiego dziekana ks. Paweł Sterlingow. Nawiązał w niej do myśli przewodniej, tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, którą stanowiły słowa „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” (J 4, 7 ). Podkreślił, że pokazuje ona przełamanie ludzkiej bariery, jak były relacje Żydów i Samarytan. U podstaw tego stała Woda życia wiecznego. Powiedział, iż : odnosi się wrażenie, ze współczesny świat odszedł daleko od tego źródła z Wodą życia. Takie słowa jak : miłość, szacunek, zrozumienie stają się słowami obcymi. Często też takie słowa takie jak : rodzina, czy dawanie świadectwa miłości brzmią obco. Kiedy jednak czerpiemy z Ewangelii mają one na powrót swoje pierwotne znacznie i przepełniają serca. ( … ) Chrystus wzywa nas, abyśmy nie byli chrześcijanami tylko z nazwy i ludźmi wierzącymi tylko nominalnie, ale przede wszystkim z przykładu naszego życia. (…) Ewangelia we współczesnym świecie jest też niewygodna dla wielu, dlatego, że Jezus Chrystus nazywa w niej rzeczy po imieniu – grzech nazywa grzechem, występek nazywa występkiem, cnotę nazywa cnota i wzywa nas do przestrzegania dwóch najważniejszych przykazań – miłości do Boga i do bliźniego”, powiedział.  

W modlitwach zarówno w cerkwi, jak też w kościele uczestniczyli również : proboszcz parafii p.w. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce  ks. kan. Zygmunt Bronicki oraz wikariusze obydwu katolickich parafii w tym mieście:  ks. Tomasz Łapiński, ks. Andrzej Falkowski i  ks. Sylwester Falkowski prawosławni kapłani :  ks. Andrzej Busławski, ks. Marek Jurczuk, ks. Paweł Zabrocki, ks. Paweł Korszak i ks. protodiakon Marek Maciuk, Siostry Misjonarki Św. Rodziny, prawosławny Chór Soboru Trójcy Świętej, katolicki zespół „ Śpiewajmy Panu” oraz wierni obu wyznań chrześcijańskich.

Modlitwy ekumeniczne, również z udziałem duchownych i wiernych różnych  wyznań, odbyły się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, także w innych miejscowościach diecezji drohiczyńskiej, na terenie której zamieszkuje duża ilość wyznawców prawosławia.

ks. Artur Płachno.      

Galeria

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011