"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: sobota, 9 grudnia 2023 r.
Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

Bp prof. dr hab.Tadeusz Pikus - Biskupem Drohiczyńskim

29 marzec 2014
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceDotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej prof. dr hab.Tadeusz Pikus został 29 marca mianowany biskupem diecezjalnym w Drohiczynie. Zastąpi odchodzącego na emeryturę bp. Antoniego Dydycza.

 

Ojciec Święty przyjął złożoną ze względu na wiek rezygnację bp. Antoniego Pacyfika Dydycza z kierowania diecezją drohiczyńską. Dnia 29 marca 2014 roku jej nowym Ordynariuszem mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Tadeusza Pikusa. Jego dewiza biskupia brzmi: Surrexit Dominus vere! (Pan prawdziwie zmartwychwstał!)

Nowy biskup drohiczyński prof. dr hab.Tadeusz Pikus  urodził się 1 września 1949 r. w Zabielu w archidiecezji białostockiej. Po maturze przez kilka lat pracował. Mając 26 lat wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Także w Warszawie przyjął z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego święcenia kapłańskie 7 czerwca 1981 r. Następnie przez dwa lata pracował jako wikariusz w Jaktorowie. W latach 1983-85 studiował na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii, gdzie obronił doktorat z teologii fundamentalnej.

Po powrocie do Polski pełnił szereg posług. Był m.in. członkiem sekretariatu Prymasa Polski (1985-1988), prefektem i wicerektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz wykładowcą teologii moralnej w seminariach w Warszawie i Łowiczu. 

W latach 1990-1992 pracował w Moskwie. W tym czasie m.in. wykładał w seminariach w Moskwie i w Grodnie. W latach 1997-1999 był rektorem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na warszawskich Bielanach. W 1999 r. uzyskał habilitację w zakresie teologii fundamentalnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. 
24 kwietnia 1999 r. został mianowany przez Papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej ze stolicą tytularną Lisinia. Święceń biskupich udzielił mu w Warszawie 8 maja 1999 r. kard. Józef Glemp, a współkonsekratorami byli biskupi Kazimierz Romaniuk i Bronisław Dembowski.

W polskim episkopacie pełnił był m.in. przewodniczącym Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego (2001-2006) i Rady ds. Ekumenizmu (2006-2010). Aktualnie jest członkiem Zespołu ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla oraz delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polskich Przetwórców Żywności.

Ordynariuszem diecezji drohiczyńskiej przez ostatnie 20 lat był bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap. 24 sierpnia 2013 r. skończył 75 lat i zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego złożył na ręce Ojca Świętego rezygnację. Po jej przyjęciu przechodzi na emeryturę.

Biskup Senior Antoni Pacyfik  Dydycz urodził się 24 sierpnia 1938 roku w Serpelicach. W wieku 16 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Śluby wieczyste złożył w Nowym Mieście nad Pilicą w 1961 r., a w 1963 r. przyjął w Łomży święcenia kapłańskie. Studiował socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, był równocześnie katechetą w Lublinie. Przez 9 lat pełnił funkcję przełożonego domu zakonnego w Białej Podlaskiej.

W 1976 r. został przełożonym Warszawskiej Prowincji Kapucynów, następnie członkiem Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce i jej przewodniczącym. Od 1982 r. przebywał w Rzymie, gdzie pełnił funkcję definitora generalnego. Jego zadaniem było niesienie pomocy zakonnikom przebywającym na terenie bloku państw socjalistycznych w Europie.

20 czerwca 1994 r., po śmierci pierwszego biskupa drohiczyńskiego Władysława Jędruszuka, został mianowany przez Jana Pawła II jego następcą. Sakra biskupia i ingres do katedry drohiczyńskiej odbyły się 10 lipca 1994 r.

Bp Antoni Dydycz OFMCap. w Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcje przewodniczącego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, wiceprzewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a także członka Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy oraz członka Komisji Mieszanej: Biskupi - Wyżsi Przełożeni Zakonni.

W ubiegłym roku bp Dydycz obchodził 50-lecie święceń kapłańskich.

Diecezja Drohiczyńska, w której pasterzowanie bp Antoni Dydycz przekaże bp. Tadeuszowi Pikusowi, liczy 280 000 mieszkańców, w tym 210 000 katolików. Jest w niej 98 parafii, w których posługuje 270 księży diecezjalnych i 21 księży zakonnych.

Naszemu nowemu Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi Tadeuszowi życzymy wielu Bożych łask i opieki NMP Matki Kościoła - Patronki naszej Diecezji w kierowaniu Kościołem Drohiczyńskim.

 

 

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011