"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."
Jan Paweł II
Dzisiaj jest: poniedziałek, 26 luty 2024 r.
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012.

1 luty 2012
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w HajnówceW niedzielę 22 stycznia 2012r tak jak w ubiegłych latach odbyły się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan wspólne ekumeniczne modlitwy.

         Wspólne Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbyły się w niedzielę 22 stycznia 2012r. Od kilkudziesięciu lat takie wspólne ekumeniczne spotkania modlitewne dobywają się w Hajnówce. Prekursorami tych spotkań byli księża: ze strony katolickiej ś.p. ks.  Alfons Trochimiak, a zestrony prawosławnej ś.p. ks. Antoni Dziewiatowski.

         Teoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przeżywaliśmy pod hasłem: "Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa". Najpierw o  godz. 1700 odbyła się w Kościele Rzymskokatolickim Msza św. w intencji jedności, na którą licznie zgromadzili się zarówno katolicy jak też i bracia prawosławni. Mszę św. celebrował ks. kan. Józef Poskrobko - proboszcz tejże parafii, zaś Słowo Boże podczas tej Mszy św. wygłosił duchowny Cerkwi Prawosławnej ks. Marek Jurczuk. We wspólnych modlitwach o dar jedości uczestniczyli następujący duchowni z Cerkwi Prawosławnej: ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz - proboszcz Soboru Sw. Trójcy w Hajnówce i zarazem Dziekan Hajnowski, ks. prot. Jerzy Ackiewicz - proboszcz prawosławnej parafii św. Dymitra oraz wikariusze pracujący w Soborze Św. Trójcy: ks. prot. Paweł Sterlingow, ks. prot. Andrzej Busłowski, ks. Paweł Zabrocki i dk. Marek Maciuka. Z Kościoła zaś Rzymskokatolickiego byli obecni: ks. prał. mgr Zbigniew Jan Niemyjski - Dziekan Hajnowski i proboszcz w Narwi, ks. Krzysztof Kościelecki - kapelan Powiatowego Szpitala w Hajnówce i Sióstr Klarysek oraz wikarusze z Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. księża: Krztsztof Dobrogowski i Andrzej Falkowski. Modlitwę o jedność uświetnił swoim śpiewem Parafialny Zespół "Śpiewajmy Panu".   Na zakończenie Mszy św. wszystkich zebranych w kościele pozdrowił ks. mitrat Michał Niegierewicz - prawosławny Dziekan Hajnowski.

          Na godz. 1800 udaliśmy się wszyscy do cerkwi - Soboru p.w. Trójcy Św., gdzie zostały odprawione Nieszporach przez ks. prot. Andrzeja Busłowskiego. Podczas Nieszporów śpiewł chór działający przy Soborze Hajnowskim. Kazanie ekumeniczne podczas Nieszporów wygłosił duchowny katolicki ks. Krzysztof Kościelecki - kapelan Szpitala w Hajnówce. Po Nieszporach za wspólną modlitwę podziękowli księża proboszczowie - ks. mitrat Michał Niegierwicz i ks. kan. Józef Poskrobko.

         Choć Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześciajn dobiegł końca to obaj Proboszczowie przypomnieli wiernym, że w intencji Jedności należy zawsze się modlić i swoją postawą na codzień dawać przykład wzajemnego zrozumienia i zgody, żyjąc obok siebie. 

 

GALERIA.

do góry
Copyright © Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 2011